Maszyny do obróbki metalu metoda skrawania nie są prostymi w obsłudze. Amatorzy i osoby zaawansowane powinny tak samo przestrzegać zasad BHP, aby nikomu nie wydarzyła się żadna krzywda. Zobaczmy na co zwracać uwagę przy pracy?

Rodzaje obróbki skrawaniem:

 • ubytkowa - usuwana jest dana część obrabianego materiału,
 • ścierna - w tej metodzie używane są ziarna ścierne np. polerowanie, szlifowanie, gładzenie,
 • wiórowa - w tym przypadku wierzchnia warstwa metalu jest ścinana w postaci wiórów przez noże o danym kształcie, często wykorzystywane są do tego frezarki lub tokarki
tokarki CNC

Sprzęt używany w obróbce metalu

Poza podstawowym i manualnym sprzętem, w warsztatach nie może brakować podstawowych maszyn do obróbki metalu:

 • tokarka - używana do uzyskania danego kształtu geometrycznego metalu,
 • frezarka - obrabia metal, skrawając wierzch metalu,
 • przecinarka - zapewnia precyzyjne cięcie blachy,
 • szlifierka - służy do cięcia blachy oraz usuwania z niej nierówności,
 • przeciągarki - głównie znajdują się w większych zakładach i wykorzystywane jest do tworzenia otworów w metalu,
 • wiertarka stołowa - dzięki niej można wykonać stabilne wiercenie w metalu.
Zobacz więcej wiertarek stołowych: https://jptech-maszyny.pl/wiertarki-stolowe-kolumnowe-do-metalu


Zalecenia dla bezpieczeństwa 

Obrabiarki to zaawansowany sprzęt, przy którym należy uważać na swoje zdrowie i życie. Sprzęt jest bezpieczny jeśli przestrzega się zasad. Ważne elementy dotyczące pracy z tego typu urządzeniami:

1. Prawidłowe szkolenie to podstawa jeśli chcemy mieć kontakt z obróbką metalu. Każda osoba powinna dokładnie zapoznać się z budową i pracą urządzenia. Nie możemy także zapomnieć i informacjach na temat warunków pracy, zagrożeń zawodowych oraz protokołach, które pomogą uniknąć wypadkom.

2. Aby praca z metalem była bezpieczna, pracownicy powinni podjąć środki ostrożności przed rozpoczęciem pracy. Przy obsłudze obrabiarek trzeba podnosić i przepychać metalowe materiały, dlatego ubranie robocze nie może być zbyt luźne. Zakazane jest noszenie biżuterii, ponieważ w przypadku zahaczenia o nią, prawdopodobieństwo wypadku jest bardzo duże.

 

Urazy, wypadki i kontuzje

Nieodpowiednie używanie sprzętu i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia. Najczęstszymi problemami są przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, które są związane z nieprawidłowym podnoszeniem sprzętów i metalu oraz długiego czasu pracy.

Inne urazy mogą być także spowodowane przez podstawowe narzędzia manualne, które często są wynikiem nadmiernego używania i złej konserwacji sprzętu oraz używaniem narzędzi do innego celu niż są przeznaczone. Oprócz urazów mechanicznych, mamy również wystawienie się na działanie toksycznych substancji chemicznych i tlenku węgla. W takim wypadku, pomieszczenie musi być zaopatrzone w dobrą wentylację.

 

Zasady BHP przy obróbce skrawania metali

Dotyczące pracowników:

 • pracownik powinien być przeszkolony z obsługi danego sprzętu,
 • przy urządzeniu musi znajdować się szczegółowa instrukcja obsługi i instrukcja pierwszej pomocy,
 • obrabiarka powinna mieć odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające niechciane otwarcie osłon,
 • osłony stałe i ruchome, które sięgają poza urządzenie muszą być zaznaczone kolorami,
 • obrabiarka powinna być kompletna i sprawna technicznie,
 • obrabiany metal powinien być stabilnie przymocowany do uchwytu lub imadła,
 • każde zabezpieczenie i sterowniki powinny być czytelnie zaznaczone,
 • sprzęt powinien posiadać zabezpieczenia przed wypływem płynów z urządzenia,
 • w trakcie napraw obrabiarki, konieczne jest odłączenie jej z prądu.