• Kategorie
  • Szukaj
  • Oczomyjki, myjki i płuczki do oczu i twarzy | sklep internetowy OptimumBHP

Armatura specjalistyczna, w skład której wchodzą natryski bezpieczeństwa oraz tzw. oczomyjka jest niezbędnym wyposażeniem wielu stanowisk pracy. Jej celem jest jak najszybsze wyeliminowanie działania szkodliwych czynników chemicznych lub wysokiej temperatury z ciała osoby poszkodowanej. Przepisy BHP precyzyjnie regulują konieczność instalacji armatury awaryjnej na stanowiskach zagrożonych kontaktem z agresywnymi środkami, np. w laboratoriach, zakładach przemysłowych lub szpitalach.

Kiedy i gdzie oczomyjka powinna zostać zainstalowana?

Zasadniczo, w miejscach pracy, w których istnieje zagrożenie bezpośredniego kontaktu z substancjami chemicznymi groźnymi dla zdrowia lub życia pracownika należy bezwzględnie stosować natryski bezpieczeństwa. Należy je montować w odpowiedniej odległości od stanowiska pracy oraz w miejscach, do których dostęp nie jest w żaden sposób utrudniony. Oznacza to, że oczomyjki i natryski bezpieczeństwa powinny być zamontowane w odległości maksymalnej wynoszącej 20 metrów w linii poziomej od stanowiska pracy. Szczegółową odpowiedź na pytanie ile myjek do oczu i natrysków należy zastosować w danym obiekcie daje analiza ryzyka zawodowego, oparta na zagrożeniu płynącym ze stosowania konkretnej substancji żrącej.

Oczomyjka – jak to działa?

Podstawowym elementem, na który należy zwrócić uwagę w przypadku myjki do oczu jest fakt, że najczęściej osoba poszkodowana w kontakcie z substancją żrącą posiada ograniczona zdolność poruszania się. Dlatego też oczomyjka i natryski bezpieczeństwa powinny być uruchamiane automatycznie lub za pomocą prostych konstrukcji, np. dźwigni lub pedału. Swoboda korzystania z rąk podczas uruchamiania natrysku pozwala na przytrzymanie powiek i usunięcie całości żrącej substancji. Dla zapewnienia większej skuteczności działania oczomyjki wykorzystywane powszechnie są również jej wersje mobilne. Oczomyjka przenośna pozwala kontynuować przemywanie oczu podczas transportu osoby poszkodowanej do szpitala. Hurtownia optimumbhp.pl oferuje wysokiej jakości natryski bezpieczeństwa, a także oczomyjki przenośne i stacjonarne. Zakres ich wykorzystania jest bardzo szeroki. Nasze myjki do oczu mogą być stosowane między innymi w przemyśle hutniczym, odlewniczym, chemicznym, lakierniczym, oczyszczalniach ścieków, zakładach produkcyjnych, w których istnieje ryzyko uszkodzenia oczu przez pył lub drobne cząstki.

O czym warto pamiętać wybierając najlepsze oczomyjki?

Niezbędne wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie kontaktu oczu z czynnikami niebezpiecznymi czy środkami chemicznymi, oczomyjki należy wybierać niezwykle rozważnie. Pierwszym elementem, na który musimy zwrócić uwagę jest niezawodność myjki do oczu. Poza tym, warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

  • sposób montażu,
  • funkcjonalność,
  • kolor zestawu,
  • cena oczomyjki.

Każdy z powyższych elementów ma niezaprzeczalnie wpływ na finalny wybór myjki do oczu. Hurtownia optimumbhp.pl oferuje najwyższej klasy natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu. Naszą ofertę uzupełniają wygodne w użytkowaniu oczomyjki przenośne. Rozwiązania, które proponujemy bazują na najnowszych technologiach, są elastyczne, dzięki czemu można wykorzystać je w różnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.