Astma do choroba do której przyczynić mogą się niekorzystne warunki pracy. Palenie tytoniu, zanieczyszczenie oraz zapylenie powietrza oraz zakażenia wirusowe to tylko niektóre czynniki, które znacznie mogą utrudnić pracę astmatykom. Z badań wynika że około 10% osób w Polsce boryka się z problemem astmy. W takim przypadku, każda osoba przed przystąpieniem do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku musi przejść odpowiednie badania lekarskie u lekarza medycyny pracy. Istnieje wiele zawodów, których nie może wykonywać osoba u której stwierdzona została astma. Przeciwwskazania do pracy występują jeżeli w środowisku pracy istnieje kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, które drażniąco działają na drogi oddechowe. Niestety bardzo często zdarza się tak, że pracownik świadomie ukrywa swoją chorobę ignorując tym samym ryzyko zawodowe jakie występuje na danym stanowisku pracy co może prowadzić do znacznego pogorszenia się zdrowia pracownika na co pracodawca w takim przypadku nie ma żadnego wpływu. Jeżeli jednak pracodawca ma świadomość, że zatrudnia astmatyka jego zadaniem jest w możliwie jak najlepszy sposób wyeliminować wszystkie szkodliwe czynniki, które mogą spowodować pogłębienie choroby. Astma a praca jak widać jest możliwa jeżeli zachowuje się szczególną ostrożność. Istnieje również wiele sytuacji które mogą powodować stan astmatyczny praktycznie na każdym stanowisku pracy. Nie bez powodu w każdym budynku istnieje zakaz palenia ponieważ dym papierosowy negatywnie wpływa na osoby borykające się z astmą. Pamiętajmy również aby dbać o prawidłowy stan pomieszczeń ponieważ grzyby czy pleśń nasilają objawy astmy oraz mogą przyczynić się do powstania nowotworów. W okresie kiedy występuje pylenie drzew i traw należy zadbać o zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach, która chroni przed pyłkami. Pamiętajmy jednak aby klimatyzacja była prawidłowo czyszczona oraz regularni sprawdzana. Podczas sprzątania należy w miarę możliwości unikać płynów oraz środków drażniących jednak jeżeli już do tego dojdzie pamiętajmy o odpowiednim wywietrzeniu pomieszczenia. Astma a praca w kurzu nie idzie ze sobą w parze dlatego astmatyk powinien unikać prac związanych ze sprzątaniem miejsc w którym zgromadziła się nadmierna ilość kurzu. Należy również wykonywać takie prace, które wymagają od nas jak najmniejszego wysiłku fizycznego. W przypadku obecności stołówek firmowych w zakładzie pracy muszą one posiadać posiłki w jakich dokładnie opisany jest skład. Coś co dla nas może okazać się drobnostką dla osób uczulonych może skończyć się tragicznie. Jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne to niekorzystnie na objawy astmy wpływa zimne powietrze. Pracownik z astmą powinien również unikać miejsc w których prowadzone są remonty jeżeli jednak nie da się odizolować remontowanego pomieszczenia od miejsca pracy astmatyka warto pomyśleć o urlopie na ten czas. Każda praca wiąże się z sytuacjami stresowymi, które mogą nasilać objawy astmy dlatego należy starać się aby takich sytuacji było jak najmniej. Jak widać istnieje wiele czynników o których należy pamiętać zatrudniając osoby, której problemem jest astma oskrzelowa. Przeciwwskazania do pracy są nam już znane jednak warto również wiedzieć co robić kiedy dojdzie do nasilenia się objawów. Należy zapewnić mu dostęp do własnych leków, pozwolić usiąść w pozycji, która ułatwi mu oddychanie, zapewnić spokój oraz wyeliminować niepotrzebne w tej sytuacji osoby. Jeżeli to nie pomoże wezwijmy pogotowie ratunkowe oraz pozostańmy z astmatykiem do czasu jego przyjazdu aby w razie konieczności przystąpić do akcji ratunkowej.