Suwnice są popularnymi urządzeniami dźwigowymi, często wykorzystywanymi w procesie wewnętrznego przemieszczania ładunków w halach przemysłowych, produkcyjnych oraz w magazynach. O czym jednak należałoby pamiętać, by praca z ich wykorzystaniem zaliczana była do bezpiecznych? Jakie zasady BHP obowiązujące przy obsłudze suwnic warto znać i wdrożyć? Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury poniższego wpisu.

Ważna bezpieczna eksploatacja suwnicy

Choć rodzajów suwnic wyróżnić można obecnie całe mnóstwo (w tym suwnice z wciągarkami, suwnice procesowe czy uniwersalne), to łączyć będzie je jedno: potrzeba właściwej, bezpiecznej pracy z ich wykorzystaniem. Szeroki wybór suwnic znaleźć można na stronie ich producenta. Warto jednocześnie podkreślić, że osobami uprawnionymi do obsługi suwnic pozostają jedynie ci operatorzy, którzy posiadają aktualne uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie UDT). W branży wyróżnia się dwie kategorie wspomnianych uprawnień – dźwignice mogą być sterowane z kabiny (I S), jak również z poziomu roboczego (II S), co dotyczy suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia. Jednocześnie należy podkreślić, że do najważniejszych obowiązków operatorów suwnic należeć będzie także bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących na stanowisku pracy.

Bezpieczna obsługa suwnicy – co to znaczy?

Mianem bezpiecznej obsługi dźwignicy określać się będzie prace wykonywane na urządzeniach dźwignicowych posiadających ważną decyzję UDT, zezwalającą na eksploatację urządzenia. Do tego do najważniejszych obowiązków operatora suwnicy zaliczyć należy konieczność przestrzegania instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej BHP. O najwyższym poziomie bezpieczeństwa użytkowania suwnicy decydować będzie jej bezzwłoczne unieruchomienie wówczas, gdy zauważy się jej uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie cięgnika.

O czym musi pamiętać suwnicowy, zanim rozpocznie pracę z dźwignicą? Powinien skontrolować m.in. stan łączników bezpieczeństwa, mechanizm podnoszenia, stan elementów jezdnych, stan techniczny zawiesia oraz wciągników elektrycznych. Do tego musi zadbać też o sprawdzenie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych przy dźwignicy.

Instrukcja obsługi dźwignicy

Suwnice stanowiskowe, suwnice pomostowe, uniwersalne lub każdy inny ich rodzaj, posiadają instrukcję eksploatacji. Zadaniem suwnicowego jest stosowanie się do zapisów zawartych w tym dokumencie oraz zapewnienie bezproblemowego dostępu do takiej instrukcji. Ta zaś znajdować się powinna zawsze w zasięgu ręki operatora suwnicy – tak, by w razie potrzeby w każdej chwili można było z niej skorzystać. Dokumentem równie cennym i mającym wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji suwnicy pozostają także stanowiskowe instrukcje obsługi BHP, które zostały opracowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o dozorze technicznym.

O czym pamiętać przed uruchomieniem suwnicy?

Lista czynności kontrolnych obowiązkowych do wykonania przed rozpoczęciem pracy z dźwignicą jest długa i bardzo zróżnicowana. O czym powinien pamiętać każdy operator suwnicy z wciągnikiem łańcuchowym i nie tylko? Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim zapoznanie się z wpisami dokonanymi w książce eksploatacji urządzenia, ale również sprawdzenie najbliższego otoczenia suwnicy. Najważniejsze pozostaje to, by w pobliżu dźwignicy nie znajdowały się żadne osoby ani ładunki stwarzające zagrożenie podczas użytkowania suwnicy. Do tego na liście czynności obowiązkowych do wykonania przez suwnicowego znajduje się także m.in. wyznaczenie przestrzeni do w pełni bezpiecznego składowania ładunków, sprawdzenie wagi transportowanych ładunków czy uzgodnienie znaków i sygnałów z hakowym sygnalistą. Bardzo ważne pozostaje to, by suwnicowy miał cały obszar pracy w polu widzenia – niezależnie od tego, czy pracuje przy suwnicy uniwersalnej, czy też suwnicy z wciągnikiem linowym.

Operator suwnicy ponosi również odpowiedzialność za Obsługę Techniczną Codzienną dźwignicy, czyli ma obowiązek wzrokowego kontrolowania sprawności dźwignicy. Jego zadaniem jest również sprawdzanie mechanizmów bezpieczeństwa. Istotne jest także to, by podczas pracy z wykorzystaniem suwnicy pamiętać nie tylko o przestrzeganiu zasad BHP, ale również mieć na uwadze dostosowanie eksploatacji urządzenia do warunków obowiązujących w danym zakładzie pracy.