Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny. W jego obowiązku jest również kontrolowanie czy wszelkie zasady BHP są przestrzegane przez pracowników. Szczególnie ważne znaczenie ma przestrzeganie zasad dotyczących wagi przedmiotów i pakunków podnoszonych przez pracownika. Każdy pracownik, który wykonuje prace polegające na dźwiganiu przedmiotów musi posiadać odpowiednie informacje na temat specyfikacji tej czynności w których zawarte będzie ile można dźwigać w pracy. BHP wymaga aby pracodawca przekazał nam wiedzę na temat charakterystyki przenoszonych przedmiotów oraz jakie ryzyko wiąże się z tego typu pracą, a także wskazać sposoby, które zapobiegają ewentualnym urazom. Szczegółowe normy dźwigania określone są przez przepisy BHP. Ile można dźwigać w pracy zależne jest od wieku i płci pracownika dzięki czemu możemy dostosować maksymalny ciężar do pracownika tak aby nie spowodować uszczerbku na jego zdrowiu. Zgodnie z przepisami bhp to ile kg można dźwigać zależne jest również od rodzaju wykonywanej pracy. Przy pracy stałej każdy mężczyzna może udźwignąć ciężar o wadze 30kg na odległość maksymalnie 25m natomiast jeżeli jest to praca dorywcza ciężar ten może wynosić 50kg. Jeżeli chodzi o kobiety waga ciężaru jest zdecydowanie niższa co wynika z innej budowy ciała oraz ilości tkanki mięśniowej oraz wydolności fizycznej, która jest znacznie niższa niż u mężczyzn o czym również jest mowa w przepisach bhp. Ile kg może dźwigać kobieta aby jej praca nie narażała na nieprzyjemne w skutkach urazy ? Maksymalna waga dźwiganych przedmiotów przez kobietę wynosi 12kg przy pracy stałej również na odległość do 25m natomiast przy pracy dorywczej waga ta wzrasta do 20kg. Każdy pracownik powinien mieć świadomość, że w sytuacji kiedy pracodawca nie przestrzega tych przepisów a tym samym wymaga od pracownika dźwigania przedmiotów, który waga przekracza wartość dozwoloną, ma prawo wysłać stosowne powiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Niekiedy przedmioty są jednak tak ciężkie, że wymagają od pracowników pracy zespołowej jednak należy pamiętać, że waga przedmiotów przenoszonych przez kilka osób musi być równomiernie rozłożona na wszystkie osoby biorące w tym udział. Dotyczy to przedmiotów, których waga przekracza 30kg oraz są dłuższe niż 4m. Osoby pracujące w trybie stałym powinny dźwigać rozłożony ciężar, który po rozłożeniu wyniesie po 25kg na jedną osobę. Jeżeli chodzi o prace dorywcze ciężar ten przypadający na jedną osobę nie może przekraczać 42kg. Niekiedy jednak zdarza się tak zwłaszcza przy dużych i ciężkich gabarytach, że praca ludzkich rąk nie jest w stanie tego udźwignąć dlatego trzeba sięgnąć po pomoc w maszynach. Ciężary powinny być podnoszone przez pracownika w odpowiedni sposób, który omawiany jest na szkoleniach bhp. Ile można dźwigać w przypadku pracowników młodocianych ? Dziewczyny pracujące dorywczo mogą dźwigać maksymalnie 14kg natomiast chłopcy 20kg. Kobiety w ciąży nie mogą dźwigać ciężarów powyżej 3kg niezależnie od tego czy wykonują pracę stała czy dorywczą.

W naszym sklepie bhp można kupić wiele przydatnych produktów jak buty robocze czy pasy antyprzeciążeniowe.