Jak wiadomo w kwestii pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu musi on dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz dbać o używanie odpowiednich środków profilaktycznych, które mają na celu zmniejszyć to ryzyko. W obecnych czasach poza zagrożeniami, które występowały dotychczas ze względu na panującą epidemię COVID-19 pojawiło się nowe zagrożenie praktycznie we wszystkich środowiskach pracy czyli zagrożenia powodowane przez korona wirusa SARS-Cov-2. Jest to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia każdego człowieka dlatego należy stosować wszelkie środki zapobiegawcze jednocześnie stosując się do wszystkich zasad bhp. Koronawirus  znacznie wpłynął na naszą gospodarkę przez co niestety wiele firm się zamknęło, inne wprowadziły system pracy zdalnej jednak są zawody, który nie da wykonywać się z własnego domu dlatego tak ważne jest aby pamiętać o dbaniu o własne zdrowie, które aktualnie jest bardzo narażone na uszczerbek. Pamiętajmy również, że tylko w przypadku jeżeli wszyscy będziemy starać się zwalczać tę epidemię stosując się do wszystkich wytycznych jesteśmy w stanie zminimalizować rozprzestrzenianie się choroby. Stosowanie się do nowych przepisów bhp a koronawirus i walka z tą epidemią ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego kraju i zdrowie wszystkich obywateli. Jakie są zatem nowe zasady bhp w dobie koronawirusa ? Przepisy zawiesiły obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich. Pracodawca ma teraz obowiązek dopuścić pracownika, któremu kończy się ważność bada do pracy. Podobnie sprawa wygląda w przypadku badań lekarskich i psychologicznych kierowców i maszynistów kolejowych. Zostało to odłożone w czasie do momentu zakończenia stanu epidemii. Wyjątek stanowią jednak badania wstępne oraz kontrolne. Co jeszcze zmienił koronawirus w bhp w pracy ? Szkolenia wstępne z dziedziny bhp mogą być teraz przeprowadzane zdalnie jednak nie dotyczy to instruktażu stanowiskowego w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku roboczym oraz stanowiskach gdzie występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych. Należy pamiętać również o podstawowym obowiązku, który dotyczy zarówno pracy jak i przemieszczania się w przestrzeni publicznej czyli zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy itp. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie nam maseczek ochronne, które są w stanie ograniczyć ryzyko zachorowania na koronawirus. Przepisy bhp mówią także o zapewnieniu przez pracodawcę rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących. Dodatkowo należy zadbać o odpowiednie odległości między stanowiskami min. 1,5m z wyjątkiem jeżeli jest to niemożliwe ze względu a charakter działalności a pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej do walki z koronawirusem. Bardzo popularne w wielu firmach stało się mierzenie temperatury pracownikom przed rozpoczęciem ich pracy. Warto jednak zauważyć, że żaden przepis nie upoważnia pracodawców do takich działań, nie ma również na ten temat mowy w przepisach wydawanych na czas epidemii. Według niektórych prawników działania te są dopuszczalne w odniesieniu do konieczności zapewnienia bhp ponieważ życie i zdrowie ma pierwszeństwo przed ochroną prywatności jeżeli mamy do czynienia z warunkami realnego zagrożenia. Jeżeli istnieje taka możliwość dobrze bu było gdyby pracodawca ograniczył również ilość osób przebywających jednocześnie na terenie zakładu pracy oraz w poszczególnych pomieszczeniach. W tym czasie w sposób szczególny należy zadbać o stosowanie się do wszelkich przepisów, które mają na celu walkę z epidemią.