Jak zapewne każdy z nas wie, podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej, obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. To po jaki rodzaj odzieży sięgniemy zależne jest od środowiska pracy oraz możliwych zagrożeń na jakie naraża ona pracowników. Nie każdy z Państwa zapewne wiedział o tym, że pranie odzieży roboczej przez pracodawcę, konserwacja, odpylanie czy naprawa odzieży ochronnej i butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej również należy do obowiązków pracodawcy. Musi on dbać o to aby wszystkie elementy stroju pracownika posiadały swoje prawidłowe właściwości ochronne oraz użytkowe przez cały okres ich użytkowania. Istnieje jednak możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku prania odzieży roboczej pracownika jeżeli nie jest on w stanie sam mu tego zapewnić. W takim przypadku pracownikowi należy się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli pracodawca zapewnia pranie odzieży nie może on powierzyć tego pojedynczym pracownikom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracownik, któremu zlecone zostało pranie odzieży powinien dostać odpowiedni dodatek za pranie odzieży roboczej od swojego pracodawcy. Jest to bardzo dobre wyjście z sytuacji dla wszystkich firm, które np. zatrudniają niewielką ilość osób co powoduje, że nie jest opłacalne wykonywanie takich usług swoim pracownikom. Dzięki temu również pracownik nie jest stratny na tym, że na własną rękę musi radzić sobie z zachowaniem odzieży w czystości oraz należytym stanie. Jeżeli zastanawiamy się ile wynosi ekwiwalent za pranie to nie ma jednej, sztywnej kwoty, której każdy pracodawca musi się trzymać. Wiadomo jednak, że ma być to równowartość wszelkich kosztów jakie pracownik poniósł wykonując tego typu działania. Wątpliwości mogą dotyczyć również tego, że jest jasno powiedziane czy zwrot za pranie odzieży roboczej obejmują wyłącznie koszty rzeczowe czy pod uwagę muszą być również brane wartości pracy pracownika, który sam podjął się tego typu działań. W skład kosztów rzeczowych wchodzą koszty środków piorących, prądu oraz wody. Pracodawca ma prawo indywidualnie określić jaka wysokość takiego ekwiwalentu należy się pracownikowi za pranie odzieży roboczej. Aby uniknąć kwestii spornych oraz nieporozumień warto aby ówcześnie zostało to ustalone z pracownikiem. Pracodawca ustala stałą stawkę, którą regularnie wypłaca swoim pracownikom co miesiąc lub co kwartał. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wzrostu wydatków związanych z kosztami środków czystości czy wody, wysokość ekwiwalentu może ulec zmianie. Pracownik nie ma obowiązku stałego dokumentowania ponoszonych wydatków poniesionych za pranie odzieży roboczej ponieważ istnieje stały sposób kalkulowania tego typu ekwiwalentu. Pracodawca ma jednak prawo dokonać kontroli sposobu czyszczenia odzieży oraz czy wypacany ekwiwalent jest wykorzystywany zgodnie z jego celem. W kwestii pracodawcy leży również prowadzenie indywidualnej dla każdego pracownika karty ewidencji wypłat ekwiwalentu pieniężnego, który dotyczy prania i konserwacji odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego. Jak widać istnieje wiele obowiązków z którym każdy pracodawca musi się wywiązać względem swoich pracowników o czym mowa jest w przepisach Kodeksu Pracy. Ma to na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom oraz zadbanie aby nie ponosił on kosztów za sprawy, które bez wątpienia leżą w kwestii pracodawcy.