W dzisiejszych czasach nieodzowną kwestią przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest odpowiednie zarządzanie odpadami powstającymi przy procesie produkcyjnym lub dystrybucyjnym. Jest to o tyle istotne by móc zapewnić sprawny system gospodarowania odpadami oraz uszczelnić proces ich utylizacji ze względów ekonomicznych czy też ekologicznych. Warto zatem wiedzieć jaka jest prawna podstawa dotycząca zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz w jaki sposób należy to wykonywać by było opłacalne.

W jaki sposób zarządzać odpadami w przedsiębiorstwie?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że zarządzanie odpadami to nie jedynie indywidualna decyzja wybranego przedsiębiorstwa lecz kwestia, która jest unormowana prawnie. Gospodarowanie odpadami jest zawarte w tzw. BDO czyli Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Jest to swego rodzaju dokument, który określa w jaki sposób należy postępować z wytworzonymi w procesie produkcyjnym lub poprodukcyjnym odpadami by usprawnić recycling oraz zaprzestać złych praktyk dotyczących odpadów.

W myśl ustawy podmiotem, który wytwarza odpady jest każda jednostka, która w procesie produkcyjnym sprawia, że powstają odpady w zakresie usług budowlanych, remontowych, mechanicznych oraz konserwacji i czyszczenia obiektów komunalnych lub użyteczności publicznej. Warto również zdawać sobie sprawę, iż taki rejestr w BDO prowadzą marszałkowie województw, którzy wpisują dane przedsiębiorstwo na listę z urzędu lub po złożeniu przez ową firmę specjalnego wniosku. 

Jakiego rodzaju przedsiębiorstwa muszą być w BDO?

W bazie danych BDO muszą znaleźć się przedsiębiorstwa, które, w ogólnym rozumieniu, są zobligowane do prowadzenia sprawozdania o odpadach. Tego typu sprawozdania są konieczne by nie tworzyć zagrażających środowisku skupisk odpadów w niekontrolowanych miejscach oraz uszczelnić i usprawnić system produkcji i dystrybucji swoich produktów. Do tego rodzaju bazy danych muszą być wpisane przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w zakresie:

  • wszelkiego rodzaju prac naprawczo-konserwacyjnych w pojazdach mechanicznych (poza pojazdami historycznymi) - mowa tutaj o stacjach kontroli pojazdu czy też punktach napraw wybranych elementów pojazdu;
  • napraw sprzętu elektrycznego i elektronicznego - chodzi tutaj o zakład naprawy sprzętu elektronicznego, czy też punktu zbioru, przetwarzania i utylizacji zużytego sprzętu;
  • produkcji, dystrybucji czy też utylizacji wszelkiego rodzaju olejów, smarów i innego rodzaju płynów oraz części samochodowych - w tym miejscu mowa z kolei o wprowadzeniu na rynek wewnętrzny, odsprzedaży recyclingu oraz usuwania tego typu elementów z różnego rodzaju pojazdów;
  • gromadzenia, recyclingu lub usuwaniu wszelkiego rodzaju opakowań lub produktów zawierających opakowania niebezpiecznych dla środowiska naturalnego jak i dla człowieka - wliczają się w to różnego rodzaju przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje eksportujące, importujące lub gromadzące tego typu opakowania.

To właśnie wyżej wymienione przedsiębiorstwa prowadzące tego typu działalność są zobligowane do sporządzania sprawozdania o odpadach oraz ich odpowiedniego zarządzania.

Jakie korzyści niesie ze sobą gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie?

Poza kwestią, iż ustawodawca nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w swoim przedsiębiorstwie takie działanie ma szereg korzyści. Główną zaletą tego rozwiązania jest utylizacja lub recycling odpadów, co sprawia, iż przedsiębiorstwo chroni środowisko naturalne. Po drugie jest to korzystne dla zdrowia i życia człowieka, gdyż źle składowane lub nieutylizowane odpady mogą rozkładać się w glebie przez dziesiątki lub setki lat powodując np. zakażenie wód gruntowych.

Inną zaletą tego rozwiązania jest korzyść ekonomiczna, która wynika bezpośrednio z odpowiedniego zarządzania swoimi odpadami. Wówczas przedsiębiorstwo wie gdzie oraz w jakiej ilości wytworzyło zbędne odpady oraz ma możliwość oddania ich w recycling, odsprzedania lub utylizacji obniżając tym samym koszty produkcji. Bazując na powyższych informacjach można zatem stwierdzić, że odpowiednie zarządzanie odpadami będzie rozwiązaniem przynoszącym spore korzyści. 

Artykuł przygotowany przy współpracy z EMEF- usługi BHP i BDO