Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom szkoleń BHP, które przygotują ich do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz uświadomią o zagrożeniach płynących z wykonywania zawodu i nauczą zachowania niwelującego jakiekolwiek ryzyko. Dowiedz się, co jaki okres należy odnawiać szkolenia BHP i jaki zakres wiedzy powinny one obejmować.

Szkolenie BHP – kto musi je odbyć?

Przepisy jasno mówią o tym, że obowiązek odbycia szkolenia BHP leży zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Jednak to pracodawca musi takie szkolenie zorganizować, zapewniając dostęp do sali szkoleniowej, a także najmując w tym celu specjalistę BHP. Równie istotna jest informacja, że szkolenie BHP dla pracowników musi odbywać się w godzinach ich pracy. Szkolenie wstępne obowiązkowo musi zostać przeprowadzone, jeszcze zanim pracownik podejmie pracę na danym stanowisku.

Co powinny obejmować szkolenia BHP?

W przypadku pracodawców tematem szkolenia BHP zawsze są jego obowiązki zawodowe oraz zobowiązania wobec pracowników. Niezależnie od charakteru zakładu pracy pracodawcy muszą odnawiać swoje szkolenia co pięć lat.

Pracownicy muszą odbyć szkolenie BHP niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, B2B, umowy cywilno-prawne). Zakres szkolenia dotyczy ściśle charakteru wykonywanej pracy oraz zagrożeń, jakie niesie. Podczas szkolenia wstępnego pracownicy są zaznajamiani ze specyfiką urządzeń, które będą obsługiwać, zasadami bezpieczeństwa, charakterem zadań i obowiązków oraz wewnętrznym regulaminem zakładu pracy. Ponadto w zakresie każdego szkolenia BHP muszą znaleźć się omówienie przepisów przeciwpożarowych, a także instrukcja udzielania pomocy przedmedycznej w razie zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu współpracowników.

Co jaki okres należy odnawiać szkolenie BHP?

O ile w przypadku pracodawców okres ten zawsze wynosi pięć lat, o tyle pracownicy są zobowiązani odnawiać wiedzę za zakresu BHP w różnych okresach, które są zależne od charakteru stanowiska.

  • 1 rok – corocznie swoje szkolenie muszą odnawiać pracownicy wykonujące szczególnie niebezpieczne zawody, które niosą realne zagrożenia dla zdrowia lub życia.
  • 3 lata – z taką częstotliwością odbywają się szkolenia BHP w zawodach o podwyższonym ryzyku występowania wypadków.
  • 5 lat – ten okres odnawiania szkolenie BHP dotyczy inżynierów, technologów i konstruktorów, ale również samych pracowników służby BHP oraz zawodów, podczas wykonywania których pracownicy mają kontakt ze szkodliwymi czynnikami.
  • 6 lat – z tą częstotliwością szkolenia BHP muszą powtarzać pracownicy biurowi i administracyjni.

Kto przeprowadza szkolenia BHP?

Według przepisów sam pracodawca jest upoważniony do przeprowadzania szkolenia wstępnego ogólnego. Natomiast szczegółowe szkolenia obejmujące charakter pracy musi przeprowadzać zatrudniony na etacie specjalista BHP, lub zewnętrzny podmiot, którego zakres usług to kompleksowa obsługa BHP firmy. Obecnie to ostatnie rozwiązanie zyskuje coraz większą popularność, bowiem tego typu firmy uatrakcyjniają swoje oferty poprzez unowocześnianie szkoleń, dzięki czemu są dla pracowników bardziej atrakcyjne i angażujące.