Ochrona przed porażeniem prądem


W dzisiejszych czasach większość pracowników niezależnie od branży i stanowiska pracy narażony jest na bezpośrednią styczność z urządzeniami pod prądem. Odpowiednio zabezpieczone urządzenia minimalizują ryzyko porażenia prądem. Niestety istnieją jednak zawody gdzie pracownik ma bardziej bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym a co się z tym wiąże, istnieje większe ryzyko porażenia.  Do takich grup zawodowych należą między innymi spawacze, pracownicy budowy, monterzy, elektrycy czy technicy. Zawody te różnią się czynnikami powodującymi wzrost zagrożenia jednak w każdym przypadku należy eliminować ryzyko porażenia pracowników prądem. 

W jaki sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym

Przede wszystkim należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć warunki pracy, zminimalizować kontakt pracownika z prądem, a także stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, które dodatkowo zabezpieczą nas przed ewentualnym zagrożeniem. Środki ochrony przeciwpożarowej możemy podzielić na:
- środki organizacyjne - jest to dbałość o odpowiednie kwalifikacje personelu a także organizowanie dla nich szkoleń, wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt ochronny, czy prawidłowe znakowanie stref niebezpiecznych
- środki techniczne - wszystkie środki ochrony indywidualnej stanowiące istotny element ochrony zdrowia pracownika.

Odpowiednie zasady BHP i indywidualny system zarządzania odpowiedni dla danego środowiska pracy stanowią najważniejszą formę obrony. Wszystkie miejsca pracy powinny zminimalizować ryzyko, które może im towarzyszyć. W przypadku kiedy ryzyko się pojawi, każdy pracownik który został do tego uprawniony, powinien mieć możliwość dostępu do rozdzielnic elektrycznych aby móc w szybki sposób odłączyć napięcie. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć rozdzielnice, a także wszystkie inne urządzenia które pracują pod napięciem i wymagają zasialania. Pamiętajmy również o regularnym kontrolowaniu urządzeń i przewodów pod kątem uszkodzeń, a w razie gdy istnieje taka potrzeba o ich naprawie lub wymianie na nowe, aby nie stanowiły ryzyka porażenia prądem. Zazwyczaj to pracownicy po zauważeniu usterki mogącej podnieść ryzyko porażenia kogokolwiek prądem są upoważnieni do odłączenia urządzeń od zasilania. Po stronie pracodawcy leży podjęcie wszelkich działań mających na celu usunięcie bezpośredniego źródła zagrożenia dla zdrowia a nawet życia wszystkich pracowników. Minimum raz w miesiącu powinny być przeprowadzane kontrole pod względem bezpieczeństwa wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w zakładzie pracy, a także minimum raz na pół roku powinna być przeprowadzana kontrola stanu i pomiaru rezystancji izolacji tych urządzeń. Również w przypadku kiedy urządzenie było naprawiane lub wymieniana została jakaś jego część, jego postój trwał ponad miesiąc, zmieniliśmy lokalizacje urządzenia, także jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia takiej kontroli przed uruchomieniem urządzenia. Zyskujemy w ten sposób pewność że standardy bezpieczeństwa nie uległy pogorszeniu a także nie zwiększa się poziom ryzyka na określonym stanowisku pracy. Porażenie prądem dzieli się na:
- porażenie bezpośrednie - sytuacja w której pracownik ma styczność z elementami przewodzącymi znajdującymi się pod napięciem
- porażenie pośrednie - występuje na skutek dotyku elementu przewodzącego (np. obudowy) na którym pojawiło się nieplanowane napięcie dotykowe np. przez uszkodzenie instalacji.
Jak widzimy na porażenia prądem narażeni są wszyscy pracownicy, którzy pracują w bezpośrednim otoczeniu urządzeń pod napięciem, a nie jak się nam dotąd mogło wydawać, wyłącznie elektrycy. Ważne jest zatem aby używać odpowiedniej odzieży roboczej typu gumowe buty robocze czy kombinezon antyelektrostatyczny czy inna odzież robocza antyelektrostatyczna. Jednym z najbardziej niebezpiecznych dla naszego zdrowia lub życia czynnikiem jest właśnie prąd elektryczny. 

Pamiętajmy więc zawsze o konieczności stosowania odpowiednich środków ochrony. W naszym sklepie bhp znajdą Państwo szeroki wybór odzieży ochronnej, obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej, które są niezbędne do pracy z tego typu zagrożeniami. Zapraszamy do zakupów w naszej internetowej hurtowni bhp.