Niewiele osób o tym wie, aczkolwiek o zasadach bezpieczeństwa pracy na budowie, a także ochronie zdrowia zatrudnionych mówi zarówno Prawo budowlane, jak i sam kodeks pracy. W końcu w miejscach tych wymagane jest zdroworozsądkowe myślenie, gdyż nawet chwila nieuwagi może skutkować poważnymi zagrożeniami zdrowia i życia. Właśnie z racji tego, że praca wykonywana na budowie jest dość specyficzna, konieczne jest dokładne poznanie wszelkich zasad BHP. Sprawdź sam, co warto wiedzieć na ten temat!

Bezpieczeństwo na budowie - to musisz wiedzieć!

To w rękach inwestora, jeśli chodzi o organizację procesu budowlanego leży zapewnienie kierownictwa budowy oraz jej projektu, a także sporządzenie odpowiedniego planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Aby było możliwe wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, jakie związane są z prowadzeniem robót budowlanych, konieczne jest rzetelne opracowanie zasad, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Jeśli w planach jest wykonywanie zadań, które charakteryzują się podwyższonym ryzykiem, plan jest po prostu niezbędny. Jakie inne kroki powinien podjąć kierownik budowy?

 • Koordynacja robót budowlanych;
 • Zarządzanie wszystkimi działaniami, które mają na celu zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 • Ciągłe wprowadzanie zmian w planie, które są wynikiem postępu robót budowlanych.

O co powinien zadbać pracodawca?

Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie, dlatego w jego rękach leżą określone obowiązki. Jakie?

 • Prowadzenie systematycznych badań lekarskich i szkoleń u swoich pracowników.
 • Niedopuszczanie do zadań pracowników, którzy nie mają odpowiednich uprawnień do ich wykonywania.
 • Wyposażania wszystkich stanowisk pracy w sprzęty oraz maszyny, które spełniają określone zasady BHP.
 • Ocenianie ryzyka zawodowego oraz rzetelne informowanie o nim swoich pracowników.
 • Zaopatrzanie swoich zatrudnionych w środki ochrony indywidualnej.

Jakie są obowiązki pracownika?

Po przeczytaniu poprzedniego akapitu każdy pracownik z pewnością bardzo się ucieszył, aczkolwiek zatrudnieni także muszą wykonywać określone obowiązki. Co warto wiedzieć na ten temat?

 • Wykonywanie pracy wedle zasad BHP oraz stosowanie się do poleceń, jakie wydawane są przez jego przełożonych.
 • Branie udziału w szkoleniach, a także zapoznawanie się z wszelkimi zasadami w tej kwestii.
 • Stosowanie dostępnych środków zarówno ochrony indywidualnej, jak i zbiorowej.
 • Natychmiastowe zawiadamianie swoich przełożonych o ewentualnym zagrożeniu zdrowia lub życia.
 • Powstrzymywanie się od pracy, jeśli dochodzi do zagrożenia pracownika.

Dlaczego konieczne jest wybranie rzetelnej firmy?

Z pewnością nie zdziwi cię fakt, że niestety, ale zasady te nie są stosowne we wszystkich przedsiębiorstwach. Efektem tego są wypadki, których jest tak łatwo uniknąć. Jedną z firm budowlanych, która świeci przykładem dla innych, jest https://fb-jelcz.pl. To sprawdzone przedsiębiorstwo, które dba o swoich pracowników, jak nikt inny. Pamiętaj, że zdrowie i życie mamy tylko jedno, dlatego trzeba o nie dbać tak mocno, jak to tylko możliwe!