Sąsiad zalał mieszkanie – co robić? Jeśli właśnie zadałeś sobie pytanie, trzymamy kciuki za pomyślne rozwiązanie problemu. Wypadki chodzą po ludziach, jednak zalanie mieszkania to nie koniec świata. Najczęściej zdarza się zalanie mieszkania w bloku, zwykle na skutek nieuwagi osób trzecich lub wadliwych instalacji. Kto zgłasza zalanie mieszkania? Kto płaci za zalanie mieszkania? I jak zapobiec zalaniu mieszkania? Te oraz inne kwestie związane z „domową powodzią” omówimy w poniższych akapitach.

Jak zgłosić zalanie mieszkania przez sąsiada?

A to pech! Niestety, nastąpiło zalanie mieszkania – co robić? Przede wszystkim nie wpadać w panikę i podejść do sprawy rzeczowo. Istotnymi kwestiami, o których poszkodowany musi wiedzieć, to: jak udowodnić zalanie mieszkania oraz jak opisać zalanie mieszkania. Ważne jest również kto odpowiada za zalanie mieszkania. Osoba, której lokum uległo zalaniu powinna ubiegać się o odszkodowanie. Lecz, co w przypadku, kiedy sąsiad zalał mi mieszkanie, nie ma ubezpieczenia i nie poczuwa się do odpowiedzialności? Jeśli chodzi o zalanie mieszkania przyczyny nie zawsze muszą leżeć po stronie współmieszkańców budynku. Winę może ponosić spółdzielnia czy deweloper. Nie mniej, zdarzenie należy zgłosić do ubezpieczyciela, powołując się na stosowną polisę. Jeśli sprawca nie miał OC, szkody zostaną naprawione po uruchomieniu polisy poszkodowanego. Sytuacja komplikuje się, kiedy żadna ze stron nie posiadała ubezpieczenia. Wówczas pozostaje dochodzenie swych praw przed sądem, jeśli sąsiad nie kwapi się do naprawienia szkód.

Zalanie mieszkania – jak postępować?

Sąsiad zalał mi mieszkanie – zamiast rozpaczać, działaj! Jeśli zastanawiasz się, jak wycenić zalanie mieszkania, z pomocą pospieszy rzeczoznawca, który sporządzi protokół i na jego podstawie zostanie ustalona wysokość odszkodowania. Zdarzenie, takie jak zalanie mieszkania przyczyny może mieć różne i zwykle od nich zależy stopień poniesionej szkody. Aby jednak liczyć na rekompensatę z polisy, należy wiedzieć, jak prawidłowo zgłosić zalanie mieszkania. W pierwszej kolejności należy zgromadzić dowody, które potwierdzą zalanie mieszkania. Mogą to być zdjęcia lub nagrania. Następnie konieczne będzie spisanie protokołu zawierającego informacje na temat czasu i miejsca zalania, danych poszkodowanego i sprawcy oraz szczegółowego opisu szkód, uwzględniającego wszelkie straty. Ostatnim etapem jest jak najszybsze zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela. Jeśli sąsiad zalał mi mieszkanie, nie mam ubezpieczenia, to o szkodzie powinna dowiedzieć się firma ubezpieczeniowa sprawcy, która wypłaci odszkodowanie. W przypadku braku polisy, koszty naprawy zalania ponosi z własnej kieszeni sąsiad.


Artykuł powstał przy pomocy fachowców od osuszania https://www.osuszanie-slim-pol.pl/