Instalacja paneli fotowoltaicznych

Stale rosnący rynek odnawialnych źródeł energii sprawił, że do naszych domów na dobre zawitała fotowoltaika. Należy pamiętać, że tak jak w całej energetyce, również przy instalacji i utrzymaniu paneli słonecznych ważne są zagadnienia BHP. Sprawdź, którym z nich warto się szczegółowo przyjrzeć.

Najwięcej kwestii znaczących dla bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy produkcji paneli fotowoltaicznych. Rolą producentów jest zapewnić pracownikom ochronę przed pyłem krzemowym i kontaktem z substancjami używanymi do szlifowania i oczyszczania płatów krzemu.

Następnie, przy łączeniu ogniw w panele, ochrona nakierowana będzie na zautomatyzowany proces spawania i przeciwdziałanie ewentualnemu wydostaniu się substancji spawalniczych do środowiska.

Dla zwykłego użytkownika paneli słonecznych największe znaczenie będzie miało jednak bezpieczeństwo przy instalacji, codziennym funkcjonowaniu i utrzymaniu fotowoltaiki. Sprawdź, co warto wiedzieć!

Instalacja paneli fotowoltaicznych dokonywana jest najczęściej przez przeszkolonych i certyfikowanych monterów pracujących dla doświadczonych w branży firm, jak operująca na Dolnym Śląsku Da Vinci Green Energy (wejdź na davinci.pl i sprawdź!).

Uprawnieni montażyści

To właśnie monterzy będą odpowiedzialni za radzenie sobie z zagrożeniami związanymi z pracą z prądem z samych paneli, a w przypadku instalacji on grid także z centralnej sieci dystrybucyjnej. Profesjonaliści są wyposażeni w certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego i mają uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich kategorii E i D.

Zagrożenia związane z pracą z prądem

Do zagrożeń elektrycznych (np. porażenie prądem podczas instalacji) dochodzą zagrożenia mechaniczne, np. uderzeniem, zgnieceniem, skaleczeniem czy wreszcie upadkiem z wysokości. Dla montażystów przydatna będzie odzież ochronna i uprząż chroniąca przed upadkiem.

Utrzymanie systemu fotowoltaiki

Prace przy utrzymaniu systemu fotowoltaiki mogą polegać na sporadycznym czyszczeniu paneli i naprawie uszkodzeń powstających w modułach i okablowaniu.

W miejscach o czystym klimacie panele słoneczne czyszczą się z mniejszych zabrudzeń kurzem w trakcie opadów deszczu. Poważniejsze zabrudzenia, także te spowodowane przez ptaki, czyści się mechanicznie za pomocą wody zdemineralizowanej.

Zagrożenia związane z temperaturą

Przy pracach związanych z utrzymaniem i remontami fotowoltaiki warto pamiętać także o zagrożeniu poparzeniem. Takie ryzyko występuje, ponieważ przy 35-stopniowym upale panele mogą nagrzewać się nawet do 70°C.

Pożar

Instalacja fotowoltaiczna nie jest podatna na zagrożenie pożarem. Nie ma w niej elementów łatwopalnych, a budowę oparto głównie o metale (np. aluminium) i ogniwa z półprzewodników.

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne generowane przez fotowoltaikę nie przekracza poziomów uznawanych za szkodliwe dla człowieka i szybko spada wraz z wzrostem oddalenia od paneli. W odległości kilku metrów pole elektromagnetyczne jest już porównywalne do standardowego poziomu.

Wiatr

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej w przypadku silnego wiatru zależało będzie od konstrukcji stelażowej lub mocującej do dachu. Wytrzymałe a jednocześnie proste w montażu i dokładnie przebadane systemy, takie jak stosowany przez Da Vinci Green Energy system BAKS, pozwalają bez szkód przetrwać wiatr o prędkości ponad 100 km/h.

Przepisy prawne

Zagadnienia prawne związane z BHP i fotowoltaiką są regulowane przez podstawowe akty prawne dla energetyki w Polsce. Trzeba zwrócić uwagę na ustawę o energetyce (Dz. U. 2021 poz. 716) oraz ustawę Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Ważne będą też rozporządzenia ministrów, takie jak:

  • Dz.U. 2019 poz. 2448
  • – w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
  • Dz.U. 2016 poz. 806
  • – w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego
  • Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596
  • w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

Całość zagadnień BHP powstających wokół domowych systemów fotowoltaiki wskazuje na niski poziom zagrożeń. Będą one przede wszystkim związane z pracami remontowymi, które w większości przypadków przeprowadzane są przez uprawnione firmy.

Jeśli zdecydujesz się na montaż fotowoltaiki, będziesz mógł powierzyć bezpieczeństwo twojej instalacji doświadczonym ekspertom i bazować na sprawdzonych technologiach.