Jesteś pracodawcą? To musisz wiedzieć o odzieży roboczej i butach bhp


Zgodnie z przepisami prawa, każdy pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć pracowników w odzież i buty robocze w przypadku kiedy:
* prywatna odzież pracownika narażona jest na uszkodzenie lub zabrudzenie
* wymagają tego przepisy bhp, technologiczne lub sanitarne.

Strój roboczy należy się pracownikom nieodpłatnie, jednak jest własnością pracodawcy, dlatego w razie rozwiązania pracy, pracownik jest zobowiązany zwrócić odzież roboczą pracodawcy. W przypadku utraty lub zniszczenia przez pracownika odzieży czy butów roboczych jest on zobowiązany zwrócić pracodawcy koszty równoważne z obowiązującymi cenami. W każdym zakładzie powinny się znajdować  tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, sporządzone po konsultacji przedstawicieli pracowników z pracodawcami. Istnieje również możliwość stosowania prywatnej odzieży roboczej przez pracowników, jeżeli nasze stanowisko znajduje się w wykazie dopuszczalnych stanowisk, pracownik wyraził na to zgodę a odzież i buty robocze spełniają wymagania bhp. Zgodnie z art. 237(9) § 1 k.p., pracownik nie ma prawa wykonywać swoją pracę bez odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach których jest to wymagane. Jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę w prywatnej odzieży i butach roboczych, pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu ekwiwalent w wysokości aktualnych cen zakupu odzieży i obuwia roboczego. Żadne przepisy nie mówią o tym z jaką częstotliwością takie ekwiwalent powinien zostawać wypłacany, jest to indywidualna kwestia uzgodniona między pracodawcą a przedstawicielami pracowników. Pracodawca jest również zobowiązany do prania, odkażania, konserwacji i naprawy odzieży roboczej pracownika. W przypadku kiedy nie ma możliwości tego zrobić, może powierzyć to pracownikowi któremu również za to należeć się będzie ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży we własnym zakresie. Koszty prania powinny zostać wcześniej jasno ustalone zwłaszcza jeżeli pracownik będzie je wykonywać w domu, jeżeli jednak zleci to zakładowi pralniczemu, wystarczy dostarczyć pracodawcy paragon z ceną usługi. Jeżeli jednak odzież robocza lub buty bhp uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub zakaźnymi materiałami biologicznymi, pracodawca nie ma prawa powierzyć pracownikowi czynności związanych z doprowadzeniem odzieży bhp do czystości. Zarówno odzież jak i buty robocze mogą być stosowane jedynie do czasu umożliwiającego ich naprawę z zachowaniem cech ochronnych i użytkowych.