Praca na budowie należy do jednych z bardziej niebezpiecznych ze względu na dużą ilość występujących zagrożeń, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu ale i życiu dlatego ważne jest aby przestrzegać wszelkie przepisy bhp na budowie. Według statystyk to właśnie na placach budowy dochodzi do największej ilości wypadków na tle całej gospodarki z czego aż 70% z nich wynikało z nieodpowiedniego zachowania poszkodowanych pracowników. Każdy inwestor zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ma to na celu wyeliminowane zagrożenia związane z działaniami budowlanymi, które mogą być przyczyna szczególnie niebezpiecznych zagrożeń zdrowia a nawet życia pracownika. Ogólne przepisy bhp na budowie określają w jaką odzież roboczą, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej powinien zaopatrzyć swoich pracowników każdy pracodawca tak aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy. Rozporządzenie bhp na budowie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dokładnie określa zasady stosowania wszelkich środków ochrony indywidualnej niezbędnych dla pracowników branży budowlanej. Obowiązujące zasady bhp na budowie muszą być przestrzegane zarówno przez pracodawców jak  pracowników ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie maksymalnie zminimalizować ryzyko wypadków. Pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy wykorzystując do tego najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Dodatkowo musi on wyznaczyć koordynatora, który sprawuje nadzór bhp na budowie wszystkich pracowników zatrudnionych w jednym miejscu pracy nawet jeżeli jednocześnie w tym samum miejscu pracują osoby zatrudnione przez innych pracodawców. Kontrola bhp na budowie ma bardzo ważne znaczenie. Różnorodność wykonywanych prac jednocześnie na terenie budowy powoduje, że jednocześnie w tym samym miejscu swoje obowiązki wykonują pracownicy innych pracodawców jednak należy pamiętać o tym aby pracodawcy ze sobą współpracowały, wspólnie wyznaczyli koordynatora, ustalili zasady współdziałania oraz informowali siebie oraz pracowników o działaniach, które mają na celu zminimalizować zagrożenia bhp na budowie. Zasady bhp na budowie dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie budowy. Do takich zasad możemy zaliczyć zabezpieczenie przed hałasem i pyłami, wprowadzenie pracownika do pracy, zapewnienie odzieży i obuwia, używanie substancji chemicznych, ochronę przeciwpożarową oraz obsługę urządzeń technicznych. W zależności od wykonywanej pracy dostępnych jest wiele różnorodnych zasad bhp na budowie. Przepisy określają wytyczne dla pracowników wykonujących swoje prace na wysokościach, odpowiedniego korzystania z określonych środków ochrony indywidualnej, bezpieczeństwa w razie korzystania ze szkodliwych substancji oraz prawidłowego korzystania z wszelkich maszyn. Do podstawowych obowiązków każdego pracownika, który zaczyna dzień pracy na budowie należy podpisanie się na liście obecności w celu skontrolowania ilości osób znajdujących się na budowie. Pracownik musi być świadomy również ryzyka zawodowego, znać procedury udzielania pierwszej pomocy oraz zaznajomić się z instrukcją bezpiecznego wykonywania prac. Warto również wspomnieć, że na każdej budowie powinny być stosowanie odpowiednie oznakowania czyli znaków bezpieczeństwa w skład których wchodzą znaki ostrzegawcze, informacyjne oraz znaki zakazu i nakazu. Pamiętajmy aby bez względu na wszystko zawsze stosować się do panujących przepisów BHP.