Jeśli chcesz pracować w magazynie, to osoba, która Cię zatrudniła ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczne warunki pracy. Niezwykle istotne jest, abyś znał przepisy BHP, które obowiązują w miejscu Twojego zatrudnienia.Jeśli jednak to nie Ty złamałeś zasady bezpieczeństwa, a osoba zatrudniająca Cię, która zleciła Ci zadanie zagrażające Twojemu zdrowiu – masz prawo to zgłosić w odpowiednim miejscu. Dlatego również pracodawca powinien wziąć udział w szkoleniu BHP. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj pod wskazany link https://www.adecco-jobs.com/amazon/pl-pl/.


Bezpieczne warunki pracy – co musisz wiedzieć?

Jeśli wiesz, że w miejscu Twojej pracy są usterki, na przykład w postaci zepsutych maszyn, to masz prawo poprosić osobę, która Cię zatrudniła, o ich zabezpieczenie lub zlikwidowanie. Jeśli zlecone Ci zadania łamią przepisy BHP, możesz odmówić ich wykonania. Jeżeli wina leży po stronie innych pracowników lub pracodawcy, ponieważ nie przestrzegali oni zasad bezpieczeństwa BHP, masz prawo przerwać pracę oraz nie wykonywać zleconych Ci obowiązków, ale nadal masz prawo do wynagrodzenia, jeśli wciąż przebywasz na terenie swojego miejsca pracy.

 

Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest najważniejsze. Dlatego w sytuacjach, które zagrażają Ci życiu – jak na przykład pożar czy awaria elektryczna, masz prawo opuścić miejsce, w którym pracujesz oraz jednocześnie masz prawo dostać wynagrodzenie, ponieważ sytuacja wyniknęła nie z Twojej winy. Jeśli do zleconych Ci zadań musisz użyć zbyt dużo sprawności fizycznej, a także tej umysłowej, ale w danej sytuacji nie czujesz się na siłach, aby wykonać powierzone obowiązki, masz prawo do tego, by odmówić ich wykonania, jeśli nie czujesz się na siłach.

 

Jakie podstawowe obowiązki ma pracodawca w zakresie BHP?

Według kodeksu pracy, każdy pracodawca powinien zapewnić ochronę życia i zdrowia swoim pracownikom, poprzez bezpieczne oraz higieniczne stanowiska pracy. Dlatego pracodawca ma obowiązek stworzyć Ci bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Sam powinien też znać przepisy z kodeksu pracy, jak również przepisy BHP. Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo w pracy, osoba zatrudniająca Cię musi usunąć z miejsca pracy wszelkie awarie oraz usterki. Następnie powinien poinformować Cię, jak powinieneś postępować w razie wystąpienia takich sytuacji. Pracodawca powinien stale poprawiać warunki panujące w miejscu pracy, a także ulepszać system związany z ochroną zdrowia i życia pracownika.

 

Pracodawca szczególną ochronę życia powinien okazać kobietom w ciąży i tym, które karmią piersią, a także pracownikom, którzy są niepełnosprawni oraz tym, którzy są młodzi i dopiero zaczynają pracę w magazynie. Pracodawca powinien poinformować Cię, że istnieje jakieś zagrożenie związane ze stanowiskiem Twojej pracy. Osoba zatrudniająca Cię, ma również obowiązek wykonać zlecone przez organy nadzorcze i kontrolne nakazy oraz zakazy, które dotyczą bezpieczeństwa oraz higieny w miejscu zatrudnienia. Twój pracodawca powinien wykonać także nakazy społeczne, które zlecił mu inspektor pracy.