Jak dbać o zdrowie pracując w skażonym środowisku radzi pracownik sklepu Optimum BHP?


Pracownicy wykonujący swoją prace w skażonym środowisku, gdzie mają kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi są szczególnie narażeni na zagrożenia wynikające charakteru wykonywanej pracy. W takim wypadku niezbędne jest regularne badanie środowiska pracy, a także odpowiednie zabezpieczenie pracowników zgodnie z przepisami BHP. Organizm człowieka negatywnie reaguje na działanie czynników biologicznych (mikro- i makroorganizmy) co przyczynia się do powstania różnego rodzaju chorób zawodowych. Do takich czynników możemy zaliczyć alergeny biologiczne, czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne, toksyny biologiczne (czynniki immunotoksyczne, czynniki rakotwórcze). Aby skutecznie zabezpieczyć pracownika przed zagrożeniem należy wg doradców naszego sklepu bhp w odpowiedni sposób scharakteryzować rodzaj szkodliwego czynnika biologicznego, które można podzielić na 4 grupy:


1 czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne
2. czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi i mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie się ich jest mało prawdopodobne
3. czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie się ich jest bardzo prawdopodobne
4. czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie się ich jest bardzo prawdopodobne.

 

Kto jest narażony na kontakt ze skażonym środowiskiem okiem pracowników naszego sklepu bhp?


Klienci naszego sklepu bhp stawiają sobie pytanie jakie grupy zawodowe są najbardziej narażone na kontakt ze środowiskiem skażonym ? Poniżej przedstawiamy, kto jest w grupie ryzyka.


* pracownicy rolnictwa i leśnictwa
* pracownicy służby zdrowia, laboratoriów i gabinetów weterynaryjnych
* pracownicy przemysłu biotechnologicznego
* pracownicy zatrudnieni przy zbieraniu i przetwarzaniu odpadów i oczyszczaniu ścieków
pracownicy niektórych działów przemysłu włókienniczego, metalurgicznego, górnictwa, a także pracownicy którzy na co dzień przebywają w otoczeniu dużych zbiorowisk kurzu i niebezpiecznych roztoczy.

Szpitale, przychodnie i labolatoria w naszym sklepie bhp mogą kupić produkty ochronne przed skażeniem


Najbardziej narażeni na kontakt ze środowiskiem skażonym są pracownicy szpitali i laboratoriów gdzie istnieje wysokie ryzyko zakażenie się wirusowym zapaleniem wątroby typu B, wirusem upośledzenia odporności (HIV), a także wszystkimi innymi chorobami przenoszonymi przez bezpośredni kontakt z pacjentami. Niezbędne jest zatem stosowanie rękawic roboczych, fartuchów, środków odkażających, masek zabezpieczających drogi oddechowe a także odzieży ochronnej która w pełni ochroni naszą skórę przed kontaktem ze źródłem skażenia. Wszystkie te artykuły są dostępne online w naszym sklepie bhp. W przypadku kiedy nie mamy możliwości całkowitego unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, należy ograniczyć ilość pracowników narażonych na takie ryzyko do minimum, a także zapewnić im odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. W przypadku rękawic roboczych najważniejszy jest materiał który nie pozwoli na kontakt dłoni z czynnikami szkodliwymi. Najlepiej sprawdzi się lateks, winyl lub nitryl. Należy również pamiętać że rękawice robocze stosowane w środowisku skażonym mogą być używane jednorazowo, po czym nadają się one do utylizacji we właściwy sposób. W trosce o ochronę naszych dróg oddechowych obowiązkowo stosujmy maski ochronne których rodzaj zależeć będzie od środowiska pracy. Do pracy w służbie zdrowia najlepiej sprawdzą się półmaski filtrujące które zapewniają odpowiednią ochronę i umożliwiają porozumiewanie się z innymi osobami. Do pracy w środowisku skażonym niezbędne okażą się również pełne kombinezony ochronne, jednak nie każdy charakter pracy (pielęgniarki) mogą sobie pozwolić na takie rozwiązanie.  Koniecznie należy pamiętać także o ochronie oczu i stosowani okularów ochronnych, gogli lub przyłbic - to wszystko znajdziecie w naszym internetowym sklepie bhp. Pamiętajmy również o odpowiednim wyposażeniu skażonych środowisk w punkty dezynfekcji i higieny, gdzie znajdować się będą środki umożliwiające dokładne oczyszczenie ciała po kontakcie z czynnikami niebezpiecznymi. Nasz sklep bhp oferuje kompleksowe zaopatrzenie w niezbędne produkty chroniące przed takim skażeniem.

Nasze zdrowie podczas wykonywania każdej pracy jest najważniejszą kwestią o jaką trzeba zadbać dlatego pamiętajmy o tym za każdym razem kiedy możemy być narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwo. W naszym sklepie bhp oferujemy odzież ochronną która jest niezbędna podczas pracy w skażonym środowisku a także różnego rodzaju środki ochrony indywidualnej. Zapraszamy do naszego sklep bhp po niezbędne środki ochrony indywidualnej !