Ewakuację z budynków przeprowadza się w momencie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia przebywających w nich ludzi. Polskie przepisy bardzo dokładnie określają, w jaki sposób musi być realizowana ewakuacja. W poniższym artykule omawiamy najistotniejsze zasady i przepisy BHP w zakresie ewakuacji z budynków.

Ewakuacja z budynku - wytyczne według przepisów prawnych 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej jasno wskazuje, że właściciel budynku, obiektu budowlanego bądź terenu musi zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową, zaś w razie wystąpienia zagrożenia ma obowiązek zapewnienia skutecznej ewakuacji, czyli usunięcia zgromadzonych tam ludzi na bezpieczne terytorium. 

W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mówi o zapewnieniu odpowiednich warunków ewakuacji mówi, że właściciel budynku ma obowiązek zapewnienia optymalnych warunków ewakuacji. Ewakuacja musi być przeprowadzana w taki sposób, aby opuszczenie zagrożonej strefy było możliwe w sposób bezpieczny oraz możliwie najszybszy. 

Zasady ewakuacji 

Absolutnie kluczowa zasada ewakuacji polega na tym, że trzeba ją zorganizować w sposób jak najszybszy oraz maksymalnie bezpieczny. W momencie, gdy informacja o zagrożeniu dotrze do pracowników, powinni oni w jak najkrótszym czasie opuścić dany budynek. Zabronione jest zbieranie firmowego sprzętu czy osobistych przedmiotów. 

Kolejnym ważnym aspektem jest wytyczenie przez pracodawcę miejsca zbiórki do ewakuacji, gdzie powinni zebrać się wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa. Na zbiórce trzeba pozostać aż do momentu, gdy nie zostanie wydany komunikat mówiący o tym, że możliwy jest bezpieczny powrót na stanowiska pracy. 

W przypadku, gdy do ewakuacji konieczne jest pokonanie dużych wysokości, firma powinna dysponować specjalnymi drabinami ewakuacyjnymi. Można się w nie zaopatrzyć na stronie https://www.crynoline.pl/zestawy-z-koszem-ochronnym,18,3,125

Obowiązki pracodawcy w kontekście ewakuacji 

Pracodawca musi spełnić szereg wymogów w kontekście przeprowadzania potencjalnych akcji ewakuacyjnych. Przede wszystkim powinien on utworzyć oraz właściwie oznakować wyjścia ewakuacyjne, zainwestować w systemy służące do oddymienia tam, gdzie te wyjścia są poprowadzone, dbać o oświetlenie awaryjne a także stworzyć i nadzorować system ostrzegawczy, który będzie miał za zadanie informować pracowników o istniejącym zagrożeniu i konieczności przeprowadzenia ewakuacji. 

Co zrobić, gdy ewakuacja staje się niemożliwa? 

Jak trzeba postąpić, gdy okazuje się, że przeprowadzenie ewakuacji z jakiegoś powodu nie jest możliwe? W takim przypadku trzeba działać szybko i zdecydowanie. W pierwszej kolejności trzeba zadzwonić na numer alarmowy 112 oraz przekazać wszystkie istotne informacje na temat zdarzenia, które miało miejsce. 

Dzięki temu służby ratunkowe będą wiedziały, gdzie przyjechać oraz w jaki sposób zaplanować akcję. Jeżeli w miejscu, gdzie przebywamy, wybuchł pożar, trzeba pozamykać wszystkie drzwi. W ten sposób rozprzestrzenianie się ognia, w którym się znajdujemy, zostanie ograniczone. 

Więcej informacji na temat zasad postępowania w przypadku ewakuacji można znaleźć na portalu Crynoline.pl