Różnice między odzieżą ochronną a roboczą 

Odzież robocza i odzież ochronna to dwa różne pojęcia jakimi posługują się nasi klienci oraz my sami. Oba pojęcia są używane zamiennie, także w opisach produktów, jednak w rzeczywistości, oba rodzaje ubrań bhp są odmienne. Odzież ochronna to odzież zakrywająca nasze ubranie wierzchnie lub całkowicie je zastępująca. Za zadanie ma chronić pracowników przed zagrożeniami takimi jak zagrożenia termiczne, chemiczne, mechaniczne oraz przed czynnikami atmosferycznymi. Zaś podczas pracy, gdzie ubraniom grozi szybsze zużycie, w której występują substancje brudzące, nieszkodliwe dla zdrowia, bardzo brudzące lub wykonywana praca wymaga dokładnej czystości wykonania, potrzebna jest odzież robocza. 

 

Odzież robocza według Kodeksu Pracy - czym w zasadzie jest ubranie robocze wg przepisów?

W Kodeksie Pracy (art. 2377 § 1) uregulowany przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi Polskich Norm, ze względu na:

  • wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rodzaj pracy, gdzie ubranie "prywatne" pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu

Wyżej wymienione przepisy nie wyznaczają konkretnych stanowisk lub rodzajów pracy, jednak najważniejsze są warunki w jakiej pracownik ma wykonywać swoje obowiązki. Pracodawca powinien w regulaminie wewnątrzzakładowym określić wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze. 

Po ustaleniu z pracownikami, pracodawca powinien określić, na jakich stanowiskach pracy w jego zakładzie osoby pracujące mogą korzystać ze swojej odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Jednak noszenie własnej odzieży jest zabronione, gdy:

  • pracownik obejmuje stanowisko, na których wykonywana jest praca z bezpośrednim kontaktem z maszynami oraz urządzeniami technicznymi
  • pracownik wykonuje prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego przez środki chemiczne lub promieniotwórcze albo z materiałami, które są biologicznie zakaźnymi

 

Ekwiwalent lub odzież robocza - co musi zapewnić pracodawca

Pracownik według kodeksu pracy ma prawo do używania własnej odzieży i obuwia roboczego, jednak jednocześnie kodeks zobowiązuje pracodawcę do wypłacenia ekwiwalentu za zniszczoną odzież.  Co za tym idzie, pracodawca jest zwolniony z obowiązku przekazania pracownikowi odzieży roboczej. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:

  • pracodawca określił w regulaminie zakładowym, który konkretyzuje przydzielanie pracownikom odzieży roboczej, stanowiska pracy, na których możliwe jest używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego,
  • zainteresowany pracownik zgadza się na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz w razie potrzeby wypłacenia za ekwiwalentu pieniężnego za niszczoną odzież
Po odzież roboczą oraz ochronną zapraszamy do naszego internetowego sklepu bhp. Oprócz ubrań bhp oferujemy buty robocze, rękawice ochronne do pracy, maski [rzeciwpyłowe, okulary ochronne i znacznie więcej. Polecamy szczególnie odzież robocza CXS Canis. Także bardzo popularna jest odzież robocza Portwest oraz Odzież Snickers Workwear.