• Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności RODO

Polityka prywatności z dnia 23.08.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.

Polityka prywatności Sklepu Optimum BHP
www.optimumbhp.pl
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KATARZYNA MARIA SMOLEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTIMUM Katarzyna Smolec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462738329, nr REGON 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej funkcjonalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych analiza efektywności wysłanych przez nas wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki wiadomości w naszej działalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć jego funkcjonalność.

Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, możemy dokonywać analizy efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynęła ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady dotyczące wysyłki tego typu wiadomości w naszej działalności - np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy sposobu formułowania skutecznych treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 1 rok od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność nie ma miejsca
dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot dostarczający do Ciebie produkt nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
hurtownia nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe portale społecznościowe nie ma miejsca
wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
Windykacja Kancelaria Prawna nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Privacy policy of 23.08.2023.
License number granted by Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.

Privacy Policy of the Shop Optimum BHP
www.optimumbhp.pl
(“Shop”)

Dear User!

We care about your privacy and want you to feel comfortable while using our services. Therefore, below we present the most important information on the policy for the processing of your personal data and on cookies which are used by our Shop. This information has been prepared with regards to the GDPR, i.e. the general data protection regulation.

PERSONAL DATA CONTROLLER

KATARZYNA MARIA SMOLEC, an entrepreneur running a business under the business name OPTIMUM Katarzyna Smolec, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, European Union VAT Identification Number PL6462738329, REGON (National Official Business Register number) 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland.

If you wish to contact us in relation to our processing of your personal data, please email us at: biuro@optimumbhp.pl.

YOUR RIGHTS

You have the right to request:

 • access to your personal data, including obtaining a copy of your data (Article 15 of the GDPR or, if applicable, Article 13 sec. 1(f) of the GDPR),
 • their rectification (Article 16 of the GDPR),
 • erasure (Article 17 of the GDPR),
 • restriction of their processing (Article 18 of the GDPR),
 • the transfer of data to another controller (Article 20 of the GDPR),

and the right to:

 • object to the processing of your personal data at any time:
  • on grounds relating to your particular situation - with regard to the processing of your personal data based on Article 6 sec. 1(f) of the GDPR (i.e. the legitimate interests pursued by us);
  • if your personal data is processed for the purposes of direct marketing, to the extent that such processing is related to such direct marketing (Art. 21 sec. 2 of the GDPR).

Contact us if you wish to exercise your rights. You can object to our use of cookies (which you will read about below) in particular by using the appropriate settings on your browser.

If you consider that your data is being processed unlawfully, you can lodge a complaint with the competent data protection authority.

PERSONAL DATA AND PRIVACY

Your data is processed by us for purposes related to the operation of the Shop and the provision of the services offered therein. Below you will find detailed information on the processing of your data depending on your activities.

1. Placing an order in the Shop

For what purpose do we process your data?
to process your order
On what basis do we process your data?
a sales contract or a contract for the supply of digital content (Article 6 sec. 1(b) of the GDPR) legal obligation, related to accounting, obliging us to process your personal data (Article 6 sec. 1(c) of the GDPR)
For how long will we process your data?
for the duration of the aforementioned contract until the expiry of our legal obligations related to accounting
in addition, your data will be processed until the expiry of the period during which claims may be asserted - either by you or by us
(see the last table of this part for more information)
What happens if you do not provide the data?
you will not be able to place an order

2. Creating an account in the Shop

For what purpose do we process your data?
to execute a contract for the provision of an account in the Shop
On what basis do we process your data?
a contract for provision of services (Article 6 sec. 1(b) of the GDPR)
For how long will we process your data?
for the duration of the aforementioned contract
in addition, your data will be processed until the expiry of the period during which claims may be asserted - either by you or by us
(see the last table of this part for more information)
What happens if you do not provide the data?
you will not be able to create an account and use its features, such as viewing your order history or checking your order status

3. Contacting us (e.g. to ask a question)

For what purpose do we process your data?
to respond to your inquiries or requests
On what basis do we process your data?
a contract or actions taken at your request prior to entering into a contract (Article 6 sec. 1(b) of the GDPR) - if your enquiry or request relates to a contract to which we are or may be a party our legitimate interest in processing your data for the purpose of communicating with you (Article 6 sec. 1(f) of the GDPR) - if your enquiry or request is not related to a contract
For how long will we process your data?
for the duration of the contract binding us or, if no contract is concluded - until the expiry of the claim period - see the last table of this part until the expiry of the claim period - see the last table in this part or until we have taken account of your objection to the processing*
in addition, your data will be processed until the expiry of the period during which claims may be asserted - either by you or by us
(see the last table of this part for more information)
What happens if you do not provide the data?
we will not be able to respond to your enquiry or request
*whichever is applicable in a particular case

4. Browser settings or other similar action allowing analytical activities

For what purpose do we process your data?
to analyse how you use and navigate through the Shop in order to improve its functionality
(read more in the "Analytics" and "Cookies" parts of our Privacy Policy)
On what basis do we process your data?
our legitimate interest in processing the data for the purpose stated above
(Article 6 sec. 1(f) of the GDPR)
For how long will we process your data?
until the cookies used for analytical purposes expire or are deleted by you*
What happens if you do not provide the data?
we will not take into account the way you use and navigate through the Shop when working on its development
*whichever is applicable in a particular case

5. Your consent to receive marketing content from us (e.g. information on special offers)

For what purpose do we process your data?
to send marketing information, especially special offers to analyse the effectiveness of the messages we send, in order to establish general principles for effective messaging in our business activity
(read more in the "Analytical activities" part of the Privacy Policy)
On what basis do we process your data?
your consent to our marketing activities (Article 6 sec. 1(a) of the GDPR) our legitimate interest in processing the data for the purpose stated above
(Article 6 sec. 1(f) of the GDPR)
For how long will we process your data?
until you withdraw your consent - remember, you can withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. until we have taken account of your objection to the processing
in addition, your data will be processed until the expiry of the period during which claims may be asserted - either by you or by us
(see the last table of this part for more information)
What happens if you do not provide the data?
you will not receive our marketing materials, including information about our special offers

6. Any act or omission which may give rise to a claim relating to the Shop or our services

For what purpose do we process your data?
to establish, assert or defend possible claims relating to the contract concluded or the services provided
On what basis do we process your data?
our legitimate interest to process your personal data for the purpose stated above (Article 6 sec. 1(f) of the GDPR)
For how long will we process your data?
until the expiry of the claim period or until we take account of your objection to the data processing*
What happens if you do not provide the data?
inability to establish, assert or defend claims
*whichever is applicable in a particular case

PUBLICATION OF DATA

If you choose to leave a comment, it will be visible, as well as your nickname, to other Shop users.

We do not disclose your email address to other users - unless you do so yourself.

ANALYTICAL ACTIVITIES

As part of the the Shop's website, we perform analytical activities to make it more intuitive and accessible - we will do so if you allow such activities. As part of the analysis, we will take into account the way in which you navigate the Shop, for example, how much time you spend on a particular subpage, or where in the Shop you click. This allows us to optimize the layout, appearance and content of the Shop as we work on its development, in order to improve its functionality.

In addition, if you wish to receive marketing messages from us, we may analyze the effectiveness of the mailing we have conducted. For example, we can check whether and how it affected activity in our Shop. Such activities will help us establish general rules for sending such messages - for example, in terms of optimal sending hours or determining how to formulate effective content.

DATA SECURITY

When processing your personal data, we use organisational and technical means in accordance with applicable law, including the encryption of the connection using the SSL/TLS protocol.

COOKIES

Our Shop, like most websites, uses the so-called cookies. These cookies:

 • are saved in the memory of your device (computer, telephone, etc.);
 • do not change the settings of your device.

In our Shop, cookies are used for:

 • saving your session,
 • statistical purposes,
 • marketing purposes,
 • making the Shop functions available.

To learn how to manage cookies, including how to turn them off in your browser, you can use the help file of your browser. You can find out more about this by pressing F1 in your browser. In addition, appropriate tips can be found on the following pages, depending on the browser you are using:

Cookies will not be processed by us for more than 1 year.

Using appropriate options of your browser, you can at any time:

 • delete cookies,
 • block the use of cookies in the future.

In such cases, we will no longer process them.

EXTERNAL SERVICES / DATA RECIPIENTS

We use external services to help us in our business. We entrust them with the processing of your data - these processors only process data upon our documented request.

Below you will find a list of the recipients of your data:

ACTION DATA RECIPIENTS TRANSFERS OF PERSONAL DATA TO COUNTRIES OUTSIDE THE EUROPEAN UNION
any action connected with the Shop hosting provider does not take place
entity providing us with technical/IT support does not take place
persons cooperating with us on the basis of civil law contracts, supporting our current activities does not take place
sales software provider does not take place
visiting the Shop with settings that allow marketing activities to be carried out provider of marketing services does not take place
visiting the Shop with settings that allow analytical activities to be carried out entity enabling analytical activities in the Shop does not take place
placing an order in the Shop payment processor does not take place
entity supplying the product to you does not take place
provider of the business facilitation software (e.g. accounting software) does not take place
provider of the standard office software (including email boxes) does not take place
the wholesaler does not take place
accounting office does not take place
instalment service provider does not take place
subscribing to the newsletter or consent to marketing entity providing newsletter or marketing messaging services does not take place
your use of services provided to us in connection with the Shop via social media platforms social media platforms does not take place
taking part in a satisfaction survey on our services or products entities enabling the posting of opinions about the Shop or products and their comparison does not take place
contacting us (e.g. to ask a question) provider of the standard office software (including email boxes) does not take place
Windykacja Legal office does not take place

Additionally:

relevant public authorities to the extent that we are required to provide them with the data.

Polityka prywatności z dnia 06.07.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.

Polityka prywatności Sklepu Optimum BHP
www.optimumbhp.pl
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KATARZYNA MARIA SMOLEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTIMUM Katarzyna Smolec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462738329, nr REGON 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 1 rok od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność nie ma miejsca
dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot dostarczający do Ciebie produkt nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
hurtownia nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe portale społecznościowe nie ma miejsca
wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
Windykacja Kancelaria Prawna nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.


Privacy policy of 06.07.2023.
License number granted by Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.

Optimum BHP
www.optimumbhp.pl
(“Shop”)
Privacy Policy

Dear User!

We are committed to protecting your privacy and want you to feel comfortable while using our services. This is why we would like to present you with the most important information on principles regarding the processing of your personal data and cookies used by our Shop. This information was prepared in compliance with the GDPR – the General Data Protection Regulation.

PERSONAL DATA CONTROLLER

KATARZYNA MARIA SMOLEC, an entrepreneur conducting a business activity under the business name OPTIMUM Katarzyna Smolec, entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister competent for economy and maintaining the Central Register and Information on Business Activity, NIP 6462738329, REGON no. 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland.

If you want to contact us in relation to the processing of your personal data, please send an e-mail to: biuro@optimumbhp.pl.

YOUR RIGHTS

You have the right to:

 • access your personal data, including the right to receive a copy of your data (Article 15 of the GDPR or – if applicable – Article 13 (1) (f) of the GDPR),
 • rectify them (Article 16 of the GDPR),
 • erase them (Article 17 of the GDPR),
 • restrict their processing (Article 18 of the GDPR),
 • transfer data to another controller (Article 20 of the GDPR).

Furthermore, you have the right to:

 • object to the processing of your data at any time:
  • on grounds relating to your particular situation – regarding the processing of your personal data in accordance with Article 6 (1) (f) of the GDPR (i.e. based on the legally justified interests realised by us), (Article 21 (1) of the GDPR);
  • if the personal data are processed for direct marketing purposes, within the scope in which the processing is related to such direct marketing (Article 21 (2) of the GDPR).

Please contact us if you want to exercise your rights. Your objection to our use of cookies (about which you can read below) can be expressed, in particular, through the appropriate browser settings.

If you believe that your data are processed unlawfully, you can file a complaint to the authority competent for personal data protection.

PERSONAL DATA AND PRIVACY

You will find detailed information on the processing of your data depending on your activities in the table below.

1. Placing an order at the Shop

What for?
processing of your order
On what basis?
sales contract or a contract for the provision of digital content (Article 6 (1) (b) of the GDPR) our legal obligation, related to accountancy, to process your personal data (Article 6 (1) (c) of the GDPR)
For how long?
as long as the contract is in force until our legal obligation related to accounting ceases to apply
furthermore, your data will be processed until the expiry of the period during which redressing is possible – by you or us
(more information on this subject can be found in the last table of this section)
What happens if you do not provide your data?
you will not be able to place an order

2. Creating an account in the Shop

What for?
performance of the contract for keeping an account in the Shop
On what basis?
contract for the provision of services (Article 6 (1) (b) of the GDPR)
For how long?
until you delete your account or until we delete it at your request
furthermore, your data will be processed until the expiry of the period during which redressing is possible – by you or us
(more information on this subject can be found in the last table of this section)
What happens if you do not provide your data?
you will not be able to register an account and use its features, such as browsing the order history or checking the order status

3. Contacting us (e.g. making an inquiry)

What for?
processing of your inquiries or requests
On what basis?
contract or actions taken at your request to conclude it (Article 6 (1) (b) of the GDPR) – if your inquiry or request concerns a contract that we are or may be a party to our legitimate interest in processing your data is to communicate with you (Article 6 (1) (f) of the GDPR) – if your inquiry or request is not related to the contract
For how long?
for the duration of the contract binding us or - if the contract is not concluded - until the expiry of the redress period – see the last table in this section* until the expiry of the redress period – see the last table in this section - or until we accept your objection to the processing *
furthermore, your data will be processed until the expiry of the period during which redressing is possible – by you or us
(more information on this subject can be found in the last table of this section)
What happens if you do not provide your data?
we will not be able to respond to your inquiry or request
* depending on whichever is applicable in that case and whichever takes place sooner.

4. Browser settings and other similar activity allowing for analytical activities

What for?
analysis of how you use and navigate the Shop, to adapt it to the needs and behaviour of Users
(for more information on that topic, read the "Analytical Activities" and "Cookies" sections of the Privacy Policy)
On what basis?
our legitimate interest consisting in the processing of data for the purposes mentioned above (Article 6 (1) (f) of the GDPR)
For how long?
until you delete the cookies used for analytical purposes or until their validity expires*
What happens if you do not provide your data?
we will not take your preferences regarding the use of the Shop into consideration when developing it further
* depending on whichever is applicable in that case and whichever takes place sooner.

5. When you agree to receive marketing content from us (e.g. information on special offers)

What for?
sending of marketing information, especially special offers
On what basis?
Your consent to our marketing activities (Article 6 (1)(a) of the GPDR)
For how long?
until you withdraw your consent – remember, you can withdraw your consent at any time. Data processing until you withdraw your consent is compliant with the law.
furthermore, your data will be processed until the expiry of the period during which redressing is possible – by you or us
(more information on this subject can be found in the last table of this section)
What happens if you do not provide your data?
you will not be able to receive our marketing materials, including the information on our special offers

6. Taking action or refraining from taking action which may result in claims related to the Shop or our services

What for?
determination, exercising or defence of claims related to the concluded contract or services provided
On what basis?
our legitimate interest consisting in the processing of data for the purpose indicated above (Article 6 (1) (f) of the GDPR)
For how long?
until the redress period expires or until we accept your objection to the processing *
What happens if you do not provide your data?
no possibility to determine, assert or defend claims
* depending on whichever is applicable in that case and whichever takes place sooner.

DATA PUBLISHING

If you decide to publish your comment, its content and your signature will be visible to the other Shop users.

We do not disclose your email address to other users - unless you do it yourself.

ANALYTICAL ACTIVITIES

As part of the Shop operations, we conduct analytical activities aimed at increasing its intuitiveness and accessibility – this takes place if you allow such activities. As part of the analysis, we will take the way you navigate the Shop into consideration, for example, how much time you spend on a given webpage, or which places of the Shop you click on. That way, we can customise the layout and appearance of the Shop and the content we post on it to suit the needs of Users.

DATA SAFETY

While processing your personal data, we use organisational and technical measures which comply with the relevant provisions of law, including encrypting the connection with the use of an SSL/TLS certificate.

COOKIES

Our Shop, like most Internet websites, uses the so-called cookies. These cookies:

 • are stored in the memory of your device (computer, mobile phone, etc.);
 • do not introduce any changes in the settings of your device.

On this Shop, cookies are used for the following purposes:

 • remembering your session
 • collecting statistical data
 • collecting marketing data

To learn how to manage cookies and disable them in your browser, you can use your browser's help files. You can get more information about this topic by pressing F1 while using the browser. Additionally, you can find relevant information on the following subpages, depending on the browser you use:

Cookies will not be processed by us for more than 1 year since your last visit to the Shop.

By using the appropriate options of your browser, you can, at any time:

 • delete cookies,
 • block the use of cookies in the future.

In these cases we will no longer process them.

EXTERNAL SERVICES / DATA RECIPIENTS

We use the services of external entities which support us in running our business. We entrust them with the processing of your data – these entities process data only only upon our documented request.

Below, you will find a list of recipients of your data:

ACTIVITY DATA RECEIVERS DATA TRANSMISSION OUTSIDE THE EUROPEAN UNION
every activity related to the Shop hosting provider does not take place
entity providing us with technical/IT support does not take place
persons cooperating with us under civil law contracts, supporting our current activities does not take place
sales software provider does not take place
using the Shop with settings allowing for conducting marketing activities entity providing marketing services does not take place
using the Shop with settings allowing for conducting analytical activities entity allowing for conducting analytical activities on the website does not take place
placing an order in the Shop payment provider does not take place
entity ensuring the delivery of the product does not take place
provider of software facilitating business (e.g. accounting software) does not take place
provider of standard office software (including e-mail inboxes) does not take place
warehouse does not take place
accountancy office does not take place
entity providing the instalment system does not take place
subscription to the newsletter or consent to receive marketing messages entity providing newsletter or marketing messaging services does not take place
using Shop-related services provided to us by social networking platforms social networking platforms does not take place
participating in our satisfaction survey entities enabling publishing opinions on the Shop or the products offered and comparing between them does not take place
contacting us (e.g. asking a question) provider of standard office software (including e-mail inboxes) does not take place
Windykacja Legal office does not take place

In addition:

competent public authorities within the scope in which we are obliged to make data available to them.