Prawo budowlane to jeden z ważniejszych aktów prawnych określających zasady wznoszenia nowych budynków, zagospodarowania terenu itp. Ostatnio ustawa ta uległa dość poważnym zmianom wprowadzonym w celu uproszczenia procedur i przyspieszenia procesów inwestycyjnych. Warto się z nimi zapoznać! Dowiedz się, jakie przepisy już weszły w życie i jakie kolejne zmiany w prawie budowlanym mają być wprowadzone w niedalekiej przyszłości.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – na czym polega?

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r., a weszła w życie 19 września 2020 r. Nowe przepisy wdrażają dość szeroko zakrojone zmiany. Na jakie zasady warto zwrócić uwagę?

  • Nowy podział projektu budowlanego – dokonano wyodrębnienia trzech różnych typów projektów, które do tej pory stanowiły części jednolitego projektu budowlanego . Obecnie rozróżniamy projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny. MA to na celu przyspieszenie i uproszczenie budowy.
  • Zmiana wykazu obiektów, które można budować bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia – zwolnione z tego obowiązku zostały m.in. przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2, oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,3 m3 na dobę (przydomowe lub nie).
  • Zmiana wymogów dotyczących zgłaszania robót budowlanych – obecnie należy dokonywać zgłoszenia jedynie w przypadku przebudowy, która prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.
  • Zmiana wykazu obiektów, które można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia – od teraz swobodnie można stawiać np. obiekty małej architektury (również te znajdujące się w miejscach publicznych). Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymagają też bankomaty, biletomaty, paczko maty i inne podobne obiekty o wysokości do 3 metrów.
  • Uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych – można je wszcząć dla obiektów, których budowę zakończono co najmniej 20 lat temu.
  • Nowy termin unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę – nie można jej cofnąć, jeśli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 latod dnia, w którym stała się ostateczna.

Nowych przepisów jest całkiem sporo, a z ich dokładnym brzmieniem można się zapoznać, zaglądając do poprawionej treści ustawy Prawo budowlane. Inwestorzy instytucjonalni, dla których realizacja kontraktów budowlanych jest podstawową działalnością mogą skorzystać z profesjonalnych szkoleń z prawa budowlanego (zobacz na https://eventis.pl/szkolenia/prawo-budowlane), prowadzenia kontaktów zgodnie z zasadami FIDIC (https://eventis.pl/szkolenia/fidic) czy zamówień publicznych na roboty budowlane (https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne). Szkolenia takie pozwalają znacznie skrócić czas niezbędny na zapoznanie się z nowymi przepisami i praktyczne wdrożenie ich w istniejące w przedsiębiorstwie procesy inwestycyjne. Co ważne, wiele szkoleń dostępnych jest w trybie online, co jest szczególne ważne w dobie pandemii.

Prawo budowlane – na jakie jeszcze zmiany trzeba się przygotować?

Powyższa nowelizacja przepisów to jednak nie wszystko. Również z nadejściem 2021 roku zmienią się pewne zasady związane z budownictwem. W następstwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2010 roku dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wszystkie nowe budynki powstające na podstawie pozwoleń na budowę wydanych od 1 stycznia będą musiały spełniać określone standardy energetyczne.

Wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) potrzebną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy też oświetlenia obiektu nie będzie mogła już wkrótce przekroczyć 70 kWh/m2. Natomiast współczynnik przenikania ciepła (U) będzie musiał być niższy niż 0,2 W/m2K dla ścian zewnętrznych, 0,9 W/m2K dla zwykłych okien i drzwi balkonowych oraz 1,1 W/m2K dla okien połaciowych.

W praktyce wszystkie nowe domy budowane od przyszłego roku będą musiały być energooszczędne. Przepisy związane z warunkami technicznymi dotyczą też wszelkich modernizacji przeprowadzanych od 2021 r.

Prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku zmianie ulegną również przepisy mające na celu ułatwienie życia osobom z trudnościami w poruszaniu się. W efekcie więcej obiektów będzie trzeba wyposażać w windy i podnośniki, a wejścia do klatek schodowych i parkingi przy budynkach będą musiały być projektowane w inny sposób.