Efektywność oraz wydatek energetyczny jaki zostaje zużyty podczas pracy z wysiłkiem fizycznym w ciągu każdego dnia roboczego ma bardzo ważne znaczenie jeżeli chodzi o podjęcie decyzji czy pracownikom należy się wydanie profilaktycznych posiłków lub napoi. Równie ważnymi aspektami są warunki pracy oraz mikroklimat na określonym stanowisku pracy. Jednym z wyznaczników intensywności wysiłku fizycznego może być wydatek energetyczny. Ciężkość pracy jest oceniana na podstawie szczegółowych badań według określonych kryteriów. W zależności rodzaju pracy oraz warunków fizycznych pracownika wykazuje inne zużycie energii. Jeżeli chodzi o pracowników w stanie spoczynku ich stałe zużycie energii popularnie określane jest jako podstawowa przemiana. Zarówno kobiety jak i mężczyźni wykazują inne zapotrzebowanie na niezbędną energię do podstawowych procesów życiowych. U kobiet wynosi ono 1400kcal czyli 5900kJ natomiast u mężczyzn jest to około 1700kcal czyli 7000kJ. Logicznym będzie więc fakt, że w zależności od natężenia pracy znacząco wzrosną potrzeby energetyczne naszego organizmu oraz mięśni do prawidłowego funkcjonowania. Ocena ciężkości pracy oraz jej klasyfikacja wykonywana jest na podstawie efektywności naszej pracy co przekłada się na wydatek energetyczny w trakcie zmiany roboczej. Każdy pracodawca jest zobowiązany do ocenienia ryzyka zawodowego występującego na określonym stanowisku pracy np. jeżeli chodzi o ręczne prace transportowe. Wskaźnik ciężkości pracy oraz wydatek energetyczny przekłada się na ocenę ryzyka pracy. Przystępując do oceny ryzyka należy wziąć pod uwagę następujące kategorie ciężkości pracy:
-rodzaj i położenie środka ciężkości oraz masę przemieszczanego przedmiotu,
-warunki atmosferyczne panujące podczas pracy czyli temperaturę, wilgotność powietrza a także rodzaj oraz poziom wszelkich czynników szkodliwych mających negatywny wpływ na zdrowie pracownika
-wiek, stan zdrowia raz sprawność fizyczna pracownika, które mają istotny wpływ na efektywność oraz jakość wykonywanej pracy
-sposoby oraz organizacja w trakcie wykonywania pracy.
Ciężkość pracy dla kobiet oraz mężczyzn różni się ze względu na inne predyspozycje jakie posiadają. Ocieniają ryzyko zawodowe możemy również wykluczyć rodzaje prac, który nie mogą podejmować się kobiety. Wnioski jakie będziemy w stanie wyciągnąć z przeprowadzenia dokładnej analizy mogą skłonić pracownika również wprowadzenia różnego rodzaju zmian środowiska pracy, wykorzystywanych narzędzi oraz metod pracy, które znacznie mogą obniżyć wysiłek energetyczny pracownika. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, pracodawca powinien bardzo poważnie i rzetelnie podchodzić do prawidłowej oceny ryzyka zawodowego. Ograniczanie negatywnych skutków dla organizmu pracownika w uciążliwych warunkach jest możliwe dzięki dokładnym badaniom. Niezależnie od tego do jakiej grupy zawodowej należymy, pracodawca musi poinformować pracownika o istniejących zagrożeniach. Tempo pracy to również istotny czynnik wpływający na wydatek energetyczny pracy. Lekka praca wykonywana  w powolnym tempie nie będzie wymagała takiego nakładu energii jak szybka i ciężka praca. Jak widać istnieje wiele czynników, które wpływają na efektywny wydatek energetyczny pracownika. W miarę możliwości należy go obniżać a w przeciwnym wypadku należy stosować się do wszystkich obowiązków nałożonych na pracodawcę.