Jak bezpiecznie pracować na wysokości?

W budownictwie czy w innych branżach niezwykle ważna jest stosowane środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Jednym z najbardziej niebezpiecznych prac, wiążących się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia są prace na wysokościach. Ponad połowa wszystkich ciężkich lub śmiertelnych wypadków, która miała miejsce w budownictwie, według Państwowej Inspekcji Pracy spowodowana jest upadkiem z wysokości. Aby nie dopuścić do takich sytuacji, należy zwracać szczególną uwagę na obowiązujące zasady bezpieczeństwa higieny pracy. Podstawowa z nich, której pracodawcy często nie przestrzegają, mówi nam o pierwszeństwie stosowania środków ochrony zbiorowej, nad środkami ochrony indywidualnej. Oznacza to nic innego jak stosowanie przede wszystkim zabezpieczeń niezależnych od woli pracownika czyli np. siatki bezpieczeństwa, barierek, pomostów zabezpieczających. Dopiero w przypadku braku możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej, należy sięgnąć po środki ochrony indywidualnej takie jak np. szelki bezpieczeństwa. Podczas wyboru zabezpieczeń do pracy na wysokościach nie należy kierować się ceną i braniem najtańszej opcji przez pracodawców. Może to doprowadzić do braku stosowania sprzętu przez pracownika z powodu złego dobrania i dyskomfortu. Należy pamiętać że odpowiedzialność za takie sytuacje, ponosi nie pracownik, a pracodawca lub kierownik budowy czyli osoba nadzorująca pracę o czym mowa jest Polskich przepisach odpowiedzialności w zakresie bhp. 

Wyposażenie osoby pracującej na wysokości np dekarza

Przyjrzyjmy się bliżej jakie zabezpieczenia powinien posiadać dekarz pracujący na wysokość. Przede wszystkim osoby które jak dekarz pracują na wysokości, np na dachu bezwględnie powinny posiadać szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości które uchronią go przed upadkiem poza teren dachu. Taki sprzęt powinien być prosty, lekki i nie powinien krępować naszych ruchów. Aby jednak była możliwość korzystania z szelek bezpieczeństwa, należy wskazać nam miejsce ich mocowania. Jeżeli brakuje miejsca do przymocowania szelek bhp w konstrukcji budynku, koniecznym jest zamocowanie kotwy. W żadnym wypadków nie należy wiązać linek bezpieczeństwa do kominów, ponieważ jest on konstrukcją która nie przenosi sił ścinający czyli po prostu nie zatrzyma spadającego pracownika. Według przepisów jeżeli nachylenie dachu przekracza 20%, każda osoba jest zobowiązana do stosowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, jeżeli nachylenie dachu jest nie większe niż 20%, obowiązek ten dotyczy osób pracujących blisko krawędzi dachu. Niestety żadne przepisy nie wyjaśniają co należy rozumieć pod pojęciem 'blisko krawędzi dachu'. W każdym momencie osoby które wykonują pracę mogą podejść do krawędzi dachu aby np. porozumieć się z innymi pracownikami przez co znajduje się w sytuacji zagrożenia. 

Jak zabezpieczyć pracowników podczas pracy na wysokości

Jeżeli jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pracowników, stosujmy się do kilku wskazówek:
* zaopatrz wszystkich pracowników wykonujących pracę na dachu, w środki ochrony indywidualnej niezależnie od stopnia nachylenia, zawsze gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Kup szelki do pracy na wysokości,  linki bezpieczeństwa i inne produkty niezbędne do pracy które znajdziesz np w naszym sklepie bhp
* przeprowadzaj regularne szkolenia i uświadamiaj ich o możliwych zagrożeniach ponieważ jesteś odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo
* w miarę możliwości stosuj środki ochrony zbiorowej (bariery, rusztowania) - codziennie sprawdzaj czy są odpowiednio skonstruowane i przymocowane
* odpowiednio dobieraj środki ochrony indywidualnej aby nie dopuścić do sytuacji w której pracownicy będą je ściągać za Twoimi plecami
* zawsze kontroluj czy pracownicy wiedzą do czego przypiąć linki i że jest to miejsce wystarczająco wytrzymałe.

Strefa niebezpieczna - co to jest i jak ją ustalić?


Każde miejsce w którym istnieje możliwość upadku przedmiotów z wysokości nazywamy strefami niebezpiecznymi. Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują nam wygrodzić strefę niebezpieczną o szerokości wynoszącej minimum 0,1 wysokości na której wykonywane są prace, jednak nie mniej niż 6m. Oznacza to więc że obowiązuje strefa 6m w nieprzemysłowych warunkach podczas prac dekarskich. Ma to istotne znaczenie dlatego należy ustalić do kogo należy teren o szerokości 6m wokół danego budynku, ponieważ będzie on zajęty jako strefa niebezpieczna. W przypadku kiedy są to chodniki lub parkingi, należy je odpowiednio oznakować informując tym samym postronne osoby o trwających pracach na wysokościach co wiąże się z zakazem wstępu. W przypadku kiedy w strefie niebezpiecznej znajduje się droga lub ulica, należy ją zamknąć lub zawężyć po wcześniejszej konsultacji z zarządcą. Ogrodzenie strefy niebezpiecznej powinno być trwałe aby nie kusiło osób postronnych do niszczenia go lub wchodzenia na teren pomimo zakazu. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za trwałość i oznakowanie strefy niebezpiecznej. W przypadku kiedy strefa jest właściwie oznaczona a mimo to ktoś zdecyduje się w nią wejść to robi to na własną odpowiedzialność, jeżeli jednak znajdzie się on w strefie niewłaściwie oznakowanej i zabezpieczonej wtedy odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi wykonawca robót. To samo dotyczy np. naszych pojazdów zaparkowanych w strefie niebezpiecznej. Pamiętajmy że jesteśmy odpowiedzialni za całe 6m które obowiązują według prawa, dlatego zabezpieczenie tylko 4m nie zwalnia nas z odpowiedzialności za pozostałe 2m. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, zawsze upewnijmy się do kogo należy 6m wokół budynku, dogadajmy się z jego właścicielem o warunkach wyłączenia terenu z użytkowania, ogradzajmy strefę niebezpieczną za którą jesteśmy odpowiedzialni, zadbajmy o jego trwałość i prawidłowe oznakowanie. Zapobiegajmy ewentualnym niebezpiecznym zdarzeniom i stosujmy się do wszystkich przepisów ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pracy jest najważniejsze.