Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest utrzymywanie pomieszczeń pracy w porządku i czystości jak również zadbanie o okresowe remonty oraz konserwacje. Poznajmy zatem jakie są minimalne wymagania bhp dotyczące pomieszczenia pracy. Przede wszystkim należy zadbać o oświetlenie naturalne i sztuczne, zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz wymiany powietrza oraz zabezpieczyć przed szkodliwymi czynnikami dla zdrowia oraz życia pracownika. Czym jeszcze powinny charakteryzować się pomieszczenia pracy ? Bhp informuje nas o tym jakie wymiary powinno posiadać pomieszczenie aby zapewnić pracowniom pełną swobodę ruchów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 na każdą osobę w pracy powinno przypadać minimum 2m2 wolnej powierzchni podłogi oraz 13m2 wolnej objętości pomieszczenia. Jeżeli istnieje taka możliwość warto aby pracodawca zapewnił nieco większe pomieszczenia pracy. Wymogi i normy bhp mówią nam również o dopuszczalnej wysokości pomieszczenia pracy, która jest zmienna zależnie od tego jaki rodzaj pracy wykonujemy. W tym przypadku możemy wyróżnić wymagania do pomieszczenia pracy stałej. Bhp mówi nam o tym, że wysokość pomieszczenia w którym nie występują szkodliwe dla zdrowia czynniki nie może wynosić mniej niż 3m jeżeli przebywa w nim jednocześnie więcej niż 4 pracowników. Jeżeli jednak występują czynniki szkodliwe minimalna wysokość pomieszczenia pracy stałej wynosi 3,3m. Wymagania bhp pomieszczenia pracy dopuszczają obniżenie minimalnej wysokości jeżeli zostanie zastosowania klimatyzacja oraz jeżeli dostaliśmy na to zgodę od Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak powinny wyglądać pomieszczenia pracy czasowej ? Wymagania bhp w tym przypadku mówią, że takie pomieszczenia nie mogą być niższe niż 2,2m jeżeli nie występują czynniki szkodliwe oraz 2,5m w przypadku występowania takich czynników. Jeżeli chodzi o pomieszczenia stałej pracy, bhp nakazuje zapewnić oświetlenie dzienne o ile istnieje taka możliwość. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz wymaganej dokładności należy w odpowiedni sposób dostosować światło dzienne. Dodatkowo normy bhp pomieszczenia pracy nakazują również zapewnienie oświetlenia elektrycznego o zgodnych z normami parametrami. Pracodawca musi zapewnić również odpowiednią temperaturę w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, która musi wynosić minimalnie 14oC o ile istnieje taka możliwość. Wszystkie wyżej opisane wymagania dotyczą również pomieszczenia do pracy biurowej. Bhp zwiększa jednak temperaturę pomieszczeń biurowych do minimum 18oC. W każdym pomieszczeniu pracy trzeba zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. Podłoga pomieszczeń powinna być równa i stabilna tak aby nie pracownik nie poślizgnął się. Musi być ona również odporna na ścieranie i nacisk, a także łatwa do utrzymania w czystości. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w niebezpiecznych warunkach pracy. Jeżeli decydujemy się na zamontowanie klimatyzacji należy dbać o jej regularne czyszczenie i konserwację. Nie może ona jedna powodować przeciągów, ochłodzenia lub przegrzania pomieszczenia pracy. Powietrze z klimatyzacji nie może być skierowane bezpośrednio na pracownika oraz jego stanowisko pracy. Istnieje wiele istotnych przepisów mówiących nam o tym jak odpowiednio powinny wyglądać pomieszczenia pracy tak aby zapewniały nie tylko bezpieczną ale również komfortową pracę. Pamiętajmy, że każdy pracodawca ma obowiązek stosować się do wymogów i norm bhp odnośnie pomieszczeń pracy.
Zapraszmay do zakupów w naszym skelpie bhp.