Jeżeli zastanawiają się Państwo co to są środki ochrony indywidualnej odpowiadamy, że są to wszelkie noszone lub trzymane akcesoria lub przedmioty, które mają na celu zminimalizować ryzyko pracy jeżeli wykonywana jest ona niebezpiecznych warunkach lub jeżeli naraża ona życie lub zdrowie pracownika. Każda grupa zawodowa posiada osobne wytyczne jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa pracy. W ich skład wchodzi zarówno odzież ochronna np. ochraniacze klatki piersiowej jak również środki chroniące kończyny użytkownika czyli obuwie ochronne, ochraniacze kolan itp. Do środków ochrony głowy należy zaliczyć hełmy i kaski, ochrona twarzy i oczu to okulary ochronne lub gogle, środki ochrony słuchu to zatyczki przeciwhałasowe. Dostępne są również środki ochrony układu oddechowego oraz środki izolujące cały organizm użytkownika jak np. kombinezony gazoszczelne. Są to najważniejsze oraz najbardziej popularne środki ochrony indywidualnej. Przykłady wskazane powyżej to tylko część szerokiej oferty produktów w jakie mogą się zaopatrzyć w naszym sklepie i hurtowni Optimum bhp. Jak widać istnieje szeroki wybór na środki ochrony indywidualnej. Bhp oraz przepisy w nim zawarte mówią nam o konieczności ich stosowania w poszczególnych środowiskach pracy w zależności od rodzaju możliwego zagrożenia. Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno w odzież roboczą jak również wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej musi zaopatrzyć swoich pracowników pracodawca tak aby odzież prywatna pracownika nie uległa zniszczenia oraz aby miał on zapewniony wysoki poziom ochrony podczas pracy. Środki ochrony osobistej spełniają swoje funkcję w przypadku kiedy są odpowiednio dopasowane do indywidualnych potrzeb pracownika oraz utrzymywane w czystości oraz prawidłowym stanie technicznym. Każdy pracownika przed przystąpieniem do pracy musi zostać odpowiednio przeszkolony w jaki sposób prawidłowo używać sprzęt ochrony osobistej aby uniknąć niepotrzebnych wypadków. Środki ochrony muszą być dostosowane do poszczególnych środowisk pracy ponieważ w zależności od rodzaju zagrożeń niezbędne okażą się różnorodne elementy. Indywidualne środki ochrony dobierane są na podstawie prawidłowej oceny zagrożenia na danym stanowisku pracy. Wybierając odzież ochronną należy zastanowić się przed jakimi czynnikami powinna nas ona chronić. Istnieje wiele rodzajów odzieży, która w zależności od rodzaju zagrożenia chroni przed poszczególnymi czynnikami. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć odzież która chroni przed zimnem a więc będzie to odzież ocieplana zapewniająca wysoki komfort termiczny. Odzież chroniąca przed opadami atmosferycznymi to odzież przeciwdeszczowa, odzież chroniąca prze porażeniem prądem to odzież ESD. Dostępna jest również odzież chroniąca przed różnego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, przed czynnikiem gorąca, pyłem, czynnikami chemicznymi czy biologicznymi oraz przed promieniowaniem. Każda odzież ochronna powinna posiadać odpowiednie znakowanie, które zawierać będzie nazwę producenta, numer normy europejskiej, znak ochronny, piktogramy mówiące o tym przed jakimi zagrożeniami będzie chronić dany produkt. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy powinno być najważniejsze dlatego zawsze wybierajmy jak najwyższej jakości odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej aby zminimalizować niebezpieczeństwo jakie może wystąpić. Nie należy zaczynać pracy bez odpowiedniego zaopatrzenia.