Niektórzy pracodawcy uważają, że szkoda czasu i pieniędzy na szkolenie pracowników, w związku z tym jeśli już muszą – korzystają z usług firm tanich i świadczących niskiej jakości usługi.

Tymczasem szkolenie BHP na dobrym poziomie – merytoryczne i przekazujące przydatną dla pracowników wiedzę, do tego w ciekawy i angażujący sposób to nie żaden luksus. Takie szkolenie powinno być standardem.

Skoro już odrywamy pracowników od ich zadań i poświęcamy czas pracy na szkolenie – warto wybrać firmę, która prowadzi szkolenia wstępne i okresowe BHP w sposób ciekawy i merytoryczny (np. BHP Dorada)

 Wybierając szkolenia na dobrym poziomie, dajemy pracownikom sygnał, iż dbamy o ich rozwój i bezpieczeństwo.

Indywidualne podejście

Pierwszy krok to opracowanie dobrego programu, dostosowanego do konkretnych warunków pracy oraz stanowisk występujących w firmie.  A więc odpowiadającego na prawdziwe potrzeby pracowników. 

Każde szkolenie powinno być dobrze zaplanowane i nastawione na konkretny cel: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków.

To, czego pracownik dowiaduje się podczas szkolenia, powinno mieć przełożenie na jego codzienną pracę. Wtedy efektem szkolenie będzie faktyczna poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia, które angażują

Dobre szkolenie zakłada stosowanie różnorodnych form nauczania, które angażują uczestników:

  • odgrywanie ról,
  • gra symulacyjna,
  • studium przypadku,
  • dyskusja grupowa. 

Korzystanie z materiałów multimedialnych, filmików, prezentacji i grafik podnosi atrakcyjność szkolenia i pozytywnie wpływa  na przyswajanie wiedzy przez uczestników.

Rośnie świadomość

W ostatnich latach wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność oraz wśród osób zarządzających firmami rośnie świadomość tego, że profesjonalne i ciekawe szkolenie BHP jest po prostu dobrą inwestycją w zdrowie, życie i bezpieczeństwo pracowników w przyszłości.