PROTEKT ochrona przed upadkiem podczas pracy na wysokości

Praca na wysokości wiąże się z dużym ryzykiem utraty zdrowia a nawet życia pracownika na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią duży odsetek wszystkich wypadków przy pracy szczególnie wypadków śmiertelnych. Podczas wykonywania prac wysokościowych muszą być zachowane szczególne środki ostrożności. Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych w związku z czym dobór odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego nie jest kwestią wyboru ale koniecznością. Wymagania w tym zakresie określa Kodeks pracy i przepisy szczegółowe wydane na jego podstawie. Kodeks pracy oraz przepisy Prawa Europejskiego narzucają na pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości zapewnienie właściwych środków ochrony przed upadkiem.

Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagrożeniami wynikającymi z pracy na wysokości. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie stałych rusztowań ani środków ochrony zbiorowej należy stosować indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy praca odbywa się na niezabezpieczonych powierzchniach, jak również podczas pracy na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych oraz podczas korzystania z technik dostępu linowego. 

Zastosowanie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metodą ostateczną w sytuacji gdy nie jest możliwe użycie innego sprzętu asekuracyjnego. Zadaniem systemu nie jest zapobieganie upadkowi lecz bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie niebezpiecznych następstw nagłej utraty prędkości. Podczas doboru systemu powstrzymywania spadania, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa należy uwzględnić pewne czynniki ryzyka:

Minimalna wolna przestrzeń. To znaczy że zatrzymanie osoby spadającej musi nastąpić w powietrzu. Przestrzeń spadania musi pozostać bez przeszkód i ryzyka uderzenia w podłoże. Określając wielkość wolnej przestrzeni należy uwzględnić parametry podzespołu łącząco amortyzujacego oraz położenie punktu kotwiczącego w stosunku do pracownika.

Położenie punktu kotwiczącego. Droga swobodnego spadania powinna być jak najkrótsza. Droga spadania będzie znacznie zmniejszona jeżeli punkt zakotwiczenia zostanie umieszczony nad głową pracownika. Dlatego podczas wyboru punktu zakotwiczenia należy wybierać punkt płożony możliwie najwyżej.

Efekt wahadła. Sytuacja w, której istnieje ryzyko uderzenia spadającej osoby o przeszkody znajdujące się z boku. Efekt wahadła zwiększony zostanie gdy użytkownik oddalony jest od pionu wyznaczonego przez linę poprowadzona od punktu kotwiczącego. 

Szeroką ofertę sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem oferuje producent PROTEKT opierający swoją wiedzę na wieloletnim doświadczeniu. PROTEKT oferuje zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

Ważna jest wygoda użytkowania ale przede wszystkim niezawodność urządzeń. Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości. Sprzęt znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. 

Skuteczną ochronę zapewnia tylko sprzęt odpowiednio dobrany do istniejącego zagrożenia z uwzględnieniem warunków panujących na danym stanowisku. Taki sprzęt asekuracyjny minimalizuje niedogodności związane z ich noszeniem a poszczególne elementy powinny być dopasowane do siebie podczas łączenia kilku środków ze sobą. Ponadto sprzęt powinien być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i wymogami opisanymi w instrukcji. Zasadniczą rolę jaką musi spełniać to po pierwsze ustalenie pozycji podczas pracy a po drugie zatrzymanie upadku i ograniczenie siły towarzyszącej zatrzymaniu.

Wszystkie produkty ochrony osobistej firmy Protekt przeznaczone do powstrzymania upadku posiadają Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane.

Ponadto wiele produktów posiada inne orzeczenia przydatności w szczególnych warunkach:

Stefy zagrożenia wybuchem: Instytut Przemysłu Organicznego

Komisja ds. Zagrożeń w Górnictwie

Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Wyposażenie Straży Pożarnej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Surowce tekstylne: Instytut Włókiennictwa

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - ZABEZPIECZENIE DO PRACY NA WYSOKOŚCI 

Podczas powstrzymywania upadku ciało ludzkie zostaje wyhamowane z prędkości, do jakiej rozpędziło się podczas spadania. Aby zapewnić bezpieczne warunki spadania należy zastosować odpowiednią uprząż oraz system amortyzujący połączony z punktem zakotwienia. Indywidualne środki chroniące przed upadkiem składają się z trzech grup środków: szelki bezpieczeństwa, podsystem łącząco-amortyzujący oraz punkty zakotwiczenia.

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

Szelki bezpieczeństwa są to uprzęże służące do powstrzymywania upadku i muszą być zgodne z normą PN-EN361, która określa wymogi dotyczące konstrukcji oraz badania szelek. Składają się z taśm i klamer regulacyjnych. Posiadają jeden lub dwa punkty służące do przypięcia systemu amortyzującego. Jeden umieszczony na plecach oraz drugi z przodu umieszczony w okolicy mostka. Zgodnie z normą, są one oznaczone literą A lub A/2 dopiero połączenie dwóch połówek stanowi pełny punkt).

Szelki bezpieczeństwa mogą być także dodatkowo wyposażone w pas służący do pracy w podparciu oraz punkt do pracy technikami linowymi. Przykładem szelek bezpieczeństwa PROTEKT jest model PO1S wyposażone w tylną klamrę zaczepową przeznaczona do podłączenia podzespołu łącząco-amortyzujacego oraz klamry regulacyjno spinające. Pas do pracy w podparciu posiada miedzy innymi model: P02 czy P02S. Punkty zaczepowe do pracy w podwieszeniu posiadają na przykład szelki P70 PROTEKT.

Aby szelki mogły w pełni spełniać swoją role muszą być właściwie dopasowane do użytkownika. Najprostsze modele posiadają jedynie dwie klamry regulacyjne i jeden punkt zaczepowy. Nie są one zbyt wygodne gdyż ich zakres regulacyjny jest niewielki. Niewłaściwie wyregulowane szelki nie spełnią swojego zadania podczas powstrzymywania spadania.

Aby szelki spełniały swoje zadanie, ważny jest ich właściwy dobór oraz dopasowanie do użytkownika. Najprostsze modele jak szelki P01 posiadają jedynie dwie klamry regulacyjne i jeden punkt zaczepowy na plecach. W większości przypadków wybór taki nie jest właściwy. Szelki te nie są zbyt wygodne) i pracownik, który będzie przebywał w nich cały dzień z pewnością doprowadzi do powstania zbyt dużych luzów taśm udowych. Niewłaściwie wyregulowane szelki nie spełnią swojego zadania podczas powstrzymywania upadku.

 

PODSYSTEMY ŁĄCZĄCO- AMORTYZUJĄCE

ZATRZAŚNIKI DO SZELEK BEZPIECZEŃSTWA I LIN

Zatrzaśniki  to podstawowy element łączący dla którego określono wymagania w normie PN-EN362. Zatrzaśniki są wykonane ze stopu aluminium lub ze stali, jest to metalowy pierścień z ruchomym zamkiem zabezpieczonym nakrętka lub specjalna zapadką. Zadaniem zatrzaśnika jest możliwie łatwe połączenie liny lub szelek bezpieczeństwa z innymi elementami systemu asekuracyjnego. Zatrzaśnik musi być zawsze zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem.

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Linki bezpieczeństwa jeden z głównych składników łączących w systemie powstrzymywania spadania, maksymalna długość linki razem z zatrzaśnikami i systemem amortyzującym nie może przekroczyć 2 m. Zgodnie z normą  jaką muszą spełniać linki bezpieczeństwa PN-EN354 mogą być one wykonane z liny syntetycznej, liny stalowej, taśmy lub łańcucha.

AMORTYZATORY DO SZELEK DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Amortyzatory  dołączane są do linek albo wykonane razem z nimi w celu rozszerzenia możliwości ich wykorzystania. Amortyzatory muszą spełniać wymagania normy PN-EN-355 gwarantują one bezpieczne powstrzymanie spadania. Zwykle są to taśmy poliestrowe lub poliamidowe. Podczas powstrzymywania spadania amortyzator zmienia swoją długość zwiększając tym samym  długość potencjalnego upadku.

LINA Z URZĄDZENIEM SAMOZACISKOWYM

Liny z urządzeniami samozaciskowymi  produkowane są jako urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą z przeznaczeniem do pracy w pionie zgodnie z normą PN-EN-353-2 lub jako urządzenia ustalające pozycję  jako ograniczenie poruszania – wykonane zgodnie z normą PN-EN-358. Urządzenia samozaciskowe maja różne przeznaczenie i ograniczenia, mogą być na trwałe połączone z liną lub zdejmowane. Zawsze przypina się je bezpośrednio do szelek bezpieczeństwa, mogą być także wyposażone w zintegrowany amortyzator.

URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE ALTERNATYWA DLA LINY Z UZRĄDZENIEM SAMOZACISKOWYM

Urządzenia samohamowne spełniają podobną rolę jak linki z urządzeniami samozaciskowymi. Korzystając z urządzeń samohamownych możliwa jest praca w znacznym oddaleniu od punktu zakotwienia istotą jest to że praca wykonywana jest bez absorbowania ruchów użytkownika. Urządzenia samohamowne muszą spełniać normę PN-EN360. Działają na zasadzie podobnej do działania pasów samochodowych, pozwalają na przemieszczanie się w polu pracy  a luz pomiędzy punktem zakotwienia jest kasowany za pomocą sprężyny. Urządzenia samohamowne mogą być stosowane w pionie i w poziomie. Przykładem zestawu asekuracyjnego PROTEKT z urządzeniem samohamownym jest zestaw: ROLER lub ROLER 2. W sytuacji spadania urządzenie natychmiast zatrzymuje użytkownika z siłą nie większą niż niż 6 kN.


PUNKT ZAKOTWIENIA

Punkty zakotwienia jest jednym z kluczowych  elementów prawidłowej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest  właściwe zakotwiczenie sprzętu. Punkt kotwiczący powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość, stabilność i lokalizację. Zdażają się sytuacje, gdy na stanowisku pracy na wysokości brak jest certyfikowanych punktów lub systemów kotwiczących, wówczas użytkownik zmuszony jest wybierać i dostosowywać do tego celu   istniejące elementy konstrukcji budowli. Istnieje wówczas ryzyko błędnej oceny stabilności i wytrzymałości takiego punktu. 

Podsystemy  łącząco- amortyzujące muszą zostać zamocowane do  umieszczonego we właściwym miejscu  punktu  zakotwiczenia. Punkty te muszą być odpowiednio wytrzymałe muszą bowiem zapewnić odpowiednią asekurację na stanowisku pracy oraz w drodze dojścia do tego miejsca.

Punkt kotwiczący stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jego zadaniem jest zaczepienie podzespołu łącząco -amortyzującego do konstrukcji nośnej. Punkty kotwiczące mogą być stale (np. systemy poziome z liną stalową, słupki kotwiczące) oraz przenośne (statywy bezpieczeństwa, włókiennicze poziome liny kotwiczące , zaczepy linkowe, zaczepy taśmowe, belki zaczepowe). Wymagania jakie musi spełniać punkt kotwiczący określa norma PN-EN 795

Punkty zakotwiczenia umieszcza się nad głową pracownika tak, aby pracownik nie musiał oddalać się od niego z poziomie podczas pracy, zapobiega to powstaniu efektu wahadła. 

Najprostszymi punktami kotwiczenia są elementy konstrukcji, które umożliwiają bezpośrednie dołączenie systemu łącząco- amortyzującego (np. rury rusztowań, grube zbrojenia). Norma PN-EN-795 określa wymagania urządzeń umożliwiających zakotwienie systemu i dzieli je na klasy.

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowym przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Oprócz przeglądów okresowych wymagane jest także każdorazowe sprawdzenie sprzętu przed jego użyciem.

Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawierającego między innymi numer odnośnej normy europejskiej. Podczas oceny ryzyka należy uwzględnić parametry użytych podzespołów indywidualnego systemu powstrzymywania spadania. Zawsze przed konfiguracją i użyciem systemu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcjach użytkowania poszczególnych urządzeń.

Firma PROTEKT Szczególną wagę przywiązuje do wygody użytkowania i niezawodności swoich urządzeń, starając się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców.

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.