Niezależnie od tego czy pracodawca zatrudnia w swojej firmie pracowników na czas nieokreślony czy też pracowników tymczasowych, zobowiązany jest on do spełnienia określonych obowiązków wobec każdej grupy pracowników. Głównym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej odzieży roboczej, obuwia ochronnego, a także środków ochrony indywidualnej tak aby każdy pracownik tymczasowy mógł w bezpieczny oraz zgodny z prawem sposób wykonywać swoją pracę. Rodzaj tego typu wyposażenia zależy od środowiska pracy oraz możliwych zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest przeprowadzenie odpowiednich szkoleń bhp przed przystąpieniem pracownika tymczasowego do wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli istnieje taka potrzeba pracodawca jest zobowiązany zapewnić tej grupie pracowników również posiłki oraz napoje profilaktyczne. Jest to zależne przede wszystkim od warunków atmosferycznych w jakich wykonywana jest praca. Niezależnie od tego na jakich warunkach zatrudniony jest pracownik, pracodawca bez żadnych wyjątków musi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy oraz poinformować pracownika o możliwym rodzaju zagrożenia. W przypadku kiedy dojdzie do jakiegokolwiek wypadku w pracy pracodawca musi ustalić jego okoliczności oraz przyczyny również jeżeli uległ mu pracownik tymczasowy. Obowiązki pracodawcy określone zostały w odpowiedniej ustawie dotyczącej zatrudniania pracowników tymczasowych. Zanim w życie weszła odpowiednia ustawa wszystkie zobowiązania były zawierane wyłącznie pomiędzy pracodawcą a agencją pracy tymczasowej. W tym przypadku wykonywanie określonych obowiązków mogło spoczywać zarówno po stronie pracodawcy użytkownika lub agencji pracy tymczasowej. Wszystko zależało od tego jaka umowa na piśmie została zawarta pomiędzy obiema stronami. W dzisiejszych czasach cała odpowiedzialność jeżeli chodzi o obowiązki leżą wyłącznie po stronie pracodawcy bez możliwości obarczenia nimi agencji pracy tymczasowej. Jeżeli chodzi o zakres szkoleń bhp, sposób oraz termin ich realizacji również w przypadku pracowników tymczasowych należy kierować się przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Pracodawca jak już wyżej wspomnieliśmy ma obowiązek przeprowadzać zarówno szkolenia wstępne przed przystąpieniem pracownika tymczasowego do pracy jak i szkoleń okresowych bhp. Wszystkie rodzaje szkoleń wykonywane są na koszt pracodawcy oraz powinny się one odbywać w czasie pracy. Jak widać istnieje wiele ważnych kwestii o których należy pamiętać w przypadku kiedy zatrudniany jest pracownik tymczasowy. Prawa i obowiązki z których powinien się wywiązać pracodawca są jasno określone oraz muszą być bezwzględnie wykonywane w trosce o bezpieczeństwo pracowników. Jeżeli chodzi inne obowiązki niż wspomniane powyżej powinny zostać uzgodnione na piśmie pomiędzy pracodawcą a agencją pracy tymczasowej w celu przekazania ich o ile istnieje taka możliwość. Przykładem przejęcia takiego obowiązku mogą być badania lekarskie tymczasowego pracownika, których celem jest potwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Uwzględnienie tego rodzaju przejęcia obowiązku pomiędzy pracodawcą a agencją pracy tymczasowej powinno zostać zaakceptowane przed zawarciem umowy zawartej między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo każdego pracownika jest najważniejsze dlatego ważne jest aby stosować się do wszystkich zobowiązań.