Co musisz zapewnić pracownikom ?

Każdy pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć swoich pracowników w odpowiednią odzież roboczą, jeżeli istniej ryzyko zabrudzenia lub uszkodzenia prywatnej odzieży pracownika bądź środowisko pracy tego wymaga, o czym mowa jest w Kodeksie Pracy. Rodzaj odzieży ochronnej, który jest uważany jako niezbędny na danym stanowisku pracy ustalany jest przez pracodawcę na mocy wewnętrznych decyzji podejmowanych wspólnie z przedstawicielami pracowników i na podstawie oceny ryzyka. W przypadku kiedy pracownik narażony jest na szkodliwe lub niebezpieczne czynniki podczas wykonywania swoich obowiązków, pracodawca musi zapewnić mu w sposób nieodpłatny odzież ochronną oraz inne środki ochrony indywidualnej. Tym samy stanowią one własność pracodawcy, dlatego po zakończonej umowie pracownik jest zobowiązany zwrócić ją swojemu pracodawcy. W przypadku kiedy odzież robocza lub środki ochrony indywidualnej ulegną zniszczeniu, pracownik ma prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków do czasu kiedy pracodawca nie zapewni mu nowych środków ochrony. Warto wiedzieć rownież, że przez cały ten czas pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Jeżeli jednak pracownik celowo zniszczył otrzymane środki ochrony, pracodawca ma prawo pociągnąć go do pełnej odpowiedzialności za zniszczone mienie, lub w najgorszym przypadku zwolnić go dyscyplinarnie. Głównym zadaniem odzieży ochronnej jak sama nazwa wskazuje jest w trosce o zdrowie i życie pracownika, zapewnienie odpowiedniej ochrony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych (wysokie lub niskie temperatury, opary, duże natężenie hałasu, gazy, żrące substancje, woda, ogień, elektryczność, ryzyko uszkodzeń mechanicznych). Jeżeli praca nie polega na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń technicznych i nie może prowadzić do  skażenia odzieży środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub zakaźnymi biologicznie, pracownik może wykonywać pracę w prywatnej odzieży. W takim wypadku pracodawca ma obowiązek wypłacić mu odpowiedni ekwiwalent pieniężny w wysokości kwoty adekwatnej do obowiązujących w danym czasie cen ubrania i obuwia roboczego. Środki ochrony indywidualnej czyli akcesoria chroniące nas przed szkodliwymi czynnikami w trakcie pracy również muszą być dostarczone pracownikowi przez pracodawcę na którym wisi taki obowiązek. Przykładem środków ochrony indywidualnejkaski budowlane, okulary ochronne, nauszniki ochronne, szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości, liny, rękawice robocze itp.  Takie środki muszą spełniać określone właściwości takie jak np. antyelektrostatyczność, ochrona przed skrajnymi temperaturami, trudnopalność, odporność na działanie kwasów lub substancji żrących czy inne. 

Buty robocze najbardziej popularny produkt w naszym sklepie bhp

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego pracownika jest obuwie ochronne, które powinno być dobrane do warunków pracy i ich zagrożeń, a także do warunków atmosferycznych. Na lato polecamy sięgnąć po lekkie buty robocze lub sandały robocze , a na zimę po najlepiej sprawdzą się śniegowce lub buty robocze ocieplane. 

Jak widzimy, pracodawca odpowiedzialny jest za zapewnienie nam odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia ochronnego chroniąc nas tym samym przed niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi. Zapraszamy wszystkich pracodawców do zapoznania się z szeroką ofertą naszego internetowego sklepu bhp w którym z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Posiadamy wysokiej jakości odzież ochronną, buty robocze a także wszelkiego rodzaju środki ochrony indywidualnej.