W okresie zimowym zwiększa się poziom niebezpieczeństwa wykonywania wybranych prac. Aby zapobiec różnego rodzaju wypadkom związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W przypadku pracowników wysokościowych trzeba zapewnić im prawidłową organizację pracy tak aby zminimalizować ryzyko zagrożeń. Środki ochrony indywidualnej, które chronią pracownika przed upadkiem wymagane są we wszystkich miejscach w których zabrakło środków ochrony zbiorowej do których możemy zaliczyć rusztowania ochronne czy siatki bezpieczeństwa. Pamiętajmy również, że pracownicy wykonujący pracę na wysokościach musza również posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu pracy. W okresie zimowym jeżeli zastanawiamy się np. nad tym kto może odśnieżać dachy zawsze należy w pierwszej kolejności pomyśleć o pracownikach wysokościowych, którzy muszą zostać do tego odpowiednio przygotowani, a także zostać poinformowani o ryzyku zawodowym. W przypadku pracy powyżej dwóch metrów musi być ona wykonywana przez co najmniej 2 osoby wyposażone w środki ochrony indywidualnej, które musi im zapewnić pracodawca. W tym przypadku pomocne mogą okazać się szelki bezpieczeństwa, amortyzatory, hełmy ochronne oraz odpowiednie obuwie robocze. Pamiętajmy również o odpowiednim zabezpieczeniu miejsc w których następuje usuwanie śniegu z dachu jeżeli istnieje ryzyko osunięcia się go lub wykorzystywanych narzędzi na podłoże podczas pracy. W zależności od warunków atmosferycznych, pracownik wykonujący swoją pracę na wysokościach może być narażony na różnego rodzaju zagrożenia. Do niekorzystnych warunków należy zaliczyć silne podmuchy wiatru oraz wichury. W momencie ich występowania również osoby postronne są poważnie zagrożone na różnego rodzaju zagrożenia związane ze spadającymi przedmiotami z wysokości. Do prac, których bezwzględnie nie należy wykonywać w czasie opadów śniegu czy deszczy, gołoledzi oraz gęstej mgły zalicza się m.in. montaż i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych. Ponadto również w czasie burzy oraz wiatru o prędkości 10m/s nie należy przeprowadzać robót rozbiórkowych jeżeli istnieje ryzyko przewrócenia konstrukcji obiektu przez wiatr. W przypadku przekroczenia wcześniej wspomnianej prędkości wiatru należy bezzwłocznie wstrzymać pracę. Bardzo często pracownicy mogą zastanawiać się czy odśnieżanie dachu w pracy może zostać im zlecone przez pracodawcę w przypadku kiedy zatrudnieni jesteśmy na innym stanowisku pracy. Pracodawca ma do tego prawa wyłącznie jeżeli pracownik do tego wytypowany posiada aktualne badania lekarskie oraz nie posiada on żadnych przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Kolejną ważna kwestią jest przeprowadzenie odpowiednich szkoleń z zakresu bhp zanim zacznie odśnieżanie dachu. Pracownik, któremu została zlecona taka czynność nie musi posiadać specjalnych certyfikatów a co najważniejsze ma on prawo odmówić  tego polecenia. Uzasadnione jest to wyłącznie w przypadku w których warunki pracy nie są zgodne z obowiązującymi przepisami bhp oraz istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia. Jeżeli decydujemy się na odmówienie wykonywania takich poleceń musimy o tym poinformować swojego przełożonego, który powinien zrobić wszystko aby zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa oraz zapewnić odpowiednie ku temu warunki pracy. Pamiętajmy aby niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków, zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa.