Pomiary akustyczne pomieszczenia to w ostatnich miesiącach bardzo gorący temat. Hałas coraz częściej rozpatrywany jest bowiem jako czynnik szkodliwy dla zdrowia. Dlatego też wiele firm budowlanych stawia sobie za punkt honoru, jego wyeliminowanie. Akustyka budowlana ma na celu dokonanie analizy czynników wpływających na dźwięk oraz prędkość jego rozchodzenia się w pomieszczeniach. Niestety jej przeprowadzenie wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz specjalistycznego sprzętu. Co jeszcze warto wiedzieć? Jakie czynniki wpływają na akustykę wnętrza?

Akustyka budowlana — czym jest?

Pojęciem tym określa się badania, które skupiają się na określeniu siły natężenia dźwięku — wykonując tzw. pomiary hałasu. Badania te mają na celu rozpoznanie źródła oraz przyczyny powstawania nieprzyjemnego odgłosu. To z kolei umożliwia eliminację źródła jego pochodzenia, w celu poprawy stanu akustycznego w danym otoczeniu. W związku z jego szkodliwym działaniem na zdrowie, psychikę ora samopoczucie — powstało wiele przepisów, które regulują m.in. dopuszczalny stopień hałasu. Jest on bowiem rozpatrywany jako czynnik zanieczyszczający środowisku, dlatego też należy z nim walczyć.

Pomiary akustyczne pomieszczeń — po co się je wykonuje?

Pomiar akustyczny pomieszczenia wykonuje się wtedy, kiedy chcemy sprawdzić siłę natężenia dźwięku, prędkości jego rozchodzenia lub w celu zlokalizowania źródła powstawania hałasu. Badania nad tym zagadnieniem pomagają w określeniu parametrów związanych z akustyką pomieszczenia. Jest to przydatne zwłaszcza, gdy hałas z zewnątrz mieszkania przenika przez jego ściany. Niestety zwłaszcza w starym budownictwie nie są one często w stanie zabezpieczyć domowników przed przenikaniem dźwięków. Dlatego tez przeprowadzenie takich pomiarów jest konieczne przed przystąpieniem do wygłuszania ścian. Dobrze jest bowiem poznać przyczyny powstawania hałasów. Pomiary akustyczne pomieszczeń często przeprowadzane są w nowym budownictwie — i to jeszcze na etapie projektowania domu. Taka analiza czynników dźwiękowych może w porę ostrzec o konieczności wprowadzenia poprawek w celu wzmocnienia akustyki ścian. Pomiary te wykonuje się również w miejscach związanych z muzyką, np. studiach nagraniowych, teatrach itp.

Pomiary akustyczne w pomieszczeniach — jak to zrobić?

W celu sprawdzenia akustyki pomieszczenia niezbędne będzie posiadanie nowoczesnego sprzętu oraz osoby, która zna się na jego obsłudze. Jest to ważne nie tylko ze względu na to, iż dostarczone przez urządzenia dane wymagają interpretacji fachowca. Pomiary akustyczne powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. A jak to wygląda w praktyce? Przyrządy typu: kamery i sondy akustyczne rozstawia się w pomieszczeniu, w celu zwizualizowania źródeł dźwięku. Można również użyć tzw. decybelomierza, który powinien rejestrować dźwięki w mieszkaniu przez co najmniej godzinę — oraz z wyłączeniem dźwięków uznanych za nadzwyczajne. Pomiary należy przeprowadzić w kilku miejscach w mieszkaniu. NA podstawie uzyskanych wyników należy następnie wyciągnąć średnią. Jeżeli jest ona wyższa niż w przepisach określonych przez Państwową Inspekcję Pracy bądź Ministerstwo Ochrony Środowiska można to zgłosić odpowiedniej służbie. 

W trakcie analizowane jest również wiele czynników, np. częstotliwość powstawania pogłosu, stopień zrozumiałości mowy itp. Następnie uzyskane w ten sposób dane są analizowane rzez eksperta — pod kątem wyeliminowania problemu z dźwiękiem.

Cena pomiaru akustycznego pomieszczenia — ile kosztuje pomiar hałasu?

Cennik usług akustycznych w znacznej mierze zależy od tego, jaka usługa i zakres pomiarów akustycznych Państwa interesuje. Oferujemy m.in. usługi z zakresu:

  • Konsultacje udzielane przez telefon lub telekonferencję;
  • Obliczenie akustyki pomieszczenia, szkolnego, sądowego, biurowego itp. pod kątem wymagań określonych w normie PN-B-02151-4;
  • Konsultacje udzielane osobiście w miejscu wyznaczonym przez klienta (bez wykonanego raportu);
  • Wykonanie pełnego operatu akustycznego dla akustyki pomieszczenia.

Dokładna cena usługi akustycznej zostanie Państwu podana po wykonaniu dokładnej wyceny, jaka zostanie Państwu przedstawiona. Przy większej ilości zamówień przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjne rabaty. Skontaktuj się z nami i zapoznaj z naszymi niskimi cenami.

Pomiar hałasu — normy w prawie budowlanym

Prawo budowlane dokładnie określa normy hałasu, jakie są dopuszczalne w konkretnych typach budowy. Jego zapisy przede wszystkim bronią interesów mieszkańców, którzy nie powinni być narażeni na drgania lub zbyt głośne dźwięki. Właśnie w tym celu stosuje się w konstrukcji ścian izolację akustyczną. Zgodnie z zapisami prawnymi hałas możemy podzielić na wewnętrzny oraz zewnętrzny. Pierwszy z nich powstaje wewnątrz pomieszczeń, a jego najczęstszymi przyczynami są ludzie, za głośna muzyka lub inne urządzenia. Hałas zewnętrzny jest natomiast generowany spoza budynku.

Pomiar hałasu — normy

Niezależnie jednak od miejsca występowania hałasu, polskie prawo mówi również o limitach, których uciążliwe dźwięki nie powinny przekroczyć. Za dnia nie mogą one być większe niż 40 dB, a w nocy — 30 dB. W pomieszczeniach z urządzeniami sanitarnymi (np. kuchnia)ich dopuszczalne maksimum to 45 dB oraz 35 dB (w nocy). Tym samym oznacza to, że zamontowane w budynku sprzęty również nie mogą przekraczać tych limitów. Urządzenia montowane poza budynkiem nie mogą emitować hałasu większego niż 40 dB. Zgodnie z prawem limitami obłożono także częstotliwość drgań, które mogą na nas oddziaływać. Mowa tu o limicie 0,8 m/s2.

Jak można sprawdzić, czy przekroczono normy hałasu?

Na końcu warto jeszcze powiedzieć, jak wykonać pomiar akustyczny pomieszczenia. Niezbędne do wykonania tego zadania będzie posiadanie przyrządu do pomiarów natężenia dźwięków — np. dobrej jakości miernika poziomu dźwięku z mikrofonem elektrostatycznym. Kupując takie urządzenie, należy zawsze upewnić się, czy miernik posiada ważne świadectwo uwierzytelnienia pomiaru drgań. Samodzielnie dokonane pomiary niestety nie zawsze dostarczą w pełni rzetelnych wyników. Dlatego warto zwrócić się z tym do profesjonalistów, którzy za pomocą specjalistycznego sprzętu, dokonają pomiaru za nas. Badania akustyczne powinny przebiegać zgodnie z wymogami określonymi w normie PN-EN ISO 9612:2009. Powinien on również odbyć się zarówno za dnia, jak i w nocy. Dzięki temu można uzyskać więcej informacji, które pomogą w celu przywrócenia dobrej akustyki w pomieszczeniu.