Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia swoim pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik, któremu nie została przydzielona odpowiednia odzież ochronna nie ma prawa rozpocząć wykonywania swoich obowiązków. Odzież robocza może zostać przydzielona pracownikowi odgórne jednak pracownik może również dostać za nią odpowiedni ekwiwalent pieniężny. Warto mieć świadomość jak zaksięgować zakup odzieży roboczej oraz w jaki sposób wykazać wydatki na ekwiwalent do czego bardzo pomocne może okazać się prowadzenie kart ewidencyjnych. Na ewidencję księgowa mają wpływ regulację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki z zakupem odzieży roboczej oraz obuwia dla pracownika wrzuca się w koszty działalności operacyjnych. W momencie wydania odzieży pracownikom koszty poniesione przez pracodawcę na wcześniej wspomniane rzeczy dla pracowników ujmuje się w koszty. Jak księgować odzież roboczą, która po zakupie najpierw została przyjęta do magazynu a dopiero w późniejszym terminie została wydana pracownikom ? Ewidencja księgowa zakupu jak również przekazani takich rzeczy odbywa się za pośrednictwem konta 31 o nazwie „Materiały”. Jak zaksięgować ekwiwalent za odzież roboczą ? Również odnosi się on również w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Wszelkie wydatki na zakup odzieży oraz obuwia roboczego, a także ekwiwalent pieniężny za korzystanie z prywatnej odzieży przez pracowników, w księgach pracodawcy mogą być uwzględnione na koncie 40 o nazwie „Koszty według rodzajów”. Wartość otrzymanej od pracodawcy odzieży roboczej oraz obuwia ochronnego jak również wypłata ekwiwalentu pieniężnego za stosowanie własnych ubrań dla pracownika są uznawane jako przychód ze stosunku pracy, który zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym. Taki przychód nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. Bardzo ważne jest aby pracownikowi została zapewniona odzież robocza. Księgowość jednak w tym przypadku również ma bardzo istotne znaczenie o czym powinien wiedzieć każdy pracodawca, który rzetelnie chce wywiązywać się ze swoich obowiązków. Mamy nadzieje, że dowiedzieli się Państwo jak zaksięgować odzież roboczą ponieważ jest to przydatna informacja dla wszystkich osób, które planują otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz zatrudnianie w niej pracowników. Nie wystarczy wyłącznie zakupić odzież czy obuwie robocze lub zwrócić za takie działania kosztów pracownikowi. Każdy przychód oraz wydatki muszą być odpowiednio zaksięgowane w razie jakichkolwiek kontroli skarbowych. Dzięki temu pracodawca może uniknąć wszelkich kłopotów, które niejednokrotnie wiążą się z niemała karą grzywny. Jak widać nie tylko z punktu pracownika istnieje wiele korzyści dla których warto pamiętać o stosowaniu odzieży roboczej ale również pracodawca może uniknąć nieprzyjemności w przypadku nie spełnienia swoich obowiązków.