Żyjemy w erze cyfrowej i dzięki temu możemy coraz częściej załatwiać różne sprawy za pomocą laptopa, smartfona czy komputera PC z dostępem do Internetu. Coraz częściej też decydujemy się na innowacyjne rozwiązania online, które bardzo ułatwiają życie. Jednym z takich rozwiązań są szkolenia BHP online.

 

 • Szkolenia BHP Online
 • Szkolenie BHP wstępne
 • Szkolenia okresowe BHP online
 • Szkolenia przeciwpożarowe
 • Ocena ryzyka zawodowego - na czym polega i jakie są jej cele?

 

W tekście znajdziesz szereg informacji, o których warto pamiętać m.in. przy szkoleniach BHP i szkoleniach okresowych BHP online.

 

Szkolenia BHP Online

Szkolenia BHP Online cieszą się nieustannie rosnącą popularnością. Popularność wynika m.in. z faktu, że kursy stanowią bardzo praktyczny sposób na przyswajanie wiedzy, zarówno dla podwładnych, jak i pracodawców.

Bardzo wysoka jakość realizowanych kursów i rzetelnie opracowane materiały edukacyjne poszerzające kompetencje stanowią nowoczesną, skuteczną i dobrze przyswajalną formę szkoleń. Elastyczne podejście pozwala przeprowadzać potrzebne kursy z zakresu BHP we wcześniej ustalonym i dogodnym dla pracowników czasie. Po ukończeniu szkolenia pracownicy są uzbrojeni w wiedzę, która będzie niezbędna w razie wystąpienia przykrych sytuacji.

 

Szkolenie BHP wstępne

Szkolenia wstępne BHP są dedykowane:

 • pracownikom administracyjno-biurowym;
 • pracownikom na stanowiskach robotniczych;
 • pracownikom na stanowiskach inżynieryjno-robotniczych;
 • pracownikom oraz kadrze kierowniczej.

Szkolenia wstępne mogą odbywać się w j. angielskim oraz w j. ukraińskim. Szkolenie wstępne BHP online to tylko początek w zakresie uświadamiania pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto pamiętać, że traci ono ważność po sześciu miesiącach od zatrudnienia (w przypadku pracowników, którzy kierują podwładnymi), oraz po dwunastu miesiącach od chwili podjęcia pracy (w przypadku pozostałych pracowników). Po tym terminie wszyscy pracownicy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego.

Szeroki zakres usług szkoleniowych w dziedzinie BHP i w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy okaże się bardzo przydatny zarówno dla pracowników administracyjno biurowych, ale także docenią go pracownicy inżynieryjno techniczni. 

Kursy BHP przez Internet organizowane są m.in. dla: pracodawców, osób kierujących, pracowników służby BHP, pracowników IT, pracowników farmacji, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, lekarzy i personelu medycznego, fryzjerek i fryzjerów, sprzedawców, kasjerów, przedstawicieli handlowych, kosmetyczek i zakładów kosmetycznych, instruktorów i trenerów fitness oraz nauczycieli.

 

Szkolenia okresowe BHP online

Szkolenia okresowe BHP są przeprowadzane, by ugruntować i zaktualizować wiedzę, która została do tej pory zdobyta w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Cel takiego szkolenia to także zapoznawanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej dziedzinie. Terminy ważności szkoleń okresowych BHP wyglądają następująco:

 • 3 lata – dla pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • 1 rok –  dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których istnieją szczególne zagrożenia;
 • 5 lat dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • co 6 lat – dla pracowników biurowych;
 • co 5 lat – dla pracowników inżynieryjno – technicznych;
 • co 5 lat – dla pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • co 5 lat – dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP online jest rozwiązaniem prostym, łatwo dostępnym i tanim. Korzystna cena kursu pozwala na unikanie kosztów, które są związane z wynajmowaniem sali szkoleniowej. Warto dodać, że internetowe szkolenia BHP są w pełni zgodne z prawem. Nie zwlekaj i postaw na szkolenie BHP online już dziś!

 

Szkolenia przeciwpożarowe

Zagrożenie pożarowe jest ryzykiem, które wszyscy odpowiedzialni przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę. Sklepy spożywcze, hale produkcyjne czy warsztaty samochodowe są miejscami, w których może wystąpić groźny pożar. W niektórych przedsiębiorstwach ryzyko jest znacznie wyższe (np. stacje benzynowe). Co prawda zagrożenia, które jest związane z pojawieniem się ognia nie możemy całkowicie zlikwidować, to jednak dzięki szkoleniu przeciwpożarowemu można należycie się przygotować do groźnej sytuacji. Pracodawcy mają obowiązek poinstruowania każdego ze swoich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej w firmie. Standardowe szkolenia dają personelowi m.in. informacje odnośnie właściwego postępowania ze sprzętem gaśniczym (pracownicy poznają np. rodzaje gaśnic i ich przeznaczenie).

Szkolenia przeciwpożarowe zazwyczaj przeprowadza się razem z instruktażem ogólnym BHP dla nowo przyjętych osób. Osoby te muszą odbyć kurs w ciągu pół roku od chwili rozpoczęcia zatrudnienia u danego pracodawcy. Sprawne przekazanie informacji pracownikom mocno zwiększa szanse na zachowanie większego spokoju i lepszej organizacji ewakuacyjnej w razie wystąpienia sytuacji krytycznej. Jest to ważne, gdyż chaos w trakcie ewakuacji może doprowadzać np. do zagubienia się pojedynczych osób.

Informacje nabyte na profesjonalnych przeciwpożarowych szkoleniach BHP zapewnią większe bezpieczeństwo w pomieszczeniach firmowych, a pracownicy przedsiębiorstw zyskają potrzebną wiedzę na temat praktycznych sposobów walki z ogniem oraz ewakuowania się podczas sytuacji kryzysowych.

 

Ocena ryzyka zawodowego - na czym polega i jakie są jej cele?

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom nie tylko środków do prawidłowego wykonywania pracy, ale także bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu funkcjonuje ocena ryzyka zawodowego pozwalająca określić zagrożenia danego stanowiska oraz umożliwiająca dążenie do ich eliminacji.

Ocena ryzyka zawodowego ochrania pracowników przed szkodliwymi skutkami zagrożeń występujących w danym środowisku pracy i polega na regularnym badaniu i kontrolowaniu przebiegu procesów pracy, by możliwe było stwierdzenie jakie są zagrożenia oraz do jakich urazów mogą doprowadzić.

Ocena ryzyka zawodowego polega także na szukaniu rozwiązań pozwalających wyeliminować zagrożenia przez podejmowanie działań, które zmniejszają ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wydarzeń w środowiskach pracy.

Określanie zagrożeń występujących w zakładzie pracy, wskazywanie skali zagrożeń, określanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, dobieranie rozwiązań zmniejszających lub całkowicie eliminujących zagrożenia bardzo mocno przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa.