Pożar w pracy- jak go uniknąć? 


Każdy zakład pracy zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp dotyczących odpowiednich rozwiązań przeciwpożarowych które pomogą uniknąć pożaru a w razie kiedy już do niego dojdzie, pomogą nam w walce z jego ugaszeniem.  Pożar może wystąpić praktycznie w każdym miejscu pracy, dlatego warto stosować się do kilku zaleceń aby zminimalizować to ryzyko. 

Stosuj te zasady aby uniknąć pożaru w miejscu pracy

Po pierwsze pamiętajmy o stosowaniu odpowiednich środków ochrony które można kupić w naszej hurtowni i sklepie bhp. Wspomniane artykuły które umożliwią bezpieczne korzystanie z budynku, a także pomoc w razie wybuchu pożaru. W naszym sklepie bhp posiadamy szeroki wybór gaśnic oraz znaków bezpieczeństwa, które muszą znajdować się w zakładzie pracy. Instrukcje BHP, znaki drogi ewakuacyjnej, gaśnice, a także znaki ostrzegawcze mówiące nam np. o niebezpiecznych substancjach, powinny znajdować się w widocznych dla wszystkich miejscach.

Po drugie zadbajmy o przeszkolenie wszystkich pracowników z ochrony przeciwpożarowej i sposobów radzenia sobie z zagrożeniem, a także udzielmy im odpowiedniej wiedzy na temat stosowanych środków przeciwpożarowych. Takie szkolenia powinny być podstawową częścią protokołu bhp w każdym miejscu pracy, a przypadku pracy o wysokim zagrożeniu pożarowym, szkolenia powinny być również prowadzone w formie osobnych kursów doszkalających i informacyjnych. 

Kolejną ważną kwestią  jest przygotowanie dokumentacji wewnętrznej w których zapisane są działania całego zakładu: zasady działania poszczególnych miejsc pracy, wskazówki dotyczące stref bezpieczeństwa. Taka dokumentacja tworzona jest w porozumieniu ze specjalistami BHP, a dostępna powinna być dla wszystkich pracowników. 

W dzisiejszych czasach istnieje wiele systemów ostrzegawczych, które również warto stosować aby uniknąć pożaru. W wykryciu każdego zadymienia przydadzą się czujniki i detektory gazów, płynów i oparów, które nawet zapobiegną rozprzestrzenieniu się pożaru nawet jeżeli już do niego doszło. Takie czujniki są dostępne w naszym sklepie bhp. W galeriach handlowych, hotelach i wszystkich innych większych zakładach takie systemy są bezpośrednio połączone z centralą co pozwala na automatyczne wezwanie pomocy w razie wysokiego stopnia zagrożenia. Niezbędne okażą się także zraszacze, kurtyny przeciwpożarowe oraz drzwi przeciwpożarowe. 

Nie zapominajmy również o podzieleniu zakładu pracy na odpowiednie strefy w zależności od tego jakie rodzaj zagrożenia występuje i jakie środki ochrony należy w nich stosować np. osobne miejsce do palenia papierosów. 

Aby zminimalizować zagrożenie wybuchu pożaru należy także regularnie kontrolować stan sprawności maszyn i urządzeń elektrycznych, a także konserwować najbardziej narażone na uszkodzenia powierzchnie. Do pożaru może doprowadzić zwarcie spowodowane np. odsłoniętymi kablami, przepalonymi przewodami, uszkodzonym panelem elektronicznym. 

Również systemy ostrzegawcze należy regularnie kontrolować- co najmniej raz w roku. Pamiętajmy również o przeprowadzaniu prób ewakuacyjnych które zwiększą świadomość o zagrożeniu pożarowym, przypomną o obowiązujących zasadach dotyczących ewakuacji, a także zwiększą naszą czujność. 

Coraz częściej stosowanym sposobem jest również wprowadzenie w zakładzie systemów kontroli dostępu dla danych obszarów. Pamiętajmy również o odpowiednim przechowywaniu wszystkich substancji niebezpiecznych, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. 

Jak widzimy same znaki ostrzegawcze i przeszkolenie osób w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie wystarczą aby zminimalizować ryzyko pożaru. Pamiętajmy aby w miarę możliwości stosować się do wszystkich wymienionych wskazówek,w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo a zakupy najbardziej potrzebnych produktów kupią Państwo w naszym sklepie bhp.