Każde środowisko pracy jak również grupa zawodowa narażone są na innego rodzaju zagrożenia o czym należy pamiętać dobierając zarówno odzież robocza jak i różnego rodzaju środki ochrony indywidualnej. Rolnik narażony jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa ponieważ posiada bardzo złożone oraz różnorodne środowisko pracy. Zagrożenia w gospodarstwie rolnym to szereg różnorodnych czynników, które każdego dnia mogą przydarzyć się rolnikowi. Są to zagrożenia, które w większości przypadków nie przydarzają się takich branżach w których pracownik zapewniony ma stabilny charakter pracy każdego dnia. Praca rolnika składa się z wielu podkategorii ponieważ musi on wykonywać prace elektryczne, stolarskie a nawet być mechanikiem w przypadku kiedy dojdzie do uszkodzenia jakiejś maszyny. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności, wiedzy technicznej czy też rodzaju narzędzi czy maszyn wykorzystywanych do pracy istnieją różne rodzaje prac rolnika. Na zagrożenia w rolnictwie mogą mieć wpływ złe warunki atmosferyczne oraz zbyt wysokie temperatury. Praca na świeżym powietrzu nigdy nie zapewni nam stabilizacji dlatego ciężko jest w tym przypadku cokolwiek sobie zaplanować oraz mieć pewność, że dojdzie to do skutku. Złe warunki atmosferyczne mogą również negatywnie wpływać na pracownika np. praca w upalne dni, kiedy temperatura znacznie wzrasta może nie tylko negatywnie wpłynąć na samopoczucie rolnika ale również doprowadzić do jego omdlenia. Praca w zamkniętych pomieszczeniach typu stajnie, obory czy chlewnie również mogą źle wpłynąć na człowieka. Warto również dodać, że naprzemienny charakter pracy czyli częsta zmiana pomieszczeń wewnętrznych na otwarte przestrzenie naraża nas na wahania temperatury oraz wilgotność pomieszczeń co również jest niebezpieczne dla pracownika. Zagrożenia mechaniczne są podstawowymi przyczynami wypadków w pracy rolnika. Są to wszelkie czynniki powodowane mechanicznym oddziaływaniem maszyn na człowieka, które wynikają z powodu awarii maszyny lub też jej zwykłej pracy. Głównymi powodami z których dochodzi do wypadków jest przewożenie osób w miejscach maszyn, które nie są do tego przeznaczone, wskakiwanie na ciągnik podczas gdy jest on w użyciu, cofanie maszyny w położeniu rolniczym. Również wchodzenie pomiędzy maszynę rolniczą a traktor przed wyłączeniem silnika oraz pozostawienie go w bezpiecznym stanie spoczynku może doprowadzić do niebezpiecznych wypadków tak jak sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego nie od środka pojazdu a od zewnątrz. Do kolejnych zagrożeń w pracy rolnika należy zaliczyć zagrożenia chemiczne wynikające z kontaktu rolnika ze środkami uprawy roślin, paliwami, nawozami czy smarami. Pamiętajmy, że to właśnie środki ochrony roślin posiadają najbardziej szkodliwe substancje z którymi rolnik może mieć kontakt każdego dnia podczas wykonywania swoich obowiązków. W przypadku wykonywania takich prac nie należy palić tytoniu lub też spożywać posiłków jednak pamiętajmy aby nie wykonywać prac związanych ze środkami chemicznymi na czczo lub pod wpływem alkoholu. Środki ochrony roślin powinny być przechowywane w specjalnych, bezpiecznych opakowaniach. Zagrożenia biologiczne wynikają z mikro i makro organizmów oraz substancji przez nie wytwarzanych co jest bardzo popularnym problemem w rolnictwie. Do kolejnych zagrożeń w pracy rolnika należy zaliczyć zagrożenia hałasem a więc zbyt głośna praca maszyn, zagrożenia porażenia prądem oraz zagrożenia upadkiem spowodowanych śliską lub nierówną nawierzchnią. Rolnik musi również uważać na spadające przedmioty, które mogą być powodem poważnych urazów. Dbając o swoje bezpieczeństwo podczas pracy należy stosować odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, a także stosować się do wszelkich zasad bhp.