Wszędzie, gdzie pracują ludzie, istnieje konieczność prawidłowego oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca umieszczenia apteczki i gaśnicy. Niezbędne i wymagane przez prawo jest również umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z informacją na temat osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz tabliczki z telefonami alarmowymi. W zakładach pracy stosujących środki ochrony osobistej umieszcza się również w widocznych miejscach tabliczki ze znakami nakazu przypominające o konieczności stosowania wymienionych środków.

 

Dlaczego tak ważne jest stosowanie oznaczeń BHP w miejscach pracy?

 

Stosowanie tabliczek ze znakami BHP nie powinno być traktowane jako uciążliwość nakazana przepisami prawa. Znaki BHP pomagają pracownikom uniknąć wielu zagrożeń i przyczyniają się tym samym do ograniczenia liczby wypadków przy pracy. Prawidłowe oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych ma natomiast ogromne znaczenie w sytuacji konieczności ewakuacji budynku, kiedy w panice zdarza się zgubić drogę do wyjścia nawet wieloletnim pracownikom. Oznaczenia tego typu ratują też życie osób ewakuujących się z centrów handlowych i obiektów użyteczności publicznej.

 

Gdzie zaopatrywać się w tabliczki ze znakami BHP i na co zwracać uwagę podczas zakupu?

 

Znaki BHP powinny być nie tylko czytelne i zgodne ze wzorem określonym normami. Powinny również charakteryzować się wysoką jakością i trwałością. Polecamy znaki wykonane przez firmę Top Design Chwaszczyno, dostępne online. Zapraszamy do składania zamówień na stronie firmowej https://www.znaki-tdc.com/ i kontaktu w razie jakichkolwiek pytań odnośnie oferty. Należy pamiętać by wszystkie znaki używane w firmie posiadały aktualne atesty i spełniały najnowsze normy. Pozwoli to zachować maksymalny poziom bezpieczeńśtwa i uchronić personel przez ewentualnym wypadkiem. Wytyczne dotyczące znaków określają także ich rozmieszczenie w pomieszczeniach. Odpowiednie znaki powinny znaleźć się w praktycznie każdym miejscu, w którym może nastapić wątpliwość odnośnie tego, gdzie znajduje się droga ewakuacyjna. Znaki zawsze powinny wskazywać najbardziej bezpieczną i oczywiście najszybszą drogę do wyjścia w razie zagrożenia. Istotna jest także kolorystyka piktogramów i odpowiednie nasycenie barw. Znaki ewakuacyjne muszą posiadać także odpowiednią powierzchnię, która pozwoli na bezproblemowe ich zobaczenie nawet w ciemniejszym czy zadymymionym pomieszczeniu. Każdy znak powinien być widoczny nawet z dalszej odległości, a materiał z jakiego został wykonany musi być trwały i odporny na zniszczenia.