Praca operatora żurawia wieżowego jest bardzo wymagająca i z ogromną odpowiedzialnością. Posiadanie uprawnień na takie urządzenia wciąż należy do rzadkości, co powoduje, że operatorzy żurawia wieżowego są bardzo poszukiwani. Przed rozpoczęciem pracy w tym zawodzie trzeba ukończyć kurs na operatora i spełnić wymagania zdrowotne kwalifikujące do prac na wysokościach.

Żurawie wieżowe to urządzenia, które są niezbędne do przenoszenia ciężkich towarów, materiałów lub płyt na terenie budowy. Sprzęty te przyspieszają proces budowy, pomagają w dotrzymaniu harmonogramu i obniżeniu kosztów wynikających z czasu i siły roboczej. Żurawie wieżowe mogą wznosić się na bardzo duże wysokości i podnosić bardzo ciężkie ładunki ton. Niezależnie od wielkości urządzenia te składają się z podstawy zamocowanej do betonowej płyty i połączonej z masztem lub wieżą, obrotnicy, która składa się z silnika i przekładni pierścieniowej oraz wysięgnika zwanego również "ramieniem obrotowym", który służy do przenoszenia ładunku i kabiny operatora. 

Kurs operatora żurawi wieżowych — dla kogo?

Praca operatora żurawi wieżowych wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo własne oraz osób przebywających w zasięgu pracy urządzenia. Dodatkowo zawód ten jest niezwykle wymagający ze względu na pracę na dużej wysokości. Kurs na żurawie wieżowe jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia na urządzenia transportu bliskiego. Aby jednak zapisać się na takie szkolenie, trzeba mieć minimum 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz wykazać brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach. 

Program kursu na operatorów żurawi wieżowych — co obejmuje?

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwignicy zbudowanej z wieży, która jest montowana na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu. Kurs na żurawie wieżowe umożliwia zdobycie uprawnień operatora żurawia. Program szkolenia obejmuje wiedzę teoretyczną oraz zajęcia praktyczne prowadzone na placu budowy.

Podczas wykładów prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną uczestnicy kursu na operatora żurawia poznają budowę i właściwości urządzenia, ich klasyfikację oraz zagadnienia dotyczące przepisów BHP. Dodatkowo podczas części teoretycznej prowadzone są wykłady dotyczące eksploatacji maszyny oraz zasad postępowania w przypadku awarii urządzenia lub wypadku przy pracy. Przyszły operator żurawi ma podczas kursu także zajęcia praktyczne, podczas których uczy się sprawnej obsługi urządzeń dźwigowych w różnych warunkach.

Egzamin na operatora żurawi wieżowych

Po zakończonym kursie każdy uczestnik musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zdobyć uprawnienia, potencjalny operator żurawi wieżowych musi wykazać się odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz umiejętnościami praktycznymi związanymi z bezpieczną obsługą żurawi budowlanych. Dopiero pozytywnie zaliczony egzamin przed komisją dozoru technicznego umożliwia podjęcie pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego. Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zachowują swoją ważność przez okres 5 lat.

Praca operatora żurawi wieżowych jest bardzo niebezpieczna, dlatego wymagania dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi takich urządzeń, są bardziej rygorystyczne. Operator wykwalifikowany do obsługi żurawi musi wykazać się odpornością na stres, brakiem lęku wysokości i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych.