Śrutowanie jest procesem, w którym powierzchnia obiektu jest czyszczona przy użyciu mediów takich jak śrut stalowy, kulki szklane lub piasek. Proces ten odbywa się pod wysokim ciśnieniem i z dużą prędkością. Może być stosowany do czyszczenia, jak również usuwania zadziorów, polerowania i kulkowania.

Oczyszczanie strumieniowe jest techniką stosowaną do usuwania warstwy wierzchniej dowolnego materiału poprzez wywieranie na nią nacisku lub uderzenia. Jest to proces, który jest uważany za bardzo skuteczny i przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga użycia chemikaliów ani innych szkodliwych substancji. Śrutowanie polega na zastosowaniu powietrza pod ciśnieniem lub wody do czyszczenia powierzchni obiektu w celu zmiany jego właściwości. Śrutowanie jest szeroko stosowane w przemyśle, w tym w budownictwie, produkcji, czyszczeniu i renowacji.

Istnieje wiele powodów, dla których należy czyścić strumieniowo. W większości przypadków celem czyszczenia strumieniowego jest oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń, w tym rdzy, farby, zgorzeliny i sadzy. Możemy myśleć o śrutowaniu jako o sposobie przygotowania powierzchni do powlekania lub jako o sposobie na odsłonięcie świeżego metalu i zapewnienie mu ochrony przed korozją. Jak być może wiesz, goła stal zardzewieje w ciągu kilku godzin, jeśli pozostanie bez ochrony. Obróbka strumieniowo-ścierna odsłania świeży metal, który może być następnie pokryty powłoką, taką jak farba lub podkład cynkowy.

Rodzaje śrutowania

Istnieją różne rodzaje śrutowania (oczyszczania strumieniowego), w zależności od rodzaju mediów używanych w procesie. Niektóre z nich to:

- Piaskowanie

- Śrutowanie wodą

- Obróbka strumieniowo-ścierna

- Śrutowanie na mokro

- Wydmuchiwanie suchego lodu

- Śrutowanie perełkami szklanymi

Śrutowanie jest procesem fizycznym, w którym ciała stałe są niszczone przez rozproszenie energii uderzenia.

Termin śrutowanie jest powszechnie używany do określenia źródła energii uderzenia, zwykle pneumatycznego lub hydraulicznego. W operacjach obróbki strumieniowo-ściernej, źródłem energii jest zwykle powietrze pod ciśnieniem, ale inne źródła energii obejmują wodę (strumień wody), parę (strumień pary), a nawet energię mechaniczną. Pierwotną formą obróbki strumieniowo-ściernej było użycie prochu w armatach; dziś określa się to mianem "eksplozywnej obróbki strumieniowo-ściernej".

Metody

Metody czyszczenia strumieniowego można podzielić na dwie główne kategorie: bezpośrednie i pośrednie. Metody bezpośrednie wykorzystują strumień cząstek stałych o dużej prędkości do cięcia lub kształtowania obrabianego przedmiotu. Metody pośrednie polegają na topieniu lub zmiękczaniu obrabianego przedmiotu, a następnie jego ponownym kształtowaniu (np. gięciu). Metoda ta jest stosowana w procesach obróbki metali, takich jak obróbka cieplna.

Przy określaniu najbardziej efektywnej metody należy wziąć pod uwagę zarówno względy praktyczne, jak i ekonomiczne. Niektóre wspólne czynniki, które przyczyniają się do tych rozważań obejmują:

Właściwości ścierne (twardość, ciągliwość, rozkład wielkości)

Matryca spoiwa (właściwości fizyczne)

Typ urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej

lepkość i charakterystyka przepływu materiału, który jest czyszczony

Wiecej informacji znajdziecie na stronie: https://www.contracor.com.pl/