• Kategorie
  • Szukaj
  • Pianowe

Gaśnice pianowe to rodzaj gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest specjalna piana wyrzucana przez sprężony gaz. Jest idealna do gaszenia pożarów grupy A oraz B, a w szczególności do zagrożeń spowodowanych spalaniem paliw, farb, lakierów i olejów. Działanie gaśnic polega na odizolowaniu od dostępu tlenu oraz na zwilżaniu płonących przedmiotów znajdującą się w pianie wodą. Najlepiej sprawdza się w gaszeniu pożarów z grupy A i B. Gaśnice pianowe często są stosowane jako zabezpieczenie przed pożarem obiektów gastronomicznych i kuchennych, ponieważ doskonaleradzą sobie z tłuszczami i olejami jadalnymi. Wśród zalet gaśnic pianowych należy wymienić przede wszystkim ich prostą i szybką obsługę, możliwość łatwego usunięcia środka gaśniczego, a także wysoką skuteczność gaszenia. Cechuje je możliwość wielokrotnego napełniania, co pozwala zaoszczędzić na zakupie nowej gaśnicy. Trzeba jednak pamiętać, że gaśnice pianowe nie nadają się do gaszenia ciał reagujących chemicznie z wodą oraz rzeczy drogocennych i wrażliwych na zamoczenie.  Zarówno obiekty użyteczności publicznej jak i indywidualne gospodarstwa domowe powinny być zaopatrzone w gaśnice umożliwiające szybie reagowanie w sytuacji zagrożenie pożarowego. 

Gaśnice pianowe - jakie gaśnice wybrać w naszym sklepie bhp ?

Jednym z podstawowych elementów zapewniających właściwy poziom ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy jest wyposażenie zakładu w gaśnice. Zasady rozmieszczania gaśnic, ich rodzaje oraz ich ilość i obiekty, w jakich powinny się znajdować określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719). Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w każdym obiekcie daje duże szanse na szybkie ugaszenie ognia lub pozwala skutecznie z nim walczyć aż do przybycia odpowiednich służb. Obiekty muszą być wyposażone wgaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Podstawowym warunkiem dotyczącym rozmieszczenia gaśnic jest przede wszystkim to, że muszą być łatwo dostępne i widoczne. Muszą być także łatwo zdejmowalne. Do obsługi gaśnic nie trzeba mieć specjalnego przeszkolenia, jednak aby móc zareagować szybko i sprawnie w przypadku zagrożenia, należy umieć się nią posługiwać. Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do rodzaju pożarów, które mogą wybuchnąć w obiekcie. Nasz sklep internetowy dysponuje szerokim asortymentem gaśnic pianowych. Gaśnice pianowe dostępne w naszej hurtowni bhp to producenci OGNIOCHRON, BOXMET TRADE. Modele warte uwagi to OGPN-6XAB-MP 6 L marki OGNIOCHRON lub BX-GWP-6XAB6 kg marki BOXMET TRADE,oba modele posiadają wężyk. Gaśnice Ogniochron dostępne w naszym sklepie internetowym bhp produkowana są zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszych pozostałych gaśnic m.in proszkowych, śniegowych, pianowych, a także całym asortymentem i pozostałymi artykułami w naszym sklepie bhp z artykułami bhp i ppoż. !