Każdy pracodawca i właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej danym obiektom. Najważniejsze jest aby zapewnić taką ochronę we wszystkich miejscach w których znajdują się łatwopalne materiały, które mogą skutkować wybuchem pożaru. Konieczne jest także umieszczenie gaśnic.

Kto decyduje jak rozmieszczać gaśnice ? 

O rozmieszczeniu gaśnic mówią nam o tym konkretne ustawy z którymi każdy pracodawca i zarządca ma obowiązek zapoznania się aby zapewnić odpowiednie warunki bhp.
*rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) określa rozmieszczenie gaśnic w budynkach
*rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063) określa rozmieszczenie gaśnic na stacjach paliw
*rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) określa rozmieszczenie gaśnic w samochodach.

Obowiązek posiadania gaśnic nałożony jest zatem na wszystkie stacje paliw, samochody i określone obiekty, które dzielimy na 5 kategorii zagrożenia życia ludzkiego:
-ZL I- miejsca w których łączna ilość osób niezwiązana na stałe z obiektem przekracza 50 osób czyli np. kina lub galerie handlowe
-ZL II- miejsca w których znajdują się osoby nie mające pełnej sprawności ruchowej czyli np. szpitale a także przedszkola
-ZL III- miejsca użytku publicznego (nie należące do grupy ZL I i ZL II) czyli np małe sklepiki i obiekty administracyjno-biurowe
-ZL IV- wszystkie budynki mieszkalne (bloki, domki)
-ZL V-  budynki zbiorowego zamieszkania czyli np. hotele i akademiki.

W jaki sposób rozmieszczać gaśnice?

Każda kategoria do której przypisany został obiekt cechuje się innymi wymaganiami, które należy spełniać. Istotny jest fakt, że w każdej z wyżej wymienionych kategorii, prócz ZL IV, musi przypadać 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni. Mieszkania i domy (kategoria IV) nie zmuszają nas do posiadania gaśnic.  Gaśnice powinny być umiejscowione w widocznym i dostępnym dla każdego miejscu. Pamietajmy również aby gaśnica była odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie znajdowała się w pobliżu źródeł ciepła. Każde wejście do budynku, klatka schodowa i korytarz powinny posiadać sprawną gaśnicę. Jeżeli budynek posiada więcej kondygnacji należy zwrócić uwagę aby w miarę możliwości gaśnice znajdowały się w tych samych miejscach co na innych piętrach. Gaśnica powinna być umiejscowiona w taki sposób aby każda osoba na danym obiekcie miała do niej maksymalnie 30m odległości a dostęp jej szerokości powinien wynosić minimum 1m. W zależności od tego jaki rodzaj pożaru może wyniknąć, na rynku istnieje kilka różnych rodzajów tego typu środka ochrony. Wszystko zależy od typu zajętego materiału przez pożar. Innej gaśnicy użyjemy do pożarów z grupy gazów, cieczy, metali, tłuszczów olejów, materiałów stałych topiących się  i pochodzenia organicznego. Odpowiednio dobrana gaśnica ma znaczenie na skuteczność gaszenia pożaru. W naszym sklepie bhp znajdą Państwo wiele różnych rodzajów gaśnic, które muszą znajdować się w każdym wyżej wymienionym obiekcie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu.