Na rynku dostępne są różne rodzaje gaśnic, które różnią się zarówno swoimi właściwościami, wielkościami oraz docelowym miejscem zastosowania dlatego aby dokonać świadomego wyboru należy zorientować się czym charakteryzują się poszczególne typu gaśnic. Przed wszystkim gaśnice możemy podzielić na przenośne oraz przewoźne. Jak już wspomnieliśmy warto zastanowić się nad ich zastosowaniem  a także do jakiego rodzaju pożarów ewentualnie będą miały się one nam przydać. Według polskich norm gaśnica to urządzenie, które posiada środek gaśniczy wyrzucany w stronę pożaru na skutek wewnętrznego ciśnienia. Dla przypomnienia, środek gaszący to nic innego jak substancja, która ułatwia nam ugaszenie pożaru. Gaśnica przenośna jak sama nazwa wskazuje daje możliwość przenoszenia oraz ręcznego uruchamiania, która maksymalnie może osiągać wagę 20kg w stanie gotowości do działania. Jeżeli chodzi o gaśnice przewoźną czyli inaczej mówiąc agregat gaśniczy to jej waga w stanie gotowości przekracza 20kg, służy do obsługi ręcznej, transportowania oraz montowana jest na wózku. Jak widać dostępne są różne rodzaje gaśnic bhp dzięki czemu kupujący ma duże pole wyboru. Pojemność każdej gaśnicy wyrażana jest w dm3 lub w kg. Wielkość napełnienia gaśnicy to jedna z wielu cech jakimi powinniśmy się kierować wybierając tego typu produkt. W zależności od wielkości gaśnicy istnieje różny czas działania w którym środek gaśniczy jest całkowicie rozładowywany bez przerwy. Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie w przypadku gaśnic podręcznych tworzy nam podział ze względu na użyty środek gaśniczy na gaśnice śniegowe, proszkowe i pianowe. Rodzaje gaśnic i co nimi gasimy zależne jest od oznaczenia jakie one posiadają. Gaśnice AF przeznaczone są do gaszenia materiałów stałych które się żarzą oraz do tłuszczów gorących natomiast AB do żarzących się materiałów stałych oraz palnych cieszy. Gaśnica BC przeznaczona jest do palnych cieczy i gazów, D do metali lekkich natomiast najbardziej uniwersalnym rodzajem jest gaśnica ABC odpowiednia do gaszenia materiałów stałych żarzących się, gazów oraz palnych cieczy. Typy gaśnic i ich przeznaczenie zależy również od umiejscowienia czynnika napędowego czyli w tym wypadku sprężonego gazu. Oznaczenie X mówi nam o ty, że w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy znajduje się gaz zasilający przez co gaśnice znajdują się pod stałym ciśnieniem. Głównie jest to stosowane w gaśnicach śniegowych, proszkowych oraz pianowych dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe całkowite zużycie. W przypadku oznaczenia Z środek gaśniczy umiejscowiony został w innym zbiorniku niż czynnik zasilający. Uruchomienie następuje chwilę po przebiciu membrany zbiorniczka z gazem. Rodzaje gaśnic i oznaczenia wyrażane są za pomocą liter oraz cyfr przy czym cyfry oznaczają środka gaśniczego podane w dm3 lub kg. Jeżeli chodzi o literki to G oznacza gaśnicę, P proszkową, WG pianową, S śniegową, Z zbiornik z gazem natomiast X ciśnienie stałe. Na gaśnicach powinny znajdować się zawsze takie informacje jak rodzaj oraz ilość środka gaśniczego, symbol pożaru testowego, instrukcja obsługi, pikotgramy do jakich pożarów przeznaczona jest gaśnica, rok produkcji, nazwa i adres producenta oraz wiele innych bardzo ważnych informacji. Mamy nadziej, że wstępnie dowiedzieli się już Państwo jakie istnieją rodzaje gaśnic i co nimi gasimy. Pamiętajmy również że gaśnica posiada parametr, który mówi nam o tym jaką mniej więcej wielkość pożaru będzie można nią ugasić nazywany minimalną skutecznością gaśniczą. Określany jest on na podstawie specjalistycznych testów.