Każdy rodzaj pracy wymaga wcześniej odpowiedniego przygotowania aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa. Z pewnością wielu z nasz zdziwi się, że takiego przygotowania może dotyczyć również praca na drabinie. BHP mówi nam o tym jaki sprzęt okaże się niezbędny do danego miejsca pracy jeżeli nie istnieje inny sposób niż tego typu praca. Pamiętajmy, że drabina nie zapewnia zbyt dobrej stabilności dlatego duże znaczenie ma stosowanie się do wszelki zasad bhp aby uniknąć możliwych wypadków. O czym musi pamiętać pracownik, którego podstawowym narzędziem pracy będzie drabina ? BHP tak samo jak w przypadku innych rodzajów prac wymaga stosowania odpowiedniej odzieży roboczej, która musi być indywidualnie dostosowywana do rodzaju zagrożeń występujących podczas pracy, środowiska pracy oraz warunków atmosferycznych. Obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej takie jak rękawice robocze czy kask ochronny również mają bardzo ważne znaczenie na wysoki poziom ochrony pracownika. Wybierając obuwie ochronne do pracy na drabinie należy wybierać taki model, który posiadać będzie antypoślizgowa podeszwę, podnosek ochronny oraz wkładkę antyprzebiciową. Używając kasku ochronnego należy za każdym razem przed wejściem na drabinie sprawdzić datę jego ważności. Praca wykonywana powyżej 2m nad powierzchnią wymaga dodatkowego stosowania szelek ochronnych z krótka linką oraz urządzeniem samohamownym. Pamiętajmy aby zapoznać się również z instrukcją bezpiecznej pracy przed przystąpieniem do niej. Kolejną ważna sprawą jest sprawdzenie stanu technicznego drabiny przed rozpoczęciem pracy z jej użyciem ponieważ ich niewłaściwy stan techniczny oraz uszkodzenia są jednym z głównych powodów wypadków na drabinie. Warto więc sprawdzić czy szczebelki drabiny nie są wygięte lun pęknięte oraz czy materiał z jakiego zostały wykonane przedłużnice nie jest uszkodzony. Dolne i górne końcówki drabiny powinny być wyposażone w gumowe osłonki przeciwpoślizgowe. Każdy pracownik, który zauważy uszkodzenie drabiny ma prawo odmówić wykonywania pracy oraz zobowiązany jest poinformować o tym fakcie przełożonego. Kolejną ważną kwestią jeżeli sprawdzimy już stan techniczny drabiny jest odpowiednie ustawienie jej co również ma istotny wpływ na bezpieczeństwo naszej pracy. Aby uniknąć niepotrzebnych wypadków należy pamiętać żeby ustawić drabinę na równej oraz stabilnej powierzchni. Drabinę możemy podzielić na rozstawną oraz przystawną. Podczas korzystania z drabiny przystawnej najważniejszą kwestią jest ułożenie jej na stabilnej powierzchni. Drabina wykorzystywana jako środek dostępu do miejsca znajdującego się na wysokości musi wystawać ponad tę powierzchnię minimum 75cm tak aby pracownik mógł bezpieczne wejść na drabinę oraz z niej zejść. Drabiny o wysokości powyżej 4m bez pałąków wymagają od pracownika korzystania z szelek bezpieczeństwa z linką i urządzeniem samohamownym, które montowane jest do prowadnicy w maksymalnej odległości 40cm od osi. Drabiny przystawne nie mogą być wykorzystywane do prac tynkarskich i murarskich. Korzystając z drabin rozstawnych pamiętajmy, że jej wysokość powinna umożliwić nam złapanie się podłużnic lub poręczy w każdej chwili. W przypadku zajętych rąk musimy mieć możliwość podeprzeć się o drabinę biodrem lub udem. Taka drabina musi być maksymalnie otwarta oraz zabezpieczona przed rozsunięciem. W trosce o bezpieczeństwo pracownika zabrania się opierania jej o niestabilne przedmioty oraz stawiania przed drzwiami. Praca na drabinie w biurze wymaga zamknięcia drzwi na klucz od strony drabiny aby uniknąć niebezpiecznego upadku z niej. Często zastanawiamy się czy praca na drabinie jest pracą na wysokościach. Nie można na niej wykonywać prac malarskich powyżej 4m oraz ciesielskich powyżej 3m. Stosując się do wszelkich zasad bhp możemy zapomnieć również o samodzielnym naprawianiu czy przerabianiu drabin.