Kask ochronny czyli niezbędna ochrona głowy na budowie i nie tylko


Kask ochronny jest jednym z elementów środków ochrony indywidualnej, który ma za zadanie chronić naszą głównie przed możliwymi urazami powstałymi na skutek upadku, lub spowodowanymi przez spadające przedmioty. Przepisy nie narzucają z góry jakiego koloru powinien być hełm / kask budowlany bhp, jednak na budowie ma to bardzo duże znaczenie. Każdy pracownik budowy zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego o czym mowa jest w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§ 4 ust. 1 i 2) oraz rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku braku hełmu ochronnego na głowie, podczas kontroli może zostać nałożona na nas kara w wysokości 500zł. Noszenie kasku budowlanego jest niezwykle ważne ponieważ aż 5% wszystkich wypadków przy pracy spowodowane są niestosowaniem się do obowiązku noszenia tego środka ochrony. 

Kolor kasku ochronnego a stanowisko pracy na budowie

Na rynku istnieje wiele różnorodnych kolorów kasków budowlanych, żółte i białe najczęściej możemy spotkać na placach, a co z innymi kolorami ? Przyjrzyjmy się co oznacza dany kolor kasku  ochronnego na placu budowy:
- kolor biały stosowany jest przez kierownika budowy, inżyniera, inspektora nadzoru
- kolor żółty stosowany jest przez pracowników fizycznych
- kolor niebieski stosowany jest przez operatorów maszyn, energetyków, pracowników na wysokościach, elektryków
- kolor zielony stosowany jest przez pracowników BHP
- kolor czarny stosowany jest przez architektów i inspektorów nadzoru autorskiego
- kolor pomarańczowy stosowany jest przez pracowników geodezji oraz inżyniera geodetę
- kolor czerwony stosowany jest przez gości i praktykantów
- kolor szary nie jest przypisany do żadnej funkcji jednak również możemy go spotkać na budowie.

Jak widzimy, znajomość kolorystyki kasków budowlanych może znacznie ułatwić nam komunikację i bezpieczeństwo podczas pracy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kasków ochronnych w naszym sklepie bhp. Pamiętajmy że bezpieczeństwo podczas pracy jest najważniejsze dlatego nie warto lekceważyć stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Bezpieczeństwo i komfort, przekłada się na naszą produktywność i jakość wykonywanej pracy.