Hałas infradźwiękowy to częstotliwość dźwięku mieszcząca się w przedziale 1-20 Hz. Z pewnością wielu z nas nie miało świadomości, że naturalnymi źródłami tego typu hałasu mogą być burze, wiatry, wodospady czy też morze w etapie wzburzenia. Jeżeli chodzi o infradźwięki związane z naszą pracą oraz jego środowiskiem, do głównych przyczyn emisji hałasu tego typu należy wliczyć różnorodne urządzenia przemysłowe oraz maszyny a także wszelkiego rodzaju środki transportu publicznego takie jak tramwaje, promy, samochody, helikoptery i inne tego typu. Infradźwięki w pracy oraz poza nią przyswajane są przez każdego człowieka nie tylko poprzez nasz słuch, ale również za pomocą receptorów wibracji, które umiejscowione są na całej powierzchni ciała. Niestety uciążliwe działanie infradźwięków może występować już przy minimalnym przekroczeniu progu słyszenia co może mieć nie tylko negatywny wpływ na komfort pracownika ale również na jego względy zdrowotne. Hałas infradźwiękowy, który przekracza 130 dB charakteryzuje się nieprzyjemnym uczuciem wibrowania wszelkim narządów wewnętrznych. Prócz dyskomfortu jakie powoduje hałas infradźwiękowy dużo poważniejszym w skutkach efektem mogą być liczne zaburzenia związane z prawidłowym funkcjonowaniem narządów, komórek oraz tkanek. W przypadku przekroczenia poziomu hałasu o wartości 160 dB możemy doprowadzić do różnorodnych zniszczeń mechanicznych wszelkich struktur organów. Aby zapobiec tego typu skutkom należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej słuchu pracownika narażonego na pracę w hałaśliwych warunkach. Jak widać może mieć to ogromny wpływ na zdrowie oraz komfort każdego użytkownika. Na rynku istnieje wiele różnorodnych środków, które pomagają zwalczać hałas infradźwiękowy. Bhp określa konkretne normy oraz wymagania jakie powinny spełniać wszystkie środki ochrony słuchu. Jest to zależne zarówno od środowiska pracy oraz naszych indywidualnych potrzeb. Dużym utrudnieniem może okazać się fakt, że infradźwięki ze względu na długość fal nie są dostatecznie dobrze tłumione przez powietrze lub innego rodzaju przegrody. Z tego powodu w bardzo szybki i łatwy sposób dochodzi do ich rozprzestrzenienia się w środowisku na znaczne odległości co powoduje że ochrona przed nimi okazuje się bardziej kłopotliwa niż ochrona przed słyszalnym hałasem. Z tego powodu należy indywidualnie dostosować zabezpieczenie tłumiące infradźwięki. Ochrona naszego słuchu, wzroku oraz ciała powinna być sprawą priorytetową dla każdego pracodawcy. Na czynniki wpływające na ochronę słuchu przed szkodliwym działaniem infradźwiękowym składa się wiele spraw. Przede wszystkim należy pamiętać o odpowiedniej profilaktyce medyczne co oznacza, że każdy pracownik powinien przed przystąpieniem do pracy przejść odpowiednie badania lekarskie potwierdzające, że dany pracownik może wykonywać ten rodzaj pracy. Pracodawca musi również zadbać o odpowiedni czas pracy aby nie przekraczał on dopuszczalnych norm oraz wprowadzać dodatkowe przerwy. Dodatkowo trzeba zapewnić operatorom urządzeń specjalistyczne kabiny. Kolejnym ważnym aspektem jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń na maszyny oraz innego rodzaju urządzenia. Należy również pamiętać o używaniu akustycznych tłumików we wszystkich układach dolotowych. Wyżej wymienione sposoby ochrony to tylko kilka przykładów, które należy bezwzględnie stosować aby praca była wykonywana zgodnie z przepisami bhp. Jeżeli którekolwiek warunki nie zostaną spełnione istnieje wysokie ryzyko negatywnych skutków przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu infradźwiękowego.

Zapraszamy do naszego sklepu bhp po środki ochronny słuchu w postaci zatyczek ochronnych czy nauszników przeciwhałasowych.