Praca z azbestem należy do jednych prac z tego typu, które nie mogą być wykonywane przez wszystkich pracowników. Ten rodzaj pracy wykonywany może być tylko i wyłącznie przez profesjonalne firmy oraz osoby odpowiednio do tego przeszkolone. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac mających na celu usuwanie azbestu każdy pracownik powinien zostać wyposażony w odpowiedni środki ochrony indywidualnej aby uniknąć niepotrzebnych a jednocześnie niebezpiecznych skutków. Przestrzeganie wszystkich wymogów jest bardzo ważne ponieważ nie bez powodu niektóre czynności zaliczane na prac remontowo-budowlanych, w których istnieje potwierdzony kontakt z różnego rodzaju przedmiotami składającymi się z azbestu, kwalifikowane są do niebezpiecznych prac. Jak widać istnieją silne powody dla których należy przestrzegać aby osoby wykonujące ten rodzaj prac przestrzegały określone wymagania bhp. Azbest to nazwa która dotyczy ogólnej grupy minerałów krzemianowych, dzięki którym powstają różnorodne włókna.  Przed wszystkim każdy pracownik, który zamierza zajmować się tego rodzajem rac niebezpiecznych powinien przejść odpowiednie badania medyczne aby mieć pewność, że nie posiada on żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Jeżeli przejdziemy już takie badanie z wynikiem pozytywnym, kolejnym etapem będzie szereg szkoleń, które mają na celu przedstawić różne sposoby na minimalizowanie możliwych zagrożeń. Ważną kwestią jest również posiadanie odpowiednich do tego rodzaju prac zezwoleń, które pozwolą na działalność ekipy remontowo-budowlanej. Prócz wcześniej wspomnianych środków ochrony indywidualnej w które powinien być wyposażony każdy pracownik zajmujący się pracą z azbestem, należy również dobrać odpowiednie elementy stroju ochronnego oraz w prawidłowy sposób dokonać wyboru butów roboczych. Niestosowanie się do wszystkich wymagań, lekceważenie ich lub brak odpowiedniej wiedzy może doprowadzić pracownika do choroby zwanej potocznie pylicą azbestową. Kolejnym skutkiem ubocznym może być także międzybłoniak opłucny, a to jest już jeden z rodzajów groźnych nowotworów. Pracownik jest zobowiązany zatem zadbać również o inne kwestii jeżeli zajmuje się elementami które zawierają azbest. Usuwanie zgodne z bhp dotyczy zabezpieczenia dróg oddechowych pracownika, a także jego skóry. Dodatkowo istnieje bezwzględny nakaz korzystania z kasków ochronnych na głowę, rękawic roboczych chroniących skórę dłoni oraz gogli, które odpowiadają za ochronę naszego wzroku. Nie należy również zapomnieć różnorodnych ochraniaczach czy też specjalistycznych kombinezonów pyłoszczelnych w wersji jednorazowej. Taki kombinezon ochronny to jednoczęściowy strój posiadający kaptur ochronny. Za ochronę naszych dróg oddechowych odpowiadać będą jednorazowe maseczki specjalnie dostosowane do poziomu stężenia pyłów azbestu. W zależności od poziomu stężenia możemy sięgnąć po półmaski ochronne np półmaski P3 z wymiennymi filtrami w przypadku kiedy stężenie jest niskie jedna jeżeli stężenie będzie wysokie należy zastosować pełne maseczki z nawiewem powietrza. W trosce o swoje bezpieczeństwo pod żadnym względem nie możemy dopuścić do tego aby ściągać tego typu środki ochrony indywidualnej. Wiąże się to również z zakazem spożywania posiłków na terenie objętym zagrożeniem oraz przechowywania tam jakichkolwiek przedmiotów osobistych. Należy również pamiętać aby po zakończeniu pracy umieścić w specjalnie wyznaczonych miejscach środki mające jednorazowy kontakt z azbestem. Jak widać należy w bardzo dokładny oraz profesjonalny sposób przygotować się do pracy z elementami, które zawierają azbest. Bhp zawiera przepisy mające na celu chronić pracownika w najlepsze z możliwych sposobów.