Systemy detekcji gazu przeznaczone są do stałego kontrolowania stężenia niebezpiecznych gazów, m.in. gazu ziemnego czy tlenku węgla, w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Tłumaczymy, w jakich przestrzeniach przemysłowych i dlaczego stosuje się systemy detekcji gazu.

Jak działają detektory gazu?

Sensory zawarte w detektorach gazu mają za zadanie nieustanną kontrolę stężenia gazów niebezpiecznych, np. palnych, wybuchowych czy trujących. Po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia systemy informują o zagrożeniu sygnałem akustyczno-optycznym. Bardzo praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem są detektory, które mogą współpracować z zaworami gazu i w razie wykrycia zbyt wysokiego stężenia danego gazu zamykają jego dopływ. Systemy detekcji gazu mogą współpracować również z wentylatorami, uruchamiając je w przypadku zbyt dużej zawartości szkodliwego gazu w powietrzu.

Systemy detekcji gazu – zastosowanie w przemyśle

Różnego rodzaju zakłady przemysłowe lub inne miejsca pracy, w których wykorzystywane są szkodliwe gazy lub mogą się ulatniać z instalacji, to przestrzenie, gdzie koniecznie stosowana musi być detekcja gazu – zastosowanie systemów wykrywających zbyt duże stężenie, dzięki ich różnorodności, jest naprawdę bardzo szerokie. Zobacz, gdzie koniecznie należy stosować detektory gazu.

  • Hale produkcyjne i magazyny – w zależności od specyfiki produkcji należy zastosować systemy detekcji przeznaczone do konkretnie używanych rodzajów gazu.

  • Przemysł spożywczy – szczególnie istotna jest kontrola CO oraz CO2 podczas podczas procesów fermentacyjnych, a także kontrola gazów palnych w rozlewniach alkoholi.

  • Kotłownie – te miejsca wymagają sprawnych i dobrze skalibrowanych systemów detekcji metanu, propanu-butanu czy tlenku węgla.

  • Chłodnie – w chłodniach, w których przechowywana jest żywność, istotna jest kontrola amoniaku, freonów (emitowanych przez urządzenia chłodzące), a także dwutlenku węgla.

  • Laboratoria – warunki pracy w laboratoriach wszelkiego rodzaju muszą być utrzymywane w ściśle określonych wartościach. Mowa tutaj zarówno o stężeniu rożnego rodzaju gazów, jakie mogą występować w laboratoriach, a przy przekroczeniu wartości dozwolonej zagrażać zdrowiu pracowników lub wybuchać, jak również o wartościach temperatury czy wilgotności człowieka.

  • Sterylizatornie – w tych pomieszczeniach, które znaleźć można między innymi w szpitalach i innych obiektach ochrony zdrowia, konieczna jest skuteczna detekcja tlenku etylenu.

  • Oczyszczalnie ścieków – pracownicy oczyszczalni ścieków muszą mieć pod kontrolą stężenie metanu, amoniaku i siarkowodoru, które są gazami palnymi i w zbyt dużym stęzeniu mogą wpływać negatywnie na ich zdrowie, a także doprowadzić do wybuchu.

  • Stacje diagnostyki pojazdów i warsztaty motoryzacyjne – tutaj konieczne jest stosowanie detektorów tlenku węgla i tlenków azotu, znajdujących się w spalinach, a także gazu LPG w celu kontroli szczelności instalacji.

Gazy niebezpieczne są nieodłącznym elementem pracy w różnych gałęziach przemysłu i usług, a kontrola ich stężeniach jest istotna z powodu zapewniania bezpieczeństwa pracownikom, a także odpowiednich warunków pracy.