Apteczki zakładowe - jaką apteczkę kupić?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. informuje nas o zasadach dotyczących pierwszej pomocy i zaopatrzenia zakładów pracy w apteczki. Każdy pracodawca ma obowiązek stworzyć punkty pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy, a także wyposażyć taki zakład w apteczkę pierwszej pomocy (§44 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa wyżej). Nie ma jednak jasno określonej ilości apteczek jakie powinny się znajdować w zakładzie pracy, ich rozmieszczenia ani wyposażenia. Pracodawca musi podjąć taką decyzje konsultując się z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami w zakładzie pracy. W zależności od tego jaki rodzaj zagrożenia i jak bardzo jest ono nasilone grozi na danym stanowisku pracy, należy odpowiednio umieścić i wyposażyć apteczkę bhp w punktach pierwszej pomocy (§ 44 ust. 2 rozporządzenia). 

Co powinna zawierać apteczka bhp na zakładzie pracy?

Na zawartość apteczki, jak już wspomnieliśmy ma wpływ stopień zagrożenia czyli np. jeżeli istnieje ryzyko poparzeń  gorącymi przedmiotami, logicznym jest że apteczka powinna zawierać dodatkową ilość opatrunków na oparzenia. Na zawartość apteczki bhp nie ma jednak wpływu ilość zatrudnionych osób, jednak ma ono znaczenie na to jaka ilość apteczek powinna się w zakładzie znajdować. Do podstawowego wyposażenia apteczki zaliczamy plastry, opatrunki, bandaże, opaski elastyczne, koce termoizolacyjne, chusty trójkątne, maseczki do sztucznego oddychania a także nożyczki i rękawiczki lateksowe. Istotne jest aby w apteczce pierwszej pomocy nie znajdowały się żadne lekarstwa, ponieważ podczas udzielania pomocy poszkodowanemu nie wiemy na jakie substancje jest on uczulony. Jako że w naszym kraju nie ma jasno określonych norm dotyczących wyposażenia apteczki, przyjęło się wzorowanie się na niemieckich normach DIN. 

Kto może zajmować się obsługą apteczek ? 

Osoby specjalnie przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy (§ 44 ust. 3 rozporządzenia) mogą zajmować się apteczką. Ważne jest aby w okolicach każdej apteczki znajdowała się instrukcja udzielania pierwszej pomocy a także wykaz osób, które są odpowiedzialne za obsługę apteczek. Nie zapomnijmy również o odpowiednim oznakowaniu apteczki-  biały krzyż na zielonym tle, a także miejsca w którym się ona znajduje. Ważne jest, aby w razie nagłego wypadku każdy miał swobodny dostęp do apteczki i jej zawartości. Apteczka bhp powinna być opakowana w taki sposób, aby żadne szkodliwe czynniki zewnętrzne nie uszkodziły jej zawartości, np. poprzez zapylenie czy ochlapanie. Jeżeli odległości między apteczkami są bardzo duże, lub nasza praca wykonywana jest w terenie, świetnie sprawdzą się apteczki przenośne walizkowe lub w torbach. W każdym innym wypadku wystarczą tradycyjne apteczki naścienne. Nad tym czy apteczka jest obecna w zakładzie pracy i czy nie odbiega ona od norm czuwa Państwowy Inspektor Pracy. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp odpowiedzialność w postaci kary grzywny spoczywa na pracodawcy lub kadrze kierowniczej. W naszym sklepie bhp znajdą Państwo szeroką ofertę apteczek pierwszej pomocy, które są niezbędnym elementem w każdym zakładzie pracy. Zapraszamy !