Jak wiadomo przeprowadzanie odpowiednich szkoleń bhp to główny obowiązek każdego pracodawcy jednak czy zastanawiali się Państwo kiedyś jak często należy z jaką częstotliwością należy organizować szkolenie bhp ? Ile ważne są poszczególne rodzaje szkoleń ? Jak sama nazwa wskazuje szkolenie wstępne powinno odbywać się w dniu przyjęcia pracownika do pracy w celu zapoznania go z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Szkolenie wstępne bhp ile ważne jest od dnia przyjęcia do pracy ? Maksymalnie 12 miesięcy co musi być odpowiednio udokumentowane podpisem uczestnika na piśmie. Pamiętajmy, że ma to bardzo istotne znaczenie ponieważ źle przygotowana osoba do pracy może przynieść wiele szkód oraz narazić samego pracownika na niepotrzebne wypadki w czasie pracy. Szkolenie wstępne przyjmuje formę instruktażu ogólnego bhp w którym wyjaśniane są praktyczne zasady z dziedziny BHP. Warto również wiedzieć, że wszelkie szkolenia powinny być przeprowadzane w czasie pracy osoby szkolonej jeżeli istnieje taka możliwość. W zależności od stanowiska jakie zajmujemy istnieją różne częstotliwości przeprowadzania szkoleń okresowych. Jeżeli chodzi o szkolenie kierownicze bhp i to ile ważne ono jest odpowiadamy, że należy przeprowadzać je co najmniej co 5 lat. Celem takiego szkolenia okresowego jest uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony pracowników przed możliwymi zagrożeniami związanymi ze stanowiskiem pracy, oceny zagrożeń występujących w danym środowisku pracy oraz związanego z nim ryzyka, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Czas trwania takiego szkolenia powinien wynosić 16 godzin dydaktycznych, które składa się z 8 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin z samokształcenia kierowanego. Każde środowisko pracy naraża nas na inne zagrożenia oraz wymaga od nas innej wiedzy dlatego nie ma jednej odpowiedni dla wszystkich grup zawodowych na pytanie szkolenie bhp stanowiskowe ile ważne ono jest. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych ważne jest do 3 lat natomiast jeżeli chodzi o szkolenia pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych czy pracowników służb bhp takie szkolenie ważne jest maksymalnie 5 lat. Jak widać istnieje wiele czynników od których zależy ile ważne jest szkolenie bhp pracownika. W kwestii pracodawcy jest pilnowanie terminów przeprowadzania szkoleń okresowych bhp pracowników przed upływem ich ważności. Warto również wiedzieć, że pracodawca też zobowiązany jest do odbycia odpowiednich okresowych szkoleń bhp. Ile ważne jest szkolenie bhp pracodawców ? Podobno jak kadra kierownicza, pracodawca musi odbywać takie szkolenia na rzadziej niż raz na 5 lat. Pracodawca podczas takiego szkolenia może uaktualnić swoją wiedzę z zakresu ergonomii organizacji stanowisk pracy oraz zapoznać się z najnowszymi technikami udzielania pierwszej pomocy medycznej. W zależności od stanowiska naszej prac określony jest nie tylko okres ważności szkoleń bhp ale również czas ich trwania. Zdecydowanie najdłuższe szkolenia bo aż 32 godziny lekcyjne muszą odbyć pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie osoby wykonujące zadania tej służby. Każdy pracownik podczas szkolenia zyskuje wiedzę z zakresu prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, występujących zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji oraz wielu innych ważnych aspektów, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo naszej pracy w określonym środowisku.

Mamy nadzieję, że jeśli nie wiedzieliście ile ważne jest szkolenie bhp, nasz wpis okazał się pomocny