Szkodliwa korozja

Procesem korodowania, korozją, a także rdzewieniem nazywa się stopniowe niszczenie materiałów, głównie metalowych. Zachodzi ono pod wpływem stykania się tych materiałów z czynnikami zewnętrznymi, na przykład z wilgocią i powietrzem.

Korodowanie jest rodzajem reakcji chemicznej, podczas której dochodzi do przemian w strukturze chemicznej materiałów. W przypadku metali, korozja jest szczególnym zagrożeniem. Powoduje ona stopniowe niszczenie struktury elementów, co prowadzi do obniżenia ich trwałości i wytrzymałości. W konsekwencji może prowadzić to do poważnego zagrożenia.

Na korodowanie narażona jest również stal, czyli stop żelaza z węglem. Aby zabezpieczyć ją przed rdzewieniem, stosuje się wtedy odpowiednie metody ochrony. Jakie z nich wykazują największą skuteczność?

Ochrona stali przed korozją

Odpowiednio dobrane zabezpieczenia antykorozyjne stali mogą wydłużyć jej żywotność i spowodować, że korzystanie z elementów stalowych będzie bezpieczniejsze.

Wśród najpopularniejszych metod ochrony stali przed korozją znajdują się:

  • cynkowanie ogniowe,
  • malowanie proszkowe,
  • malowanie na mokro.

Cynkowanie ogniowe jest procesem polegającym na wytworzeniu na powierzchni stali ochronnej warstwy cynku. To skuteczny sposób ochrony metali, który nadaje im trwałość nawet na 20-60 lat!

Malowanie proszkowe to metoda malarska, która również używana jest jako zabezpieczenie antykorozyjne stali. Polega ona na pokryciu elementów farbą w proszku, a następnie na umieszczeniu ich w piecach, które powodują stopienie – polimeryzację farby i stworzenie na elementach szczelnej, odpornej powłoki. Taką metodę stosuje między innymi firma Metaltech, która specjalizuje się w zabezpieczeniu antykorozyjnym metali.

Dodatkowo, stosuje się też tradycyjną metodę malowania na mokro – jest ona używana przy dużych elementach, które nie nadają się do cynkowania ogniowego i malowania proszkowego.