Szkolenie BHP – dla kogo obowiązkowe?

Kodeks pracy nie przewiduje sytuacji, w których pracownik dopuszczony jest do wykonywania swoich obowiązków, bez uprzedniego zapoznania się z informacjami  z zakresu BHP. A więc obowiązkowe szkolenie dotyczy każdego nowo zatrudnionego pracownika. Jest tylko jeden wyjątek w tym zakresie – jeżeli dochodzi do przedłużenia współpracy w tym samym przedsiębiorstwie, na tym samym stanowisku, a więc podpisania nowej umowy. W takiej sytuacji nie jest konieczne ponawianie instruktażu wstępnego.

Szkolenie BHP – w jakich sytuacjach jest konieczne?

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP pojawia się w momencie, gdy zatrudniasz przynajmniej jedną osobę. W tej sytuacji kurs musi odbyć się przed podjęciem jakichkolwiek obowiązków związanych z nowym miejscem pracy. Szkolenia BHP należy powtarzać – dotyczy to tak samo pracowników, jak i pracodawcy. Obowiązek ponownego przysposobienia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przypada po 5 latach przepracowanych w tej samej firmie. Zapis ten dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Szkolenie BHP – w jakiej formie powinno być przeprowadzone?

Jest przeprowadzane w formie kursu, wykładu lub instruktażu. Może być organizowane dla całej grupy pracowników lub indywidualnie. To, jak obszerny będzie kurs z zakresu bezpieczeństwa w pracy, zależy od stanowiska pracownika i związanymi z nim obowiązkami. Ciekawą formą jest szkolenie BHP online. Pozwala na wykonanie kursu w dowolnym miejscu i czasie, bez wychodzenia z domu. Co więcej, takie szkolenie pozwala na przekazanie dużej ilości wiedzy, która będzie lepiej zapamiętywana, niż w przypadku standardowego szkolenia.

Zapoznanie się z założeniami bezpieczeństwa i higieny pracy w danym przedsiębiorstwie jest obligatoryjne dla wszystkich pracowników. To, w jakim stopniu zasady BHP będą stosowane, ma wpływ na funkcjonowanie całego zakładu, dlatego ważne jest, aby pracownicy byli bardzo dobrze przeszkoleni z tego zakresu.